16 مهر ماه مورموری 4بار لرزید

به نقل از خبرگزاریها در مورد 16 مهر ماه مورموری 4بار لرزید : به گزارش مورموری خبر ، بعد از رایزنی های متعددی که اعضای شورای ی شهر مورموری انجام داده اند ، کریم غلامی ( از اعضای شورای ی شهر مورموری) را بعنوان شهردار مورموری انتخاب و معرفی نموده اند. کریم غلامی از فرهنگیان شهر مورموری که در انتخابات شورای ی شهر مورموری اولین رای شهر مورموری را از آن خود کرد و سالهاست بعنوان مدیر مدرسه ابت شهید جوزی شهر مورموری انجام وظیفه نموده اند. مجموعا 8 هفته و در هفته 3 جلسه مقدار وزنه توسط مربی تعیین شود منظور از 12-3 یعنی 3 بار تکرار و هر مرتبه 12 بار. هفته اول: (ساق پا با دستگاه 15-3 بار)(شکم ست آپ 30-4 بار )(پرس 12-3 بار ) (زیر بغل 12-3)(اسکات 90 درجه 12-3 بار) (پشت پا با دستگاه 10-3 بار )(فیله کمر روی دستگاه 20-3 بار )(جلو بازو و پشت بازو 12-3 بار )(ساعد و پنجه ها 12-3) هفته دوم : (ساق پا با دستگاه 15-3 بار )(شکم ست آپ 40-4 بار )(پرس 12-3 بار )(پشت پا با دستگاه 10-3)(فیله کمر روی دستگاه 20-3بار)(جلو بازو و پشت بازو 12-3 بار )(ساعد و پنجه ها 12-3 بار ) هفته سوم :(ساق پا با دستگاه 15-3 بار )(شکم ست آپ 30-6 بار )(پرس 12-4 بار )(زیر بغل 12-4 بار )(اسکات 90 درجه 12-3 بار )(سینگل اسکات قیچی 10-3 بار )(پشت پا با دستگاه 10-3)(داخل پا کشاله ران با سیم کش 10-2 بار )(فیله کمر روی دستگاه 20-3بار)(سر شانه 10-3 بار )(جلو بازو و پشت بازو 12-3 بار )(ساعد و پنجه ها 12-3 بار ) هفته چهارم : (ساق پا با دستگاه 15-3 بار )(شکم ست آپ 40-3 بار )(شکم شیب 15-3 بار)(پرس 12-4 بار )(زیر بغل 12-4 بار )(اسکات 90 درجه 12-3 بار )(سینگل اسکات قیچی 10-3 بار )(پشت پا با دستگاه 12-3)(داخل پا کشاله ران با سیم کش 10-2 بار )(فیله کمر روی دستگاه 20-3بار)(سر شانه 10-3 بار )(ذوزنقه و پشت 12-3 بار )(جلو بازو و پشت بازو 12-3 بار )(ساعد و پنجه ها 12-3 بار ) هفته پنجم : (ساق پا با دستگاه 15-3 بار )(شکم ست آپ 40-4 بار )(شکم شیب 20-3 بار)(پرس 12-4 بار )(زیر بغل 12-4 بار )(اسکات 90 درجه 12-3 بار )(سینگل اسکات قیچی 10-3 بار )(اسکات جانبی 8-2 بار )(پشت پا با دستگاه 12-3)(داخل پا کشاله ران با سیم کش 10-2 بار )(فیله کمر روی دستگاه 20-4بار)(حرکات دو ضرب وزنه برداری 8-3بار)(سر شانه 10-3 بار )(ذوزنقه و پشت 12-3 بار )(جلو بازو و پشت بازو 12-3 بار )(ساعد و پنجه ها 12-3 بار ) هفته ششم : (ساق پا با دستگاه 15-3 بار )(شکم ست آپ 40-4 بار )(شکم شیب 15-3 بار)(زیر شکم خلبانی و زیر شکم آویزان 15-3 بار)(پرس 12-4 بار )(زیر بغل 12-4 بار )(اسکات 90 درجه 12-3 بار )(سینگل اسکات قیچی 10-3 بار )(اسکات جانبی 8-2 بار )(پشت پا با دستگاه 12-3)(جلو پا با دستگاه 10-3 بار)(داخل پا کشاله ران با سیم کش 10-2 بار )(فیله کمر روی دستگاه 20-4بار)(حرکات دو ضرب وزنه برداری 8-3بار)(سر شانه 10-3 بار )(ذوزنقه و پشت 12-3 بار )(جلو بازو و پشت بازو 12-3 بار )(ساعد و پنجه ها 12-3 بار ) هفته هفتم : (ساق پا با دستگاه 15-3 بار )(شکم ست آپ 40-4 بار )(شکم شیب 15-3 بار)(زیر شکم خلبانی و زیر شکم آویزان 15-4 بار)(پرس 12-4 بار )(زیر بغل 12-4 بار )(اسکات 90 درجه 12-3 بار )(سینگل اسکات قیچی 10-3 بار )(اسکات جانبی 8-2 بار )(پشت پا با دستگاه 12-3)(جلو پا با دستگاه 10-3 بار)(داخل پا کشاله ران با سیم کش 10-2 بار )(فیله کمر روی دستگاه 20-4بار)(حرکات دو ضرب وزنه برداری 8-3بار)(سر شانه 10-3 بار )(ذوزنقه و پشت 12-3 بار )(جلو بازو و پشت بازو 12-3 بار )(ساعد و پنجه ها 12-3 بار ) هفته هشتم : (ساق پا با دستگاه 15-3 بار )(شکم ست آپ 40-4 بار )(شکم شیب 15-3 بار)(زیر شکم خلبانی و زیر شکم آویزان 15-4 بار)(پرس 12-4 بار )(زیر بغل 12-4 بار )(اسکات 90 درجه 12-3 بار )(سینگل اسکات قیچی 10-3 بار )(اسکات جانبی 8-2 بار )(پشت پا با دستگاه 12-3)(جلو پا با دستگاه 10-3 بار)(داخل پا کشاله ران با سیم کش 10-2 بار )(فیله کمر روی دستگاه 20-4بار)(حرکات دو ضرب وزنه برداری 8-3بار)(سر شانه 10-3 بار )(ذوزنقه و پشت 12-3 بار )(جلو بازو و پشت بازو 12-3 بار )(ساعد و پنجه ها 12-3 بار ) مکملهای پروتئینی : آمینو 5000-8 قرص در روز بین وعده های غذائی و بلافاصله پس از تمرین و قبل از خواب ساخت کارخانه آمری فیت امریکا آنا بولیک آمینو 10000 ساخت کارخانه هیلت این فیت امریکا 6 قرص در روز نیم ساعت قبل از صبحانه و بلافاصله بعد از تمرین و قبل از خواب قرصها با آب زیاد خورده شود . به گزارش مورموری خبر ، طی جلسه ای که امروز راس ساعت 2 عصر با حضور میرزاد مدیرکل امور شهری و روستایی استانداری ایلام و عسکری فرماندار شهرستان آبدانان و هادی زاده بخشدار کلات مورموری و شورای اداری بخش کلات مورموری برگزار شد از زحمات شهردار سابق شهر مورموری تقدیر و تشکر بعمل آمد و شهردار جدید شهر مورموری معزفی شد. محمدرضا گلمرادی بعنوان شهردار شهر مورموری انتخاب و معرفی شد و قبل از ایشان رحیم غلامی سکاندار شهرداری شهر مورموری بود. به گزارش مورموری خبر ، در پی آمدن ز له ب که ساعت حدود 3:30 بامداد به بزرگی 4/5 ریشتر اتفاق افتاد باعث ترس و دلهره مردم مورموری شد بطوریکه امروز شاهد تعدادی از دانش آموزان ابت دبستان شهید جوزی شهر مورموری به همراه والدین خود جلوی بخشداری کلات مورموری بوده ایم و خواستار بررسی و حل مشکل تحصیل فرزندانشان بوده اند و مهمترین خواسته آنان تهی. به گزارش مورموری خبر ، بخشدار کلات مورموری به همراه فرمانده حوزه شهید مورموری و مسئول بهزیستی شهر مورموری بصورت سرزده از مهدکودک نغمه دهستان آب انار بازدید بعمل آورد و در جریان کم و کیف این مهدکودک قرار گرفت . نونهالان این مهدکودک به قرائت سوره هایی از قرآن مجید پرداختند و از طرف بخشدار هدایایی به رسم یادبود به این نونهالان اهداء شد. به گزارش مورموری خبر ، با پیگیری های بخشداری کلات مورموری ، تعداد خودپرداز های مرکز شهر مورموری از یک دستگاه به سه دستگاه افزایش یافت . حجت هادی زاده بخشدار کلات مورموری گفت : یکی از مشکلات آحاد مردم بخش کلات مورموری بویژه روستائیان و مسافران کمبود دستگاه خودپرداز در مرکز بخش کلات مورموری بود که در بیشتراوقات سال بویژه در هنگام دریافت یارانه و وصول پول محصولات کشاورزی مشکلات زیادی برای مردم ایجاد کرده بود که با رایزیهایی که با مدیر عامل بانک کشاورزی ومدیر عامل بانک انصار بوجود آمد ، بانک کشاورزی خودپرداز خود را از یک خودپرداز به دو خودپرداز و بانک انصار با دایر یک خودپرداز در پست بانک شهر مورموری مشکل مردم را مرتفع نمود . بخشدار کلات مورموری در پایان از مدیرعامل بانک کشاورزی و بانک انصار و پرسنل این دو بانک تشکر و قدردانی بعمل آورد.
الان دقیقا توی وضعیتم که ۴بار یه متن طولانی نوشتم و پشیمون شدم پاک ! میدونید گفتن بعضی حرفا بیفایده است..پس همون نگی و انکار شه بهتره! کاش میشد مغزمونو برداریم یه شلنگ آب فشار بالا بگیریم روش تا بشوره خاطرات و ترس و حسرتای به دل مونده رو.. البته شانس که نداریم..همون یه ذره عقلمونو میشست میبرد وهمچنان پابرجا بودن این حسا.. واقعا ذهنم خسته است... اما خوبم.. خیلی مقاومت میکنم..تابد نشه اوضاع خوبم!
شکر:)
به گزارش مورموری خبر ، شرکت تعاون روستایی شهر مورموری هر چند سال یکبار سود حاصله از سرمایه های مردمی را بین اعضای سهامدار خود چه بصورت نقد و چه به صورت اجناس تقسیم می کند . حجت هادی زاده بخشدار کلات مورموری در گفتگو با خبرنگار مورموری خبر گفت: این شرکت تعاونی 1351 نفر عضو دارد که هرکدام مبلغی بعنوان سرمایه دارند که هر چند سال ، یکبار سود این شرکت بین اعضاء چه بصورت نقد و چه بصورت جنس تقسیم می نماید . اسد درویشی مسئول تعاونی روستایی مورموری گفت : مبلغ دوازده میلیون و چهارصد هزار تومان سود شرکت در بین 1351 سهامدار بصورت ید کالا تقسیم شد . هادی زاده بخشدار کلات مورموری در ادامه گفت : در سال 1388 هم مبلغ چهارده میلیون تومان سود بصورت ید کالا بین سهامداران تقسیم شد . 5 تن میوه شب عید در بخش کلات مورموری توزیع شد.
هادی زاده بخشدار کلات مورموری در گفتگو با خبرنگار مورموری خبر گفت : 5 تن میوه شب عید در بخش کلات مورموری با همت تعاون روستایی جهت تنظیم بازار و کنترل قیمت ها در شهر مورموری و دهستان آب انار و هلیوه توزیع شد. هادی زاده در ادامه گفت : قیمت هر کیلو سیب 2700 تومان و قیمت هر کیلو پرتقال 2900 تومان می باشد که مردم بخش کلات مورموری می توانند به تعاونی روستایی مورموری و آب انار و هلیوه مراجعه نمایند و میوه مورد نیاز خود را با قیمت مصوب تهیه نمایند. 5 تن میوه شب عید در بخش کلات مورموری توزیع شد.
توزیع 13 تن میوه شب عید در سرابباغ هادی زاده بخشدار کلات مورموری در گفتگو با خبرنگار مورموری خبر گفت : 5 تن میوه شب عید در بخش کلات مورموری با همت تعاون روستایی جهت تنظیم بازار و کنترل قیمت ها در شهر مورموری و دهستان آب انار و هلیوه توزیع شد. هادی زاده در ادامه گفت : قیمت هر کیلو سیب 2700 تومان و قیمت هر کیلو پرتقال 2900 تومان می باشد که مردم بخش کلات مورموری می توانند به تعاونی روستایی مورموری و آب انار و هلیوه مراجعه نمایند و میوه مورد نیاز خود را با قیمت مصوب تهیه نمایند. ﺧﺎﺭج :

ﻣﺎﻣﺎﻥ؟

- ﺟﺎﻥ ﻣﺎﻣﺎﻥ؟

ﺗﻮ ﺍﻭﻝ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺎﺑﺎ ﺷﺪﯼ ﯾﺎ ﺍﻭﻥ؟

- ﻋﺰﯾﺰﻡ ﻣﻦ ﺍﻭﻝ ﺷﯿﻔﺘﻪ ﺑﺎﺑﺎﺕ ﺷﺪﻡ. ﺍﻭﻥﯾﻪ ﻣﺮﺩ ﺟﺬﺍﺏ ﺑﻮﺩ

ﻧﺘﯿﺠﻪ :ﺑﻮﺱ .ﺑﻮﺱ . ﺑﭙﺮ ﺗﻮ ﺑﻐﻞ ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭ


ﺍﯾﺮﺍﻥ:

ﻣﻤﻦ؟

- ﻫﺎﻥ؟

ﺗﻮ ﺍﻭﻝ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺎﺑﺎ ﺷﺪﯼ ﯾﺎ ﺍﻭﻥ؟

- ﺑﺎﺑﺎﺕ ﺍﻭﻝ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﻦ ﺷﺪ

ﺑﺎﺑﺎ : ﭼﺮﺍ ﺣﺮﻑ ﻣﻔﺖ ﻣﯿﺰﻧﯽ ﺯﻥ؟

مامان : ﻣﻦ ﺣﺮﻑ ﻣﻔﺖ ﻣﯿﺰﻧﻢ؟

بابا : تو و اون داداشای تنِ لشت!

مامان : دهنتو آب بکش بعد اسم داداشای منو بیار!

به جاش برو آبجیتو از اینور اونور جمع کن! 4بار شوعَــر کرده!

بابا : به تو ربطی نداره! بهتر از خواهرِ ترشیدۀ توئه که!

و ..............

نتیجه : ﺗﻖﺗﻮﻕ ﺑﻮﻣﻤﻤﻢﺩﯾﺶﺩﯾﺸﺸﺸﺶ ﺵ ﺵ ﺟﯿﯿﯿﯿﯿﯿﻎ زمین لرزه زمین لرزه ای به قدرت 4 ریشتر مورموری را لرزاند. به گزارش مورموری خبر ،زمین لرزه ای به قدرت 4 ریشتر در ساعت 11 و 54 دقیقه امروز(چهارشنبه) مورموری از توابع شهرستان آبدانان را لرزاند. این در حالی است که ب ساعت 2 و 9 دقیقه و 25 ثانیه ز له ای به قدرت 3/8 ریشتر مورموری را لرزاند
خوشبختانه این زمین لرزه ها خساراتی را در پی نداشته است. پست بانک نیک پی در تیر ماه سال 1386 کارخود را آغاز کرد و مشغول به فعالیت شد. پست بانک نیک پی دراین هفت سال حدودا 4بار توانسته عنوان بهترین پست بانک و ictرا بین تمام پست بانک ها ب کند. پست بانک نیک پی پس از این همه تلاش در سال1392 جواز پیشخوان ت را به دست آورد. پست بانک نیک پی توسط فاطمه محمدی اداره می شود به گزارش مورموری خبر ، پیرو جلسه شورای شهر مورموری ، رییس و نایب رییس شورای شهر مورموری مشخص شدند.
در این جلسه آقای کریم غلامی بعنوان رئیس شورای شهر مورموری انتخاب شد.
همچنین برای مدت ی ال آقای علی محمد بعنوان نائب رییس انتخاب شدند.
سال گذشته غلام بازیار رییس و علی محمد نایب رییس شورای ی شهر مورموری را بر عهده داشته اند. به گزارش مورموری خبر ، همایش بزرگ شیرخوارگان علی اصغر (ع) شهر مورموری با استقبال بی نظیر مادران عزادار در مسجد حضرت (ع) برگزار شد . مادران عزادار شهر مورموری ، که با پوشیدن لباس سفید و سبز و سیاه بر تن فرزندان دسال خود جلوه ای از ولایت مداری خود را به نمایش گذاشته بودند و بار دیگر صحنه دل اش شهادت طفل دسال کربلا را در ذهن ها تداعی نموده اند و این در حالی بود که بچه های دسال خود را بر سر دستها نگه داشتند و همزمان اشک ماتم می ریختند و بار دیگر با سرور و سالار شهیدان عهد و پیمان بستند که فرزندان خود را در راه ولایت قربانی نمایند . به گزارش مورموری خبر این مراسم معنوی هر ساله با شکوه وصف ناپذیری در شهر مورموری برگزار می شود و امسال هم با وجود مشکلات مردم از جمله ( ز له های اخیر ) ، کوچکترین خللی در اجرای این برنامه بوجود نیاورد بلکه باشکوهتر هر سال برگزار شد و مردم مورموری عشق و دلدادگی خود را به سرور و سالار شهیدان به نحو احسن به معرض نمایش گذاشتند. به گزارش مورموری خبر ، مراسم عزاداری چهارمین اختر تابناک ت و ولایت ، زین العابدین (ع) در مسجد حضرت (ع) شهر مورموری برگزار شد .این مراسم معنوی با حضور مسئولین و مردم ولایت مدار شهر مورموری تا ساعت هایی از شب با حضور مداحان اهل البیت (ع) ادامه داشت و مردم با نوحه خوانی و مرثیه سرایی در عزای این همام اشک ماتم ریختند و یاد و خاطره مصیبت های اهل البیت (ع) در کربلا را در دلها و ذهن ها زنده نموده اند و بار دیگر ولایت مداری خود را به بهترین نحو ممکن نشان داده اند.بخشدار کلات مورموری به طور ویژه از مداحان و مسئولین هیات های مذهبی و هیات امنای مساجد و دبیر اجرایی ستاد 13 آبان و عاشورا و تاسوعا حسینی (ع) و ... تقدیر و تشکر نمود و از مداحان اهل البیت (ع) درخواست نمود که در تمامی مراسمات مذهبی حضور چشمگیر داشته باشند و فضای معنوی شهر مورموری را پر رنگ تر نمایند و هرچه بیشتر عشق اهل البیت (ع) را در دل جوانان و نوجوانان زنده نگه دارند.در پایان بخشدار کلات مورموری آقای هادی زاده به رسم یادبود با لوح سپاس از مداحان و مسئولین هیات ها مذهبی و ... شهر مورموری تقدیر و تشکر بعمل آورد. حوزه جنوبی ایلام در مجلس گفت:استفاده کشاورزان مورموری از آب پشت سد کرخه پیگیری می شود. جام حذفی تازه وارد مراحل جدی خود شده است، چرا که تازه از این مرحله تیم های لیگ برتری به 16 تیم موفقی که وارد این مرحله شده اند، می پیوندند.

اما، روال ج چنان است که هیچ کدام از بازی ها با شرکت 2 تیم لیگ برتری شکل نمی گیرد و نوع بازی ها، چنان است که می توان برای اولین بار پیش بینی کرد که هر 16 تیم مرحله بعدی، تیم های لیگ برتری باشند.

قسمت بالایی ج با حضور ان اصفهان، فولادخوزستان، پرسپولیس و استقلال نیمه سخت جام حذفی است اما در نیمه پایینی از جمع مدعیان و قدرتمندان لیگ، تنها شاهد دیدار تیم های تراکتورسازی، نفت تهران و سایپا خواهیم بود.

1. تراکتورسازی قهرمان پارسال در نیمه پایینی ج ، دیدار شماره 15 را برگزار می کند. تراکتورسازان پارسال هم از نیمه پایینی ج به مرحله فینال رسیدند و سرانجام قهرمان شدند.

2. مس کرمان، دیگر تیم فینالیست پارسال که ستاره اش، ادینهو در حال حاضر به تیم فوتبال تراکتورسازی رفته، بین 32 تیم برتر جام حذفی، حاضر نیست.

3. استقلال با 6 قهرمانی در سال های 57 ـ56، 75 ـ 74، 79 ـ 78، 81 ـ 80، 87 ـ 86 و 91ـ 90 رکورددار افتخار در تمام ادوار است.

4. ان در 11 سال اخیر با 4 قهرمانی در جام حذفی رکورددار است. ان در سال های 82 ـ 81، 85 ـ 84، 86 ـ 85 و 92 ـ 91 عنوان قهرمانی را در این بازی ها به دست آورده است.

5. آشناترین فینال جام حذفی، فینال پرسپولیس و ملوان است. فینال پرسپولیس ـ ملوان در سال های 66 ـ 65، 71 ـ 70 و 90 ـ 89 انجام شده و هر سه بار سرخپوشان برنده شده اند.

6. فینال پرسپولیس ـ ان در سال های 85 ـ 84 و 92 ـ 91 انجام شده و ان هر 2 بار در ضربات پن ی برنده شده است.

7. بهترین نتیجه تاریخ جام حذفی را داماش تهران با مربیگری محمود کلهر با پیروزی 14 ـ صفر برابر استان چهارمحال بختیاری به دست آورد.

8. فینال ذوب آهن، ف پاسی، 2بار برگزار شده است. در سال 80 ـ 79 سپاسی و در سال 82 ـ 81 تیم ذوب آهن برنده این فینال بوده اند.

9. در سال 56 ـ 55 اولین دوره جام حذفی با رسیدن ملوان و تراکتورسازی به فینال انجام شد و ملوان با پیروزی 4 ـ 1 قهرمان شد.

10. پرافتخارترین مربی شهرستانی جام حذفی بهمن صالح نیاست. او با تیم ملوان در سال های 56 ـ 55، 65 و 69 قهرمان شده و در سال های 66، 67، 70 و 71 تیم مغلوب فینال جام حذفی بوده است.

11. بهترین نتیجه در فینال جام حذفی برد 5 ـ یک ذوب آهن برابر راه آهن در فینال سال 88 ـ 87 بود. بازی رفت را تیم راه آهن با نتیجه یک ـ صفر برنده شده بود.

12. از جمع قهرمان های ادواری جام حذفی، در حال حاضر تیم بهمن قهرمان سال 73 در فوتبال ایران، وجود خارجی ندارد.

13. موفق ترین مربی خارجی جام حذفی، لوکا بوناچیچ بوده که در سال های 85 ـ 84، 86 ـ 85 با ان جام حذفی را فتح کرده است.

14. جام حذفی در ایران به نام های جام حذفی فدراسیون ـ شاهد و حماسه آزادسازی مشهر برگزار شده است.

15. بدشانس ترین تیم جام حذفی ملوان است که 7بار به فینال رسیده و 4 بار در سال های 66، 67، 71 ـ 70 و 90 ـ 89 بازنده شده است.

16. ان موفق ترین تیم جام حذفی است که 4بار به فینال رسیده و هر 4بار صاحب عنوان قهرمانی شده است.

17. موفق ترین بازیکن جام حذفی محرم نویدکیا بوده که در هر 4 قهرمانی ان در جام حذفی با این تیم حضور داشته است.

18. در سال 90 ـ 89، پرسپولیس با وجود باخت به ملوان به علت برد 4 ـ 2 در بازی رفت قهرمان جام حذفی شد.

19. در سال 57 ـ 56، 2 جام حذفی در ایران وجود داشت که در جام حذفی دیگر به نام جام پهلوی، تیم پاس برنده شد.

20. از سال 55 به بعد جام حذفی کشور در سال های 57، 58، 59، 60، 61، 62، 63، 64، 68، 71 و 76 برگزار نشده است.

21. استقلال، رکوردار رسیدن به فینال جام حذفی است. آنها 9بار فینالیست شده اند. استقلال در سال 57 ـ 56، 75 ـ 74، 79 ـ 78، 81 ـ 80، 87 ـ 86، 91 ـ 90 به ترتیب هما، برق شیراز، بهمن، فجرشهیدسپاسی، پگاه گیلان و شاهین بوشهر را برده و قهرمان شده اما در سال های 69 به ملوان 78 ـ 77 به پرسپولیس و 83 ـ 82 به ان باخته و عنوان قهرمانی را از دست داده است.

22. غلامحسین پیروانی با هدایت 2 تیم برق شیراز و فجرشهیدسپاسی، عنوان قهرمانی جام حذفی را به دست آورده است.

23. علی پروین موفق ترین مربی تهران در جام حذفی است که در سال های 66، 71 ـ 70، 78 ـ 77 سه بار عنوان قهرمانی مسابقات جام حذفی را به دست آورده است.

24. فینال جام حذفی در سال های 57 ـ 56، 78 ـ 77 و 79 ـ 78 داربی همشهری ها بوده است که استقلال در هر سه حاضر بوده است. در سال 57 ـ 56، آبی ها، همای تهران و در سال 79 ـ 78 بهمن را بردند اما در سال 78 ـ 77 به تیم پرسپولیس باختند.

25. فینال جام حذفی، سال های 56 ـ 55، 66، 69، 71 ـ 70، 75 ـ 74، 78 ـ 77، 79 ـ 78، 83 ـ 82، 87 ـ 86 و 89 ـ 88 قهرمان خود را در تهران شناخته که در این بین ملوان 2بار، پرسپولیس 4بار، استقلال 3بار و ان یک بار، قهرمان شده اند. بازی سال 56 ـ 55 در یوم شهیدشیرودی و 8دیدار دیگر در یوم برگزار شده است.

26. فینال سال های 57 ـ 56، 65، 67، 80 ـ 79، 82 ـ 81 و 93 ـ 92 یعنی 6بار تمام شهرستانی بوده است.

27. به جز استقلال (6بار) پرسپولیس (5بار)، ان (4بار) و ملوان (3بار)، تیم ذوب آهن اصفهان هم 2بار قهرمان جام حذفی شده است. تراکتور، شهیدسپاسی، صبا، برق شیراز، سایپا، شاهین بوشهر و بهمن قهرمان جام حذفی شده اند.

28. اکثر قهرمان های بزرگ جام حذفی به جز ملوان در نیمه فوقانی ج جام حذفی هستند. به عبارتی در نیمه بالایی 18 خاطره از قهرمانی جام حذفی نزد استقلال، پرسپولیس، ان، شهیدسپاسی و ذوب آهن دارند و نیمه پایین هم تنها خاطره از 3 قهرمانی ملوان و یک قهرمانی تیم های سایپا، صبا و تراکتورسازی را دارد. به گزارش مورموری خبر ، با حضور شورای فرهنگی و اجتماعی شهر مورموری و با مدیریت بخشدار کلات مورموری جلسه ای بمناسبت برگزاری مراسم باشکوه میلاد عظیم الشان (ص) و میلاد جعفر صادق (ع) در بخشداری کلات مورموری برگزار شد. بخشدار کلات مورموری ضمن تبریک هفته وحدت و میلاد رسول اکرم (ص) و جعفر صادق (ع) گفت:جا دارد از شورای فرهنگی واجتماعی شهر مورموری تشکر و قدردانی بعمل بیاورم چراکه در اجرای برنامه های فرهنگی و اجتماعی شهر مورموری نهایت تلاش و همکاری را بعمل می آورند که نمونه آن برگزاری اربعین حسینی (ع) و مراسم ارتحال (ص) و شهادت حسن مجتبی (ع) و رضا (ع) بود که باشکوه تر از هرسال برگزار شد. ایشان گفت: امید است که در مراسم میلاد عظیم الشان (ص) و جعفر صادق (ع) هم با همدلی و برادری مراسمی در شان و منزلت این عزیزان برگزار شود . اعضای شورای فرهنگی و اجتماعی شهر مورموری به ایراد نظرات و پیشنهادات خود پرداختند و قرار شد مراسم روز پنج شنبه راس ساعت 8 شب در مسجد حضرت (ع) شهر مورموری برگزار شود و به قید قرعه به 10نفر از شرکت کنندگان جوایزی اهداء گردد. برندگان مسابقه ی کتابخوانی مورموری مشخص شدند به گزارش مورموری خبر ، برندگان مسابقه ی زندگی نامه ی (ره) ویژه ی دهه ی مبارک فجر کتابخانه عمومی حس مورموری مشخص شدند.

"نبی برفی" مدیر کتابخانه ی مورموری گفت:به مناسبت دهه ی مبارک فجر انقلاب ی ، یک دوره مسابقه مکتوب تحت عنوان زندگی نامه ی (ره) از کتاب "آنسوی آفتاب" بین برخی مدارس ومراجعه کنندگان کتابخانه مورموری برگزارشد که به ده نفر از شرکت کنندگان بعنوان برنده ی مسابقه جوائزی اهدا شد.
مدیر کتابخانه ی مورموری بیان کرد: همچنین هرساله از دانش آموزان فعال کتابخانه ، در حوزه ی کتاب وکتابخوانی در هفته ی کتاب وکتابخوانی تقدیرمی شود که امسال این کار در اسفند ماه با اهداء جوائزی از آنها تقدیر وتجلیل به عمل آمد. به گزارش مورموری خبر ، یک دستگاه ماشین پژو 405 که درحال تردد از جاده های اهواز بود بعلت آتش گرفتن دچار سانحه شد . حجت هادی زاده بخشدار کلات مورموری گفت : این شهروند مورموری در یکی از شرکت های شهر اهواز مشغول کار بوده اند که ساعت 11 صبح در حال برگشت بطرف خوابگاه بوده اند که متاسفانه ماشین از عقب دچار آتش گرفتگی می شود و به محض اینکه توسط رانندگان این مسیر متوجه می شود به حاشیه جاده می رود و در حین پیاده شدن ، ماشین به طرز خطرناکی منفجر می شود و جان خود را از دست می دهد . به نقل از شاهدان عینی که این اتفاق ناگوار را مشاهده نموده اند جسد این جوان 27 ساله در میان شعله های آتش گرفتار می شود و از طریق پلاک ماشین و آگاهی اهواز و ی ری کار تحقیقاتی تشخیص داده می شود که این شهروند در شهر مورموری ن می باشد . روزانه خودروهای گاز سوز زیادی در سطح کشور تردد می کنند که برخی از آنها به دلیل عدم رعایت شرایط اصولی دوگانه سوز همانند یک بمب متحرک حادثه ای ناگوار را خلق می کنند . این جوان سفر کرده هادی شاهرخ حسینی ن شهر مورموری می باشد. ع ماشین آرشیو است. پیکر مطهر 2 شهید گمنام همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه(س) در مورموری آبدانان تشییع و تدفین شد. به گزارش اسپورت مدیاست، ایموبیله که تابستان امسال به باشگاه دورتموند پیوست بسیار خود را کم فروغ نشان داده و کلوپ نیز او را تنها 4بار در ترکیب اصلی تیمش قرار داده است و همین نیمکت نشینی باعث شده است این بازیکن جوان از حضورش در وستفالن ناراحت باشد. با این حال باشگاه فیورنتینا حاضر است تا در ماه ژانویه این بازیکن سابق یوونتوس را به طور قرضی به خدمت بگیرد.فیورنتینا که پس از مصدمیت جوزپه روسی و برنادرسکی، این روز ها به دنبال تقویت قوای هجومی خود است به تکاپو افتاده تا ملی پوش ایتالیایی دورتموند را برای نیم فصل دوم به خدمت بگیرد.

به گزارش مورموری خبر ، عصر امروز با حضور سعدی مسئول شرکت نفت شهرستان دره شهر در بخشداری مورموری جلسه ای برگزار شد .
سعدی گفت: با توجه به فرارسیدن فصل کشاورزی و فصل سرما ، در اسرع وقت فراورده های نفتی در اختیار مردم بخش کلات مورموری قرار خواهد گرفت و از این جهت مشکلی نخواهند داشت و دارندگان وسایل نقلیه هم مطمئن باشند که از لحاظ پخش فراورده های نفتی ( بنزین ، گازوئیل و نفت) محدویتی وجود ندارد و اگر احیانا جایگاه های پخش با مشکل روبرو می شوند بخاطر عدم برنامه ریزی فروشندگان می باشد که ان شااله فروشندگان فراورده های نفتی ترتیبی اتخاذ نمایند که دارندگان ماشین های نقلیه با مشکل روبرو نشوند. به گزارش مورموری خبر ، کریم غلامی که با رای قاطع اعضای شورای ی شهر مورموری بعنوان شهردار جدید شهر مورد انتخاب و معرفی شده بود از سمت شهرداری شهر مورموری انصراف داده اند. کریم غلامی علت انصراف خود را ، در آستانه قرار گرفتن بازنشستگی و داشتن بار مالی عنوان نموده اند . شهرداری شهر مورموری چندین ماه است که بصورت س رست اداره می شود که امید است اعضای محترم شورای ی شهر مورموری در اسرع وقت نسبت به انتخاب شهردار جدید اقدام نمایند . سلام ، خدمت مخاطبان وبلاک مورموری خبر ، از اینکه بدلایل گوناگون نتوانستیم از پانزدهم تیر ماه تا نهم شهریور سال 1393 در خدمت شما باشیم معذرت می خواهیم امیدوارم با همکاران جدید و پرتلاش بتوانیم جبران نمایم و خبرهای داغ و به یادماندنی را به سمع شما برسانیم . خداوند را شاکریم که ز له اخیر تلفات جانی را در پی نداشت و مردم در سلامت کامل بسر . به گزارش مورموری خبر ، مراسم تودیع و معارفه بخشدار کلات مورموری ، ساعت 3 عصر امروز با حضور فرماندار محترم شهرستان آبدانان و جمعی از مسئولین شهرستان و بخش کلات مورموری برگزار شد . در این مراسم برادر حجت هادی زاده بعنوان بخشدار جدید کلات مورموری معرفی شد و از زحمات شبانه روزی ناصر نوری بخشدار سابق کلات مورموری تقدیر و تشکر بعمل آمد. حجت هادی زاده از رزمندگان هشت سال دفاع مقدس می باشد که با شروع جنگ تحمیلی به مدت 21 ماه حضور داوطلبانه در جبهه های حق علیه باطل از نظام مقدس دفاع نموده است و در سال 1370 بعنوان دانشجوی تربیت معلم در مرکز شهید مدرس ایلام پذیرفته شده اند و در همان دوران هم بعنوان دانشجویان به کارهای فرهنگی و اجتماعی انجام وظیفه نموده اند و در سال 1376 در رشته ادبیات فارسی ایلام موفق به اخذ مدرک کارشناسی شده اند و از دانشجویان فعال فرهنگی و اجتماعی بوده اند که در میان ایلام زبانزد خاص و عام بود و بعد از دانش آموختگی در آموزش و پرورش شهرستان آبدانان بعنوان دبیر ، مشاور ، مربی پرورشی و معاونت دبیرستان و پیش ی در سنگر علم و دانش در شهر مورموری مشغول خدمت صادقانه بوده اند. علاوه بر تدریس در دبیرستان ابوذر مورموری ، یک دوره عضویت در شورای ی شهر مورموری ، یک دوره عضویت در شورای حل اختلاف ، دو دوره ریئس هیات نظارت شوراهای ی شهر و روستا در بخش کلات مورموری ، ک دای هشتمین دوره مجلس شورای ی ، یک دوره مسئول هیات مدیره شرکت تعاونی شهر مورموری و... از خدمات ارزنده ایشان می باشد. ایشان متولد 1349 متاهل و دارای دو فررند می باشند . به گزارش مورموری خبر به نقل از آبدانان خبر باوجود آن که یکی از شاخص های اصلی توسعه میزان برخورداری جامعه از خدمات مختلف بهداشتی و درمانی است، اما بخش 10هزار نفری مورموری بدون حتی یک دندان پزشک است.
مردم این شهر بابت کشیدن دندان و آموزش بهداشت ، جرمگیری زیرلثه ، عصب کشی و موارد دیگر با توجه به اینکه فاصله این شهر تا مرکز آبدانان 60کیلومتر است با مشکل مواجع شده اند .
یکی از مراجعه کنندگان به درمانگاه آبدانان با ابراز ن یتی از وضعیت فعلی گفت : نبود دندان پزشک در درمانگاه مورموری مردم این بخش را در درد دندان فرو برده است .

