16 مهر 1395 هفته ملی کودک با شعار دنیا با لبخند ک ن زیباست

به نقل از خبرگزاریها در مورد 16 مهر 1395 هفته ملی کودک با شعار دنیا با لبخند ک ن زیباست : امسال نیز همانند سال های گذشته هر روز از روزهای هفته کتاب، با عنوانی خاص نامگذاری شده که شعار «ایران می خواند» را تداعی خواهد کرد. «ایران می خواند» ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی را در سراسر کشور طنین انداز می کند.

روزهای بیست و چهارمین دوره هفته کتاب، به شرح زیر نامگذاری شده است:

دوشنبه 24 آبان 1395 با عنوان «کتاب و خانواده» و شعار «خواندن، چراغ امید در خانواده»

25 آبان 1395 با عنوان «کتاب و » و شعار «خواندن، بنیان دانش»

چهارشنبه 26 آبان 1395 با عنوان «کتاب و رسانه» و شعار «خواندن، رسانه ای کهن»

پنجشنبه 27 آبان 1395 با عنوان «کتاب و کودک» و شعار «خواندن، آینده ای روشن»

28 آبان 1395 با عنوان «کتاب و هنر» و شعار «خواندن، تعالی هنرمندانه روح»

شنبه 29 آبان 1395 با عنوان «کتاب و تکنولوژی» و شعار «فضای نو، ابزار جدید»

یکشنبه 30 آبان 1395 با عنوان «کتاب و حسین» و شعار «خواندن، قیام برای آگاهی»

دوشنبه 1 آذر 1395 نیز مراسم اختتامیه هفته کتاب برگزار می شود.

بیست و چهارمین دوره هفته کتاب ایران از 24 آبان ماه الی 1 آذر 1395 در سراسر کشور برگزار می شود. بیست و چهارمین دوره هفته کتاب، با شعار «ایران می خواند» از 24 آبان ماه آغاز می شود. شعار هفته کتاب امسال، «ایران می خواند» انتخاب شده است،امسال نیز همانند سال های گذشته هر روز از روزهای هفته کتاب، با عنوانی خاص نامگذاری شده است. روزهای بیست و چهارمین دوره هفته کتاب، به شرح زیر نامگذاری شده است: دوشنبه 24 آبان 1395 با عنوان «کتاب و خانوا. (دنیا با لبخند ک ن زیباست) کودک باید در فضایی سرشار از خوشبختی -محبت و تفاهم بزرگ شود. اگر کودک نبود نه پدر معنا داشت و نه هیچ مادری بهشتی می شد . پس روز جهانی کودکککککککککککک مبارک روز چهارشنبه 15مهرماه با شروع اولین روز از هفته ملی کودک ساعت 9 صبح ویژه برنامه ای به این مناسبت با حضور 100نفر از اعضا و دانش آموزان و والدین آنها در سالن مرکز اجراشد . این ویژه برنامه که حدود دو ساعت طول کشید عبارت بود از اجرای : قصه ی زیباکیسه روباه شعر خوانی توسط اعضا و مربیان مسابقه (اعضا با چشمان بسته بالمس دست و صورت مادران خود باید آنها را تشخیص می دادند ) کارگاه سفال قرائت بیانیه شعار سال 96 شعار سال 96 شعار سال 96 شعار سال 96 شعار های سال 96 ادامه مطلب شعار بیست و چهارمین دوره هفته کتاب ایران می خواند بیست و چهارمین دوره هفته کتاب ، با شعار «ایران می خواند» از 24 آبان ماه آغاز خواهد شد . شعار هفته کتاب امسال ، «ایران می خواند» انتخاب شده است. امسال نیز همانند سال های گذشته هر روز از روزهای هفته کتاب، با عنوانی خاص نامگذاری شده است که شعار «ایران می خواند» را تداعی خواهد کرد. «ایران می خواند» ترویج فرهنگ کتاب و کتاب خوانی را در سراسر کشور طنین انداز می کند. روزهای بیست و چهارمین دوره هفته کتاب ، به شرح زیر نامگذاری شده است: دوشنبه 24 آبان 1395 با عنوان «کتاب و خانواده» و شعار «خواندن ، چراغ امید در خانواده» 25 آبان 1395 با عنوان «کتاب و » و شعار «خواندن ، بنیان دانش» چهارشنبه 26 آبان 1395 با عنوان «کتاب و رسانه» و شعار «خواندن ، رسانه ای کهن» پنجشنبه 27 آبان 1395 با عنوان «کتاب و کودک» و شعار «خواندن ، آینده ای روشن» 28 آبان 1395 با عنوان «کتاب و هنر» و شعار «خواندن ، تعالی هنرمندانه روح» شنبه 29 آبان 1395 با عنوان «کتاب و تکنولوژی» و شعار «فضای نو ، ابزار جدید» یکشنبه 30 آبان 1395 با عنوان «کتاب و حسین» و شعار «خواندن ، قیام برای آگاهی» بیست و چهارمین دوره هفته کتاب ایران از 24 آبان ماه الی 1 آذر 1395 در سراسر کشور برگزار می شود. شعار بیست و چهارمین دوره هفته کتاب ایران می خواند
بیست و چهارمین دوره هفته کتاب، با شعار «ایران می خواند» از 24 آبان ماه آغاز خواهد شد.
به گزارش ستاد خبری بیست و چهارمین دوره هفته کتاب ایران، شعار هفته کتاب امسال، «ایران می خواند» انتخاب شده است.
امسال نیز همانند سال های گذشته هر روز از روزهای هفته کتاب، با عنوانی خاص نامگذاری شده است که شعار «ایران می خواند» را تداعی خواهد کرد. «ایران می خواند» ترویج فرهنگ کتاب و کتاب خوانی را در سراسر کشور طنین انداز می کند.
روزهای بیست و چهارمین دوره هفته کتاب، به شرح زیر نامگذاری شده است: دوشنبه 24 آبان 1395 با عنوان «کتاب و خانواده» و شعار «خواندن، چراغ امید در خانواده» 25 آبان 1395 با عنوان «کتاب و » و شعار «خواندن، بنیان دانش» چهارشنبه 26 آبان 1395 با عنوان «کتاب و رسانه» و شعار «خواندن، رسانه ای کهن» پنجشنبه 27 آبان 1395 با عنوان «کتاب و کودک» و شعار «خواندن، آینده ای روشن» 28 آبان 1395 با عنوان «کتاب و هنر» و شعار «خواندن، تعالی هنرمندانه روح» شنبه 29 آبان 1395 با عنوان «کتاب و تکنولوژی» و شعار «فضای نو، ابزار جدید» یکشنبه 30 آبان 1395 با عنوان «کتاب و حسین» و شعار «خواندن، قیام برای آگاهی» دوشنبه 1 آذر 1395 نیز مراسم اختتامیه هفته کتاب برگزار می شود. بیست و چهارمین دوره هفته کتاب ایران از 24 آبان ماه الی 1 آذر 1395 در سراسر کشور برگزار می شود. در تصویر زیر زنی را مشاهده م یکنید که در روز قدس علیه جهانگیری شعار می دهد و معاون اول رئیس جمهور با لبخند و آرامش از کنار او رد می شود. بیست و چهارمین دوره هفته کتاب، با شعار «ایران می خواند» از ۲۴ آبان ماه آغاز خواهد شد. شعار هفته کتاب امسال، «ایران می خواند» انتخاب شده است. امسال نیز همانند سال های گذشته هر روز از روزهای هفته کتاب، با عنوانی خاص نامگذاری شده است که شعار «ایران می خواند» را تداعی خواهد کرد. «ایران می خواند» ترویج فرهنگ کتاب و کتاب خوانی را در سراسر کشور طنین انداز می کند. روزهای بیست و چهارمین دوره هفته کتاب، به شرح زیر نامگذاری شده است: ۱. دوشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۵ با عنوان «کتاب و خانواده» و شعار «خواندن، چراغ امید در خانواده» ۲. ۲۵ آبان ۱۳۹۵ با عنوان «کتاب و » و شعار «خواندن، بنیان دانش» ۳. چهارشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۵ با عنوان «کتاب و رسانه» و شعار «خواندن، رسانه ای کهن» ۴. پنجشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۵ با عنوان «کتاب و کودک» و شعار «خواندن، آینده ای روشن» ۵. ۲۸ آبان ۱۳۹۵ با عنوان «کتاب و هنر» و شعار «خواندن، تعالی هنرمندانه روح» ۶. شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۵ با عنوان «کتاب و تکنولوژی» و شعار «فضای نو، ابزار جدید» ۷. یکشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۵ با عنوان «کتاب و حسین» و شعار «خواندن، قیام برای آگاهی» ۸. دوشنبه ۱ آذر ۱۳۹۵ نیز مراسم اختتامیه هفته کتاب برگزار می شود. بیست و چهارمین دوره هفته کتاب ایران از ۲۴ آبان ماه الی ۱ آذر ۱۳۹۵ در سراسر کشور برگزار می شود. مرکز فرهنگی هنری قروه با هماهنگی با اداره آموزش و پرورش دعوت از مدرسه دخترانه ساجده پایه سوم دبستان و مدرسه معلم پایه دوم پسرانه دعوت نمود تا در جشن بادکنکها شرکت نمایند . دانش آموزان ابتدا در مرکز فرهنگی هنری قروه حضور یافتندتا با شنیدن قصه ها و دیدن روز شاد خود را شروع نمایند داستان آن سر دنیا این سر دنیا و خفاش دیوانه توسط مربیان مرکزقصه گویی شد و نمایش عدسک برای بچه هابه نمایش گذاشته شد و سپس دانش آموزان به همراه مربیان خود و مربیان مرکز به طرف محل برگزاری جشن بادکنکها در محل پارک رضوان با سر دادن شعار دنیا با لبخند ک ن زیباست را شادی خود را نمایان داشتند مرکز قروه با اجرای فعالیت نقاشی با موضوع صورت های خندان و خوشنویسی با نوشته دنیا با لبخند ک ن زیباست روز شاد دانش آموزان را دو چندان نمود .با نامگذاری کودک محیط زیست منابع طبیعی کتابهایی که از طرف اداره محیط زیست برای دانش آموزان اهدا شده بود به دانش آموزان مدارس اهدا ودر آ پذیرایی از طرف شبکه بهداشت قروه انجام و دانش آموزان با امضا بر طومار شادیم را ماندگار میکنم این روز شاد را برای خاطرات خود و مرکز قروه ثبت نمودند. به گزارش حوزه ادبیات گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان؛شعار هفته کتاب امسال، «ایران می خواند» انتخاب شده است. image result for ‫شعار هفته کتاب ایران می خواند‬‎

امسال نیز همانند سال های گذشته هر روز از روزهای هفته کتاب، با عنوانی خاص نامگذاری شده است که شعار «ایران می خواند» را تداعی خواهد کرد. «ایران می خواند» ترویج فرهنگ کتاب و کتاب خوانی را در سراسر کشور طنین انداز می کند.

روزهای بیست و چهارمین دوره هفته کتاب، به شرح زیر نامگذاری شده است:

دوشنبه 24 آبان 1395 با عنوان «کتاب و خانواده» و شعار «خواندن، چراغ امید در خانواده»

25 آبان 1395 با عنوان «کتاب و » و شعار «خواندن، بنیان دانش»

چهارشنبه 26 آبان 1395 با عنوان «کتاب و رسانه» و شعار «خواندن، رسانه ای کهن»

پنجشنبه 27 آبان 1395 با عنوان «کتاب و کودک» و شعار «خواندن، آینده ای روشن»

28 آبان 1395 با عنوان «کتاب و هنر» و شعار «خواندن، تعالی هنرمندانه روح»

شنبه 29 آبان 1395 با عنوان «کتاب و تکنولوژی» و شعار «فضای نو، ابزار جدید»

یکشنبه 30 آبان 1395 با عنوان «کتاب و حسین» و شعار «خواندن، قیام برای آگاهی»

دوشنبه 1 آذر 1395 نیز مراسم اختتامیه هفته کتاب برگزار می شود.

بیست و چهارمین دوره هفته کتاب ایران از 24 آبان ماه الی 1 آذر 1395 در سراسر کشور برگزار می شود. من یک لبخندم و لبخند من هم در جستجوی لبخند هاست. لبخند من پیام صلحی پایدار است. لبخند من نیایشی به درگاه خداست . زندگی من لبخندی محسوس و مرگ من همانا لبخندی نا محسوس است. من با لبخندم غم را به شادی مبدل می کنم . لبخند من شفای درد ها و مرهم زخم ها ست و با هر قهری , آشتی و با هر جدالی در صلح است لبخند من کیمیا گر است و می داند چگونه نفرت را به . روانشناسان میگویند: ﺍﺮ ﺑﺎ ﺷﺨﺼ ﻪ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺩﺍﺭ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺷﺪ ، ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻥ ﺗﺎ ﻋﺸﻘﺖ ﺭﺍ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻨﺪ... ﺍﺮ ﺑﺎ ﺩﺷﻤﻨﺖ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺷﺪ ، ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻥ ﺗﺎ ﻗﺪﺭﺗﺖ ﺭﺍ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻨﺪ... ﺍﺮ ﺑﺎ ﺷﺨﺼ ﻪ ﺯﻣﺎﻧ ﺗﺮﺖ ﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ،ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺷﺪ ، ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻥ ﺗﺎ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺸﻤﺎﻧ ﻨﺪ... ﺍﺮ ﺑﺎ ﻏﺮﺒﻪ ﺍ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺷﺪ ، ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻥ ﺗﺎ ﺑ. "ک ن تشنه اند" عنوان شعار هفته ملی کودک امسال می باشد و شورای برنامه ریزی هفته کودک،سومین روز از این هفته را "دانش، آگاهی، کتاب و فضای مجازی" نام نهاده است. به همین مناسبت کلاس اولی ها با همکاری واحد کودک و مدارس شبکه بهداشت و درمان شهرستانابرکوه در کتابخانه حسن مجتبی(ع) حضور یافتند و ضمن آشنایی با کتابخانه، به قصه های کتابدارگوش دادند. لازم به ذکر است روزشمار هفته کودک امسال با نامگذاری خاصی برای هر روز در نظر گرفته شدهاست که به ترتیب خانواده و مهربانی در زندگی کودک امروز، باورهای دینی و مسئولیت اجتماعی درزندگی کودک امروز، میراث فرهنگی و دوستی با طبیعت در زندگی کودک امروز، امنیت و سلامت درزندگی کودک امروز، دانش، آگاهی، کتاب و فضای مجازی در زندگی کودک امروز، گذشت و فداکاری درزندگی کودک امروز و شجاعت و سخاوت در زندگی کودک امروز خواهد بود. همزمان با هفته کتاب و بیست و دومین دوره بزرگداشت مقام کتابداران، کتابخانه های عمومی و مطالعه مفید، جشن کتاب کودک با شعار «ترویج کتاب؛ ترویج امید»، به همت اداره کتابخانه های عمومی شهرستان اهر و با همکاری مهد کودک شادی برگزار شد. به نام خدای شاپرک ها کودکی رنگین کمان زندگی نمایشگاه باغ کودکی بازدید از نمایشگاه باغ کودکی شامل آثار اعضاء کانون و عضویت رایگان اعضاء در هفته ملی کودک به نام خدای شاپرک ها کودکی رنگین کمان زندگی کودک ، آموزش و تربیت ی برگزاری ایستگاه ادبی (لبخند خدا را کجا می توان دید ؟) در این ایستگاه ابتدا راجب خدا و زیبایی های آفرینش جهان با بچه ها صحبت شد . سپس قسمت هایی از کتاب "کاش خانه های شکلاتی وجود داشتند" برای بچه ها خوانده شد . از بچه ها خواسته شد راجب موضوع ( لبخند خدا را کجا می توان دید؟) خوب فکر کنند و آنچه به ذهنشان می رسد بنویسند .بچه ها در پایان نوشته های خود را خواندند. فرمانده پلیس راه آهن کشور با اشاره به شعار هفته ناجا در سال ۹۶ آن را یک شعار مردمی دانست که نیروی انتظامی در عمل و اجرا در کنار مردم به عملیاتی آن همت گمارده است. شعار هفته جهانی فضا در سال جاری، "کاوش جهان جدید در فضا" نامیده شد. در تصویر زیر زنی را مشاهده می کنید که در روز قدس علیه جهانگیری شعار می دهد و معاون اول رئیس جمهور با لبخند و آرامش از کنار او رد می شود. شعار و عناوین هفته ملی پژوهش و فناوری اعلام شد شعار و عناوین هفته ملی پژوهش و فناوری اعلام شد به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از پانا، هفته ملی پژوهش و فناوری از 21 تا 28 آذرماه برگزار می شود و شعار تصویب شده برای برنامه های این هفته در سال 1395،" پژوهش تقاضا محور و تجاری سازی؛ فناوری زیربنای اقتصاد مقاومتی " است. بر اساس این گزارش؛ روز یکشنبه 21 آذرماه با عنوان پژوهش، فناوری و مدرسه، روز دوشنبه 22آذرماه با عنوان ایده های برتر و سرمایه ملی، روز 23آذرماه با عنوان پژوهش ، فناوری و صنعت، روز چهارشنبه 24آذرماه با عنوان پژوهش ، فناوری و کارآفرین، روز پنچشنبه 25آذرماه با عنوان پژوهش ، فناوری و حامیان پژوهش و روز 26آذرماه با عنوان پژوهش ، فناوری و اقتدار ملی نام گذاری شده است. تعدادی از کارگردانان و تهیه کنندگان سینمای کودک و نوجوان معتقدند شورای سیاستگذاری و راهبری سینمای کودک و نوجوان بعد از گذشت ۲ سال و چندماه از فعالیت خود وجی مناسبی نداشته است. -دنیا به لبخند شما احتیاج داره - او لبخند می زند به تولدی دوباره و من ارزو دارم او هر روز صبح با طلوع خورشید به خودش تبریک بکوید و تمام دنیا تولد خویش را -مواظب خوبیهاتون باشین -دنیا خوبیهای شما را شکفت و دور خواهد دید و ما بی نظیر... دبیر شورای سیاست گذاری بیست و پنجمین دوره هفته کتاب از انتخاب شعار این رویداد فرهنگی خبر داد. آیین گرامیداشت هفته جهانی کودک در کانون پرورش فکری کودک و نوجوان شماره ۲ ، با حضور دانش آموزان در دزفول برگزار گردید. به نام خدای شاپرک ها کودکی رنگین کمان زندگی کودک ، هنر برگزاری ایستگاه نقاشی رنگین کمان کودکی در دبستان آسیه
در هفته ملی کودک ۵ دستگاه خودروی کتابخانه سیار شهری و روستایی طی مراسمی در اداره کل افتتاح می شوند و خانه تئاترکودک م آباد نیز گشایش می یابد. کودکم روزت مبارک .امیدوارم همیشه لبخند دوران کودکی بر لبانت باشد. درچندمین روز از هفته ملی کودک با ورود 100نفر از دانش آموزان و ک ن پیش دبستانی مهر وماه مرکز غرق در شادی و سرور شد. با ویژه برنامه هایی از قبیل قصه گویی مسابقه کارگاه نقاشی شعر خوانی از این مهمانان کوچولو پذیرایی کردیم بیا دوباره بگو "سیب" باز با لبخند /
به قول حضرت عکاس: بچه ها لبخند / به جای معرفی عشق با دوتا سیگار/
چقدر عشق قشنگ است با دوتا لبخند/ لبان سرخ تو مثل غروب خورشیدند/
طلوع کن فقط این بار ،بی وفا لبخند/ در این زمانه فقط اخم کار آدم هاست /
نگرد؛ آنهمه گشتیم ، کو؟ کجا؟ لبخند؟ / دوباره وقت اذان با غزل یکی شده است/
قنوت من فقط این است :. سالن (ره) آموزش و پرورش استان کردستان دیروز میزبان بیش از هزار کودک کردستانی بود و جنگ شادی با عنوان ' دنیا با لبخند ک ن زیباست' در این سالن برگزار شد. به گزارش روابط عمویم اداره کل کانون استان کردستان، در این محفل شاد، ک ن شاهد حضور عبدالمحمد زاهدی استاندار کردستان بودند و شخص اول اجرایی استان با ابراز خوشحالی از برگزاری این محفل شاد برای ک ن استان اظهار داشت: امیدواریم که لبخند همواره بر لبان ک ن نقش ببندد و والدین به گونه ای با بچه هایشان رفتار کنند که همیشه لبخند بر لب هایشان باشد.
استاندار کردستان سخنان خود را با این جمله پایان داد و افزود: آمده ایم که در شادبودن ک ن کردستانی سهیم باشیم و امیدواریم این برنامه های شاد برای ک ن همواره تداوم داشته باشد و افزایش یابد.زاهدی گفت: لازم است همه ما خانواده ها و مسئولان در راستای رشد و حقوق ک ن بر اساس ارزش های ی تلاش کنیم.وی با اشاره به شعار هفته ملی کودک که با عنوان دنیا با لبخند ک ن زیباست، افزود: همه ما به ویژه پدران و مادران باید تلاش کنیم دنیای شاد و زیبای را برای ک نمان ایجاد کنیم.وی افزود: ک ن سرمایه های معنوی و مادی جامعه هستند، زیرا آنها آینده کشو را می سازند و خانواده ها و مسئولان باید برای رفع نیازهای آنها بیشتر توجه کنند. استاندار کردستان در پایان با قدر دانی از زحمات مسئولان کانون استان خاطرنشان کرد: کانون پرورش فکری ک ن و نوجوانان در راستای استعدادها و پرورش ک ن بیشتر از گذشته قدم های زیادی بردارد زیرا کانون با ایجاد برنامه های شاد و درخور توجه ک ن می تواند در پرورش استعداد آنها نقش انکار ناپذیری داشته باشد.هر سال در ایران ی نیز از 15 تا 21 مهرماه برنامه های متنوعی برای ک ن اجرایی می شود و در استان کردستان نیز با محوریت کانون پرورش فکری ک ن و نوجوانان و همکاری سایر دستگاه های اجرایی شاهد اجرای برنامه های شاد و مفرحی هستیم. صبح امروز به مناسبت گرامیداشت هفته تکریم سالمند و هفته جهانی کودک،ک ن مهدهای کودک بهزیستی به دیدن سالمندان رفتند. کودک از منظر اهل بیت (ع) هفته ملی کودک گرامی باد دنیا با لبخند ک ن زیبا است رسول گرامی (ص) بازی گوشی کودک در دسالی اش مایه فزونی عقل در بزرگسالی اوست علی (ع) حق فرزند بر پدر آن است که نام خوب بر او بگذارد و او راخوب تربیت کند و قرآن به او بیاموزد . صادق (ع) ک نتان را به دانش ما آموزش دهید که برای آنان سودمند است تا منحرفین با دیدگاههای خود آ. به نام خدای شاپرک ها کودکی رنگین کمان زندگی ک ن دنیا ، صلح و دوستی جشن پرواز بادبادک ها در دبستان شهید ناصر حاجیانی
گنبدکاووس - ایرنا - مدیرعامل شرکـت توزیع برق استان گلستان از تدوین شعار کاری و توسعه ای این شرکت تا سال 1404 با عنوان 7707 خبر داد و گفت: مراسم رونمایی از این شعار هفته آینده برگزار می شود. 800 کودک در یک گور دسته جمعی800 کودک در یک گور دسته جمعی , به تازگی یک گور دسته جمعی در ایرلند کشف شده است که 800 کودک در آن دفن شده اند. این گور جمعی زیر خانه ای یافت شد که پیشتر در سال های 1925 تا 1961 مکانی برای اسکان مادران و ک ن بی س رست بود.800 کودک در یک گور دسته جمعی 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] به نام خدای شاپرک ها کودکی رنگین کمان زندگی کودک و سلامت نرمش ،بازی ،مسابقه در فضای سبز کانون پرورش فکری ک ن و نوجوانان شهر کاکی   به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان الیگودرز،عباس محمود صالحی کوه نورد همشهری الیگودرزی با تعدادی از کوه نوردان دریک حرکت انسان دوستانه با صعود به قلل هیمالیا با شعار نه به کار کودک شرکت ند. حاضران در ورزشگاه با سر دادن شعار "افتخاری حیا کن، استقلال رها کن" و "مدیر پرسپولیسی نمی خواهیم" نسبت به اتفاقاتی که در هفته گذشته در این باشگاه رخ داد واکنش نشان دادند. مدیر کل کانون استان کردستانی در سخنانی گفت:برنامه های فرهنگی،هنری و ادبی هفته ملی کودک در کردستان با شعار "ک ن تشنه اند"در تمامی مراکز کانون پرورش فکری ک ن و نوجوانان استان کردستان برگزار می شود.

هفته ملی کودک در کردستان با شعار به گزارش روابط عمومی اداره کل کانون استان کردستان،سهیلا شیخی افزود:با توجه به تقارن ماه محرم با هفته ملی کودک برنامه های مناسبتی این هفته با موضوعات دینی و مذهبی متناسب با ماه محرم اجرا خواهد شد. شیخی خاطر نشان ساخت:برنامه های هفته ملی کودک از روز پنج شنبه در تمامی مراکز کانون پرورش فکری ک ن و نوجوانان رسما شروع شده است . وی عنوان کرد: روزشمار هفته کودک امسال با نامگذاری خاصی برای هرروز در نظر گرفته شده است که بترتیب خانواده و مهربانی و زندگی امروز کودک، باورهای دینی و مسئولیت اجتماعی، میراث فرهنگی و دوستی با طبیعت، امینیت و سلامت، دانش، آگاهی و فضای مجازی، گذشت و فداکاری و شجاعت و سخاوت در زندگی کودک امروز خواهد بود. به همین مناسبت روز پنج شنبه بچه های مهد های کودک سطح شهرستان سنندج میهمان مجتمع کانون بودند که به اجرای برنامه های سرود،قصه گویی،دکلمه و دیگر برنامه های فرهنگی پرداختند. وی اضافه کرد: از دیگر برنامه های امسال هفته ملی کودک، نمایش های ی و مذهبی، قصه گویی قصه های قرآنی و ی توسط مربی فرهنگی و اعضا،معرفی ایام و معرفی شخصیت توسط مربی فرهنگی،مسابقه نقاشی برای اعضا و دانش آموزان مدارس با عنوان" ک ن جهان"،مسابقه ادبی برای اعضا و دانش آموزان مدارس با عنوان" خیالهای کودکی، مسابقه نشریه با موضوع" ک ن کربلا"، ب ایی کارگاه ادبی به نام پروانه های مهربانی،عیادتاعضا و مربی از بیماران کودک در بیمارستان ها، دیدار از خانواده های و ایثارگران کانون و اعضا و ب ایی غرفه فروش محصولات فرهنگی کانون خواهد بود. شیخی در ادامه نوحه خوانی،ایستگاه نقاشی،سفالگری،کاغذ و تا،خوشنویسی با موضوع و محوریت " بچه های عاشورا " ، تهیه ماکت از واقعه کربلا ،مسابقه نقاشی با عنوان ک ن تشنه اند،اجرای برنامه با عنوان" ک ن در روستا " ،نشست با والدین ک ن با موضوع" کودک آزاری"را از دیگر برنامه های اجرایی مراکز کانون پرورش فکری ک ن و نوجوانان استان کردستان در هفته ملی کودک عنوان کرد. وی کارگاه قصه را نیز از برنامه های مورد استقبال شرکت کنندگان در برنامه ها عنوان کردو افزود:دراین کارگاه ک ن با مفاهیم مثل سخاوت ،شجاعت ،شهادت ومقاومت ،گذشت وفداکاری وشخصیت حسین وواقعه کربلا آشنا می شوند . هفته پانزدهم: کودک شما چگونه تغییر می کند؟ اکنون طول بدن کودک شما از فرق سر تا پا حدود 10 سانتی متر، و وزن او در حدود 80 گرم است. کودک شما اکنون عملیات دم و بازدم را با مایع آمنیوتیک (به جای هوا) انجام می دهد که به رشد کیسه های هوا در ریه های او کمک می کند. اکنون اندازه پاهای او بزرگتر از دستهای او شده است، و می تواند همه مفصلها و اعضایش ر سیدعلی کاشفی خوانساری همایش «حساب کتاب» را نتیجه همکاری میان وزارت ارشاد و انجمن فرهنگی ناشران کودک و نوجوان عنوان کرد و گفت: تلاش زیادی کردیم که این همایش در هفته کتاب برگزار شود اما به دلیل فشردگی برنامه های این هفته فقط توانستیم نشست خبری آن را در این هفته برگزار کنیم و خود همایش به چهارم آذرماه جاری موکول شد. ما در این همایش، دو. اختصاصی از رزفایل طرح لایه باز شعار سال 96 با و پر سرعت .
 طرح شعار سال,بنر شعار 1396,طرح لایه باز شعار سال 96,نمونه طرح های شعار سال , طرح شعار 96,طرح بنر شعار سال 96 ی,بنر لایه باز شعار سال , ید طرح لایه باز شعار سال,طرح psd  بنر شعار سال 1396 , طرح شعار سال,لایه باز بنر ویژه شعار 96,فروش طرحهای لایه باز بنر شعار سال,مجموعه طرحهای بنر شعار س. "اطلاعیه شماره یک – هفته بهداشت روان 1395" قابل توجه مشاوران محترم مدارس با سلام و احترام به منظور ایجاد وحدت رویه در برگزاری برنامه های " هفته بهداشت روان (24 الی 30 مهر ماه) " بدینوسیله رهنمودهای برگزاری و روز شمار این هفته با شعار " کمک های اولیه روان شناختی و سلامت روان برای همه " به شرح ذیل اعلام می شود. شایسته است مشاوران مدارس تمهیدا.   به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان الیگودرز،عباس محمود صالحی کوه نورد همشهری ن در استان اصفهان با تعدادی از کوه نوردان دریک حرکت انسان دوستانه با صعود به قلل هیمالیا با شعار نه به کار کودک شرکت نمودنند. لبخند بزن به نسیمی که مدام نوازشت می کند و به بلبلانی که با حس وشوقی وصف ناپذیر برایت

ترانه ای عاشقانه سر می دهند.

لبخند بزن به دیروزی که خوش بود و به امروزی که زیباست و به فر که رویایی خواهد بود.

لبخند بزن به آسمانی که برای لطافت زمین زیر پایش، اشک شوق جاری می سازد.

لبخند بزن به شقایق ها، نیلوفر های آبی و نرگس ها.....

لبخند بزن به تمام گلهای عالم که از زمینی سخت می رویند و جهان را زیبا می سازند.

لبخند بزن به خ که با نعمتهایش، لبخند را میهمان لبهایت می کند. چه چیزی بیش از لبخند و شادی انی که دوستشون داریم آرامش بخشه؟ چه چیزی بیش از لبخند ی که دوستش داریم ما رو به وجد میاره؟ چه چیزی بیش از لبخند انی که دوستشون داریم تحمل روزای سخت رو اسون میکنه؟ یه اخم یا لبخند از جانب انی که دوستشون داریم حس و حال روزها و هفته ها و ماه های ما رو عوض میکنه....

شعار هفته سلامت 93
شعار اصلی هفته سلامت سال 93 با عنوان "یک عمر سلامت با خود مراقبتی" نامگذاری شده است و عناوین روزهای این هفته نیزبه شرح زیر است؛
دوشــــنبه 1 اردیبهشت: توانمندسازی نوجوانان و جوانان برای خودمراقبتی
سه شـنبه 2 اردیبهشت: عموم مردم، نیازمند خودمراقبتی
چهارشنبه 3 اردیبهشت: خانواده، خاستگاه خودمراقبتی 6-93 طراحی چهره با مداد ، طراحی چهره کودک با مداد ، طراحی با مداد از صورت کودک ، طراحی سیاه قلم از چهره کودک ، طراحی با ذغال از چهره کودک ، کودک زیبا ، چهره کودک زیبا ، سیاه قلم زیبا ، سیاه قلم جدید ، سیاه قلم بسیار زیبا ، سیاه قلم ، سیاه قلم حرفه ای ، سیاه قلم چهره ، سیاه قلم کودک ، چهره کودک ، کودک زیبا ، سیاه قلم چهره کودک ، چهره سیاه قلم ، پرتره سیاه قلم حرفه ای ، پرتره کودک زیبا ، پرتره زیبا ، طراحی چهره ، طراحی چهره پسربچه ناز و قشنگ ، طراحی سیاه قلم پسر ، طراحی چهره جدید ، کودک ، کودک شاد ، کودک با لبخند ، طراحی چهره کودک با لبخند ، طراحی با مداد ، طراحی با ذغال ، طراحی از ک ن ، نقاشی کودک ، طراحی کودک ، پسر کوچولو ، نی نی ، نی نی ناز ،
baby portrait, baby sketching, baby portrait drawing, nice drawing, drawing pencil, drawing charcoal, beauty baby drawing portrait, hand drawing, face drawing, child portrait drawing, kid portrait drawing, black pencil drawing روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان اصفهان گفت: نکوداشت هفته هلال احمر اردیبهشت امسال از تاریخ13 الی 19 با شعار «دنیایی در انتظار صلح» برگزار می شود. نمایشگاه کودک به مناسبت هفته ملی و روز جهانی کودک در مازندران برگزار می شود. روش تربیت کودک‏
1️⃣تربیت کودک، یعنى شکوفا استعدادها و برآوردن نیازهاى او.
2️⃣ نیازهاى کودک فقط خوراک و پوشاک و محبت و ... نیست و استعدادهاى او خواندن و نوشتن و انباشتن حافظه نیست.
او استعداد نتیجه‏گیرى- فکر- و اندازه‏گیرى و سنجش- عقل- و انتخاب و اراده و وجدان هم دارد و لذا نیاز به امنیت و یقین و استقلال و اعتراف هم دارد.
ک.