1599706 post1599706

1599706 post1599706 از بین برترین، جدیدترین و آخرین خبر و مطالب فارسی جستجو و نتیجه آن به صورت خلاصه نمایش داده شده لذا مسئولیت آن بر عهده منبع مطلب 1599706 post1599706 میباشد. ایسنا نوشت: در پی پایان وضعیت فوق العاده در ترکیه، آلمان تحریم های اقتصادی علیه ترکیه را لغو کرد و هشدار مسافرتی خود را به این کشور تسهیل کرد. ایسنا نوشت: منابع آگاه عربستانی اعلام د که محمد بن سلمان که منتظر است به جای پدرش در آینده نزدیک بر تخت پادشاهی تکیه بزند، به شدت نگران تحرکات پسرعموهایش در خارج است. ده ها هزار سند محرمانه بیش از یکصدخودروساز معروف جهان واقع در سرور level one robotics لو رفت.