163 دخترها مسلمان ترند

به نقل از خبرگزاریها در مورد 163 دخترها مسلمان ترند :   آنان که غنی ترند محتاج ترند
ـ تفریح با ناظمین زحمتکش مدرسه دخترها در مدارس چیکار میکنند ؟!! + ع ـ اظهار محبت و دوستی به بعضی از عابرین محترمی که شانس عبور از زیر پنجره کلاس ما رو داشتند! دخترها در مدارس چیکار میکنند ؟!! + ع خوب بعد از این همه ماجرا آدم باید یک فکری هم واسه شب امتحانش ه دیگه… نه؟

دخترها در مدارس چیکار میکنند ؟!! + ع اما بعضی وقتها هر چقدر هم که زرنگ باشی تمهیداتت با ش ت روبرو میشند و باید به فکر چاره افتاد… ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است… دخترها در مدارس چیکار میکنند ؟!! + ع چرا دخترها دماغشون رو عمل میکنن؟
چون امیدوارن شاید فرجی شد و خواستگار اومد !
چرا دخترها هری پاتر را دوست دارن؟
چون فکر میکنند فردا میاد خوستگاریشون ! به یک دختر نصفه مغز چه میگویند؟
از سرت هم زیاده
چرا دخترها دماغشون رو عمل میکنن؟
چون امیدوارن شاید فرجی شد و خواستگار اومد ! چرا دختر ها مثل مجسمه هستند؟
چون تمام عمر ب. از سال 2013 تا کنون هر ساله ن غیر مسلمان دنیا در اول فوریه، با پوشیدن حجاب به منظور همبستگی با ن مسلمان، این روز را گرامی می دارند. کاربران ایرانی ظرف چند ساعت، هشتگ نفرت از منافقین را در شبکه اجتماعی توییتر به ترند جهانی تبدیل د. به لب های ساده ات بیاموز: لب های وحشی هر هرزه ای لایق بوسه های آتشینت نیست. ی را ببوس که حداقل حرمت بوسه را بداند و بخاطر بوسه های امروز فردا که از کنارت رد شد با نیشخند نگوید ف ا ح ش ****ﻫﯽ ﭘﺴﺮ ﮐﻪ ﮐﺎﺭ ﺍﻣﺮﻭﺯﺕ ﺑﺎﺯﯼ ﺑﺎ ﺩﻝ ﺩﺧﺘﺮﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﯾﺪﻥ ﺍﺷﮑﺎﺷﻮﻥ ؛ ﺣﺲ ﺷﺎﺥ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﻬﺖ ﻣﯿﺪﻩ ؟
ﻓﺮﺩﺍ ﭘﺪﺭ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺷﺪ !!! ﺍﺷﮑﻬﺎ. ایرنا نوشت: کاربران ایرانی در اعتراض به برنامه تبلیغاتی گرو تروریستی منافقین که برخی چهره های افراطی یی و سعودی نیز در آن حضور دارند، هشتگ iranhatesmek# را در توئیتر ترند د. های مینیاتوری که از سگ ها هم کوچک ترند و برای نگهداری در خانه ها پرورش می یابند! ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﺩﻭﺩﺳﺘﻪ ﺍﻧﺪ : ﯾﺎ ﺍﺯ ﻣﺎ ﭘﻮﻟﺪﺍﺭﺗﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﻣﯿﮕﯿﻢ : ﻣﺎﻝ ﻣﺮﺩﻡ ﺧﻮﺭ .... ﯾﺎ ﺑﯽ ﭘﻮﻝ ﺗﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﻣﯿﮕﯿﻢ : ﮔﺪﺍﮔﺸﻨﻪ ﯾﺎ ﺍﺯ ﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﮐﺎﺭ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﻣﯿﮕﯿﻢ : ﺧﺮﺣﻤﺎﻝ .... ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮﮐﺎﺭ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﻣﯿﮕﯿﻢ : ﺗﻨﺒﻞ . ﯾﺎ ﺍﺯ ﻣﺎ ﺳﺮﺳﺨﺖ ﺗﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﻣﯿﮕﯿﻢ . ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﺩﻭﺩﺳﺘﻪ ﺍﻧﺪ : ﯾﺎ ﺍﺯ ﻣﺎ ﭘﻮﻟﺪﺍﺭﺗﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﻣﯿﮕﯿﻢ : ﻣﺎﻝ ﻣﺮﺩﻡ ﺧﻮﺭ .... ﯾﺎ ﺑﯽ ﭘﻮﻝ ﺗﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﻣﯿﮕﯿﻢ : ﮔﺪﺍﮔﺸﻨﻪ ﯾﺎ ﺍﺯ ﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﮐﺎﺭ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﻣﯿﮕﯿﻢ : ﺧﺮﺣﻤﺎﻝ .... ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮﮐﺎﺭ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﻣﯿﮕﯿﻢ : ﺗﻨﺒﻞ . ﯾﺎ ﺍﺯ ﻣﺎ ﺳﺮﺳﺨﺖ ﺗﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﻣﯿﮕﯿﻢ .
در چند مورد در حین مسابقه حجاب دخترها کنار رفته بود و یک مورد پیش آمده بود که چون پسرها کلاهشان را… همه آدم ها با هم برابرند ، اما پول دارها محترمترند .
همه آدم ها با هم برابرند ، اما دخترها پرطرف دارترند .
همه آدم ها با هم برابرند ، اما بچه ها واجب ترند .
همه آدم ها با هم برابرند ، اما خانم ها مقدم ترند .
همه آدم ها با هم برابرند ، اما سیاه ها بدبخت ترند و سفیدها برترند...
البته تبعیضی در کارنیست .
در کل همه آدم ها با . همزمان با شنیده شدن صدای انفجار در ریاض، ۴ هشتگ در ارتباط با حمله موشکی به ریاض، در جهان ترند شد.