وی از مسئولین خواستار رفع این مشکل شد و گفت : فاصله مورموری تا آبدانان بسیار زیاد است و وجود دندان پزشک در درمانگاه مورموری نقش بسیار مهمی در زندگی مردم دارد .
یکی دیگر از نان بخش مورموری با انتقاد از برخی مسئولان شهرستان گفت: متأسفانه مکاتبات مسئولان در این زمینه فایده ای نداشته چرا که هنوز در خصوص استقرار یک دندان پزشک اقدامی نشده است.

حجت هادیزاده "بخشدار مورموری" نیز با ابراز گله مندی از مسئولین ذیربط اظهار کرد: با توجه به بُعد فاصله شهر مورموری به آبدانان به نظر استقرار یک دندان پزشک در درمانگاه این شهر ضروری است.
وی ضمن تقدیر از خدمات انجام شده در این بخش اظهار کرد :مردم با مراجعه به بخشداری خواهان مستقر شدن نمایندگی ادارات و تجهیز درمانگاه بخصوص دندانپزشک در این بخش هستند.
بخشدار مورموری ابراز امیدواری کرد که استقرار دندان پزشک در درمانگاه بخش مورموری به زودی انجام و رضایت مردم جلب شود. به گزارش مورموری خبر ، بمناسبت دهه فجر ، پیاده روی خانوادگی در روستای هلیوه از توابع بخش مورموری با حضور تعدادی از ستاد دهه فجر بخش کلات مورموری برگزار شد و به قید قرعه به تعدادی از شرکت کنندگان جوایزی به رسم یادبود اهداء شد . حجت هادی زاده بخشدار کلات مورموری مردم را ولی نعمتان نظام و انقلاب دانست و گفت : خدمت به مردم روستاها یک افتخار است که نظام نصیب مسئولین نموده است و امید است که بتوانیم بعنوان خدمتگزار شما عزیزان گوشه ای از مشکلات شما را مرتفع نماییم و ما هم بعنوان فرزند شما انتظار داریم با حضور خود در مراسمات بویژه در انتخابات 7 اسفند بار دیگر باعث خشنودی دلسوزان انقلاب و نظام و باعث یاس و ناامیدی دشمنان انقلاب و نظام شوید . به گزارش مورموری خبر ، در اولین روز دهه فجر ، مراسم رژه خودرویی ، زنگ انقلاب ، ایستگاه نقاشی ، نمایشگاه غذاهای بومی و محلی ، اجرای سرود و برنامه های متنوع دیگری در سطح شهر مورموری و با همکاری ادارات و نهادهای شهر مورموری برگزا شد . به گزارش مورموری خبر ، امسال اربعین حسینی (ع) شهر مورموری در حالی برگزار شد که فعالین فرهنگی شهر مورموری در قالب شورای فرهنگی و اجتماعی با مدیریت بخشدار کلات مورموری ، اتحاد و همدلی را به معرض نمایش گذاشتند و مراسمی باشکوه هرچه تمامتر در دبیرستان فدک شهر مورموری برگزار نموده اند. لطفا برای مشاهده بقیه ع ها روی ادامه مطلب کلیک نمایید. "ناصرنوری" با بیان اینکه تحصن امروز مردم مورموری به نحوی بزرگنمایی بوده، اظهار کرد: تد ری شیده شده که چادر در بین مردم توزیع شود. این مسئول ادامه داد: در ابتدای وقوع ز له به قید فوریت چادرهایی که از کیفیت پایینی برخوردار بوده، در بین مردم توزیع شد. بخشدار مورموری تأکید کرد: با این وجود تمام مردم چادر دریافت کرده اند. نوری بیان کرد: با . به گزارش مورموری خبر ، جمعی از ان حوزه شهید مورموری در قالب حلقه های صالحین در اردوی یکروزه بسیج سازندگی حوزه شهید مورموری شرکت نموده اند. دوستداران طبیعت در یک حرکت ارزشی و فرهنگی محوطه زاده سید یوسف (ع) را بطورکلی نظافت نموده اند . در این برنامه فرهنگی جمعی از مسئولین شهر مورموری بویژه بخشدار کلات ، مسئول کمیته امداد حضرت (ره ) و اعضای شورای ی شهر مورموری حضور فعال داشته اند. پروژه برق رسانی به مورموری و مولاب افتتاح شد.
با حضور استاندار ایلام و مردم در مجلس شورای ی/

پروژه برق رسانی به «مورموری» و «مولاب» افتتاح شد
به گزارش مورموری خبر به نقل از روابط عمومی فرمانداری آبدانان _با حضور استاندار ایلام و مردم در مجلس شورای ی ؛ فرماندار ومعاونین محترم استاندار پروژه برق رسانی به «مورموری» و «مولاب» افتتاح شد
مدیرعامل شرکت برق استان گفت: با بهره برداری از فیدر دو مداره برق آبدانان به «مورموری» و «مولاب» این دو منطقه را تحت پوشش برق با ولتاژ مناسب قرار می دهد.
«هادی شیرخانی» اظهار کرد: طول این شبکه 20 کیلوولتی، 45 کیلومتر از آبدانان تا بخش کلات مورموری است که بخش کلات مورموری و روستاهای تابعه را تحت پوشش برق با ولتاژ مناسب قرار می دهد.
شیرخانی افزود: این پروژه از سال 91 بااعتباری بالغ بر 50 میلیارد ریال شروع شده و با برقراری 2 هزار و 200 انشعاب برق، زمینه بهره مندی بیش از 10 هزار نفر جمعیت شهری و روستایی بخش کلات مورموری و روستاهای تابعه از نعمت برق فراهم شده است.
وی اظهار کرد: تقویت ولتاژ برق منطقه مورموری و روستاهای تابعه و پایداری شبکه از نظر کاهش قطعی برق از مزایای این طرح است.
برای ز له مورموری :
بمیرم سی روزتنگ سی رنج بیور
مرخاکش ه کنم بییرم واسر
شواوماافتاو نشس دادرسم نی
ایسه که جامال سی ام هیچ م نی
نیاسربکشه وی هون ومونم
اشگسه وه برده غم هرچارسخونم شعر از جعفر فیلی شاعر لرزبان دره شهری به گزارش مورموری خبر ، بمناسبت هفته بسیج با حضور تعدادی از مسئولین ادارات و نهادهای بخش کلات مورموری با مدیریت بخشدار کلات مورموری جلسه ای بعمل آمد . حجت هادی زاده بخشدار کلات مورموری ضمن تبریک هفته بسیج گفت : تشکیل بسیج یکی از ماندگارترین و کارآمدترین نهاد مردمی است که راحل (ره) با دور شی عمیق آنرا بنا نهاد و هر جا نظام و انقلاب خطری را احساس کند این نیروی بسیج است که بدون چشمداشتی به میدان می آید و حماسه ای ماندگار خلق خواهد کرد و کارآمدی این نهاد بر دوست و دشمن آشکار است که می توان حضور نیروی بسیج در دوران دفاع مقدس و بعد از آن و همچنین در حوادث و بلاهای طبیعی چون ز له و سیل و... را می توان برای نمونه نام برد. بخشدار کلات مورموری در ادامه گفت : همگی ما وظیفه داریم برنامه های هفته بسیج را منسجم تر از گذشته برگزار کنیم و اصول و ارزشهای انقلاب و نظام را با جان و دل محافظت کنیم و با وحدت و همدلی در راه پیشرفت انقلاب و نظام تلاشی مضاعف نشان دهیم.سرگرد پاسدار اسد مرادی فرمانده حوزه شهید صیاد مورموری ضمن تبریک هفته بسیج به تشریح برنامه های هفته بسیج پرداخت و گفت :همگام با سراسر کشور در هفته بسیج ده ها برنامه متنوع در سطح شهر مورموری و روستاهای تابعه برگزار خواهد شد که می توان ( پیاده روی خانوادگی ، برگزاری مسابقات ورزشی و بومی و محلی ، برگزاری نشست ، برگزاری کوهپیمایی ، یادواره ء شهر مورموری ، سرکشی از خانواده های ء ، برگزاری اردوی فرهنگی و زیارتی ، برگزاری مناجات و دعا ، عطر افشانی گ ار ء و بزرگ ان بخش کلات مورموری در 5 آذر و ..)می توان نام برد . لازم به ذکر است که پیاده روی خانوادگی روز راس ساعت 8 صبح مورخه 29/08/1394 برگزار می شود و به شرکت کنندگان ده ها جایزه نفیس به قید قرعه اهداء خواهد شد. محل : میدان دفاع مقدس شهر مورموری ( میدان ورودی شهر ) به گزارش مورموری خبر ، فرماندار آبدانان به همراه تعدادی از مسئولین بخش کلات مورموری از کتابخانه حس شهر مورموری بازدید بعمل آوردند و در جریان خدمات رسانی این کتابخانه قرار گرفتند. عبدالنبی برفی مسئول کتابخانه حس شهر مورموری مشکلات و نواقص این کتابخانه را به سمع مسئولین حاضر رساند و مسئولین هم قول مساعد داده اند در صورت امکان بخشی از مسایل و مشکلات آنرا مرتفع نمایند . فرماندار آبدانان و هیات همراه ، همچنین از نمایشگاه کتاب که به همت کتابخانه حس و دبیرستان حضرت رقیه و دبستان عرفان در دبیرستان فدک دایر بود دیدن نموده اند. پایتخت ایتالیا امروز-چهارشنبه- چهار بار لرزید و باعث ترس و وحشت نان «رُم» شد. دقایقی پیش شهرستان لنگرود در استان گیلان بر اثر زمین لرزه 4.8 ریشتری لرزید.
بامداد چهارشنبه بخشهایی از استان تهران لرزید. به گزارش مورموری خبر در پی ز له 5.6 ریشتری در مورموری و بنا بر دستور پیرحسین کولیوند رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر کشور مجتبی سیف قائم مقام و آیدن مولی زاده و ناصر چرخ ساز معاونان سازمان امداد و نجات کشور در مناطق ز له زده ایلام حضور پیدا د. برنامه حضور قائم مقام و معاونان سازمان امداد و نجات پیش از وقوع ز له در مورموری و به مناسبت هفته کاهش بلایای طبیعی و دلجویی از مردم ز له زده مورموری، دهلران و آبدانان هماهنگ شده بود. ز له 5.6 ریشتری در مورموری سبب رعب و وحشت مردم منطقه شده است و همه مردم مناطق موسیان، دشت عباس و مورموری چند شبی است که در چادر های امدادی به سر می برند. بخش مورموری واقع در استان ایلام از روز یکشنبه 5/26 الی پنجشنبه 5/30 بیش از 430 بار لرزید که این لرزه ها همچنان ادامه دارند. لرزه هایی که تا صدها کلیومتر دورتر در خوزستان و لرستان بخوبی حس شد که خشبختانه تلفات انسانی نداشت ولی موجب ویرانی برخی ساختمانها، زخمی شدن ده ها نفر و رعب و وحشت چند شبانه روزی مردم این منطقه و مناطق همجوار شد. لرزه اصلی با بزر گشتاوری mw 6/2 به ثبت رسید و پس از آن صدها پس لرزه رخ داد که از میان آنها 6 پس لرزه با بزر بیش از 5 به ثبت رسیده است. بامداد امروز، یکشنبه شهرستان هفتکل در خوزستان لرزید. به گزارش مورموری خبر ، با حضور مسئول ستاد بازسازی بخش ز له زده شهر مورموری ، اعضای شورای ی و دهیاران روستاهای تابعه با مدیریت بخشدار کلات مورموری جلسه شورای اداری برگزار شد. بخشدار کلات مورموری به تشریح معضلات و مشکلات سر راه بازسازی منازل ت یبی و تعمیری مردم ز له زده بخش کلات مورموری پرداخت و از مسئولین امر بویژه پرسنل زحمت کش بانک ها عامل خواست نهایت همکاری را بعمل بیاورند. بخشدار کلات وی گفت:وام تعداد 241 واحد منزل احداثی نوع اول باقی مانده به علت جذب نشدن 50 درصد از اعتبارت ساخت منازل ز له زدگان متأسفانه هنوز پرداخت نشده است. بخشدار کلات مورموری گفت: با توجه به شرایط مساعد آب و هوایی در این فصل و آمادگی مردم برای ساخت منازل ت یبی خود از مسئولین ذیربط درخواست می شود نسبت به تسهیل و تسریع در تخصیص اعتبارات مابقی صاحبان این منازل خسارت دیده همکاری لازم را بعمل آورند دهیاران و شورای ی شهر مورموری و روستاها تابعه هم معضلات و مشکلات حوزه استحفاظی خود را مطرح نموده اند و خواهان رفع مشکلات شدند. نورمحمدی مسئول ستاد بازسازی بخش کلات مورموری ، روند کار را مطلوب دانست و قول مساعد دادند که نهایت همکاری را بعمل بیاورند و گزارشی از عملکرد خود را تشریح نموده اند . ایسنا نوشت:حوالی شهر ترکمانچای در آذربایجان شرقی لرزید. شهر سومار واقع در استان کرمانشاه امروز بر اثر وقوع ز له سه بار لرزید. به گزارش مورموری خبر ، بمناسبت اربعین حسینی ، 180نفر از خواهران شهر مورموری مسیر مورموری - زاده سید یوسف (ع) را پیاده طی نموده اند. اکثر خواهران شرکت کننده در این برنامه معنوی به عشق سرور و سالار شهیدان اباعبدالله الحسین (ع) با پای خود را به زاده سید یوسف (ع) رساندند . بخشداری کلات مورموری ،در مسیر پیاده روی ، از خواهران شرکت کننده در این برنامه معنوی ، پذیرایی بعمل آورد. ز له گتوندخبرگزاری فارس: شهرستان های شمالی خوزستان لرزیدند. مدیر کل مدیریت بحران استانداری خوزستان گفت: در استان خوزستان شهرستان های گتوند، مشک، مسجدسلیمان، و دزفول لرزیدند. هاشم بالدی امروز در گفت وگو با خبرنگار فارس در اهواز با بیان اینکه زمین لرزه در استان ایلام به شدت 6.2 ریشتری و در عمق 10 کیلومتری، شهر مورموری را لرزاند، اظهار کرد: در این زمین لرزه 40 نفر مجروح گزارش داده شده است. ایلام - ایرنا - بخشدار کلات مورموری گفت: طرح تقویت شبکه برق بخش کلات مورموری با 95 درصد پیشرفت فیریکی در دست احداث است. حجت هادیزاده روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: این طرح بزرگ برقی با 40 کیلومتر طول شبکه، در سال 91 آغاز شده و تاکنون 95 درصد پیشرفت داشته است.

وی افزود: برای اجرای طرح تقویت و نوسازی شبکه برق بخش کلات مورموری، 25 میلیارد ریال از محل اعتبارهای شرکت انتقال و توزیع برق استان ایلام هزینه شده است.

بخشدار کلات مورموری اضافه کرد: فرسودگی و پایین بودن ولتاژ شبکه برق بخش گرمسیری کلات مورموری، علاوه بر خسارت های زیاد به وسایل خانگی مردم، مشکلات متعددی برای اهالی این منطقه مولد و گرمسیری به بار آورده است.

هادیزاده با اشاره به قطعی مکرر برق مشترکان در شبانه روز و بروز خسارت به وسایل برقی بخاطر پایین بودن ولتاژ برق از مدیران برق استان ایلام خواست تا قبل از آغاز فصل گرما، نسبت به اتمام و بهره برداری از این طرح اقدام لازم را مبذول دارند تا بیش از این، شاهد ایجاد مشکل برای مردم این منطقه نباشیم.

بخش گرمسیری کلات مورموری با 17 هزار تار زمین مزروعی یکی از قطب های تولید گندم، جو و دانه های روغنی استان ایلام است که با 9 هزار نفر جمعیت در 65 کیلومتری جنوب شرق آبدانان قرار دارد. به گزارش مورموری خبر ، با حضور مسئولین ادارات و نهادهای شهر مورموری و دهیاران و اعضای شورای ی شهر و روستا با مدیریت بخشدار کلات مورموری جلسه ای برگزار شد. هادی زاده بخشدار کلات مورموری ضمن تبریک سال نو به حضار ، خواستار زیبا سازی شهر از جمله آذین بندی، رنگ آمیزی مبلمان شهری و نصب سرعت گیر و...توسط شهرداری مورموری شد و از مسئول بانک کشاورزی در تامین نقدینگی تنها خودپرداز شهر مورموری و برای جلوگیری از هرگونه قطعی و دستگاه خودپرداز برای رفاه حال مردم و مسافران نوروزی آمادگی کامل داشته باشد. ایشان در ادامه گفت :هماهنگی های لازم با شرکت آب، برق، پمپ بنزین ، عاملین فروش کپسول گاز و مخابرات به منظور آمادگی برای جلوگیری از هرگونه قطعی و و عرضه خدمات مربوط به مشترکین در ایام تعطیل صورت گرفته است. هادی زاده گفت : درمانگاه شهر مورموری شبانه روزی در خدمت مردم شریف بخش کلات مورموری و میهمانان نوروزی می باشد و همچنین پایگاه امدادی جاده ای و اورژانس 115 برای خدمت رسانی آمادگی کامل دارد و نیروهای انتظامی و نظامی هم مثل هرسال در برقراری نظم و آرامش نهایت همکاری را بعمل خواهند آورد. وی گفت : نانوایی های شهر مورموری طبق معمول در ایام نوروزی خدمات دهی می نمایند و برای اسکان موقت میهمانان شهر مورموری دبیرستان فدک تدارک دیده شده است که میهمانان عزیز می توانند از این فضای نهایت استفاده را بعمل بیاورند. هادی زاده گفت : بخش کلات مورموری ، دارای مکان های تفریحی و زیارتی ( عقبه سد کرخه ، بند انحرافی سد مولاب ،رودخانه سیاه ، منطقه باستانی پنجبرار ، آثار باستانی سنگ سیلا ، مکان دیدنی کشت و صنعت کلات ، زاده سید عبدالرحیم (ع) و زاده سید یوسف (ع) و زاده سید حبیب (ع) و... می باشد. ایشان در پایان گفت : با توجه به همزمانی اوایل سال نو با دهه دوم فاطمیه (س) ، امید است شان و منزلت بانوی مکرم دو عالم نگه داشته شود .