هیس دخترها فریاد نمی زنند

هیس دخترها بلند نمی خندند

هیس دختراها حقی ندارند
هیس دخترها باید آرام زندگی کنند

هیس دخترها باید درد تحمل کنند

هیس دخترها باید بسوزنند بسازند هیس دختر هاباید ظلم حرف زور را تحمل کنن "فقط به جرم دختر بودنشان" هیس دختر ها باید تحمل کنندو اعتراض نکند هیس دخترهاحتی حق ا. عصر 19 فروردین، سهیلا، مبینا، مهناز و الهام بعد از خوردن ناهار با بزرگترهایشان به سمت کوه رفتند تا کمی در اطراف بازی کنند. دخترها کنار مادربزرگ می رفتند و پدرانشان جلوتر بودند. مادربزرگ می خواست سبزی کوهی بچیند و دخترها هم کنارش بودند. بسم الله الرحمن الرحیم آیا در دین زبان ، رنگ پوست ، قوم وقبیله مهم است؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ آیا رفتار یک مسلمان چگونه است؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ آیا مسلمان کینه توز است؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ آیا مسلمان چقدر به خدای خود اعتقاد دارد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ آیا مسلمان خدای خود را دوست دارد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ آیا. هشتگ کاربران توییتر در حمایت از رئیس جمهور جزو 10 ترند برتر جهان شد. های مینیاتوری که از سگ ها هم کوچک ترند! این های کوچک برای نگهداری در خانه ها پرورش می یابند! در کمتر از ۲۴ ساعت هشتگ دانشجوپزی در تمام رسانه های داخلی و خارجی و حتی تریبون های ضد انقلاب ترند شد تا این کلیدواژه صدای اعتراض دانشجویان شهید چمران برای رسیدگی به وضعیت سیستم های سرمایشی خوابگاه ها در گرمای ۵۰ درجه اهواز را به گوش همه برساند، اما ماجرا از کجا شروع شد؟. اعتراض گسترده کاربران توییتر به اظهارات امورخارجه هشتگ انگلیسی پرشین گلف (خلیج فارس) را در توییتر ترند کرد. خاصیت بعضی هام اینجوریه که حتی اگه یه مدت ازشون متنفر شی، باز تا ابد دوسشون داری!

******************* " بوسیدن" لبی که به تخت نرسد حرمت دارد.

************************ تنهایی یعنی یه کوشی داشته باشی که زنگش ندونی...
********************
به سلامتی دل های همه عاشق هایی که بی صداش ت......
********************
بعضیا همچین خودشونو میگیرن
انگار دی ا ید کر. شخصیت موقرمز، جسور و آرمانی تمام دخترها. سیرشا رونان از حضور در «لیدی برد» و الهام پذیری از گرتا گرویگ کارگردان می گوید . ترند نیوز در مطلبی به دلیل همگامی فرانسه با مواضع ضد ایرانی در زمینه موشکی پرداخت و دلیل آن را ترس از مبدل شدن ایران به قدرت فضایی منطقه تا چندی دیگر عنوان کرد. هیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــس دخترها فریاد نمیزنند...

هیــــــــــــــــــــــــــــــس دخترها بلند نمیخندند....

هیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس دخترها حقی ندارند....

هیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــس . ترند شدن مهم ترین اتفاق ایران در روز نشان از تاثیر غیر قابل انکار شبکه های مجازی در انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری دارد. مناظره ای پرهیجان و پر چالش که توانست چند ساعتی فضای مورد استفاده کاربران ایرانی را به تسخیر خود درآورد و تمامی اخبار دیگر را تحت تاثیر قرار دهد. واکنش کاربران به حمله موشکی یمن به فرودگاه ریاض موجب شد تا این اقدام به ترند جهانی توئیتر تبدیل شود. ما دخترها تیز تر از ان هستیم که چیزی را نصف نیمه بفهمیم.ما دخترها معنای همه چیز را خیلی زود میفهمیم بی انکه چیزی را به روی خود بیاوریم.ما دخترها رک نیستیم.حرف هایمان دوپهلوست.حرف دلمان را دقیق نمیگوییم که چه میخواهیم.بعضی مواقع حتی خودمان هم نمیفهمیم چه مرگمان است.دلمان میخواهد تمام آدم ها حرف های نگفته شده و تایپ نشده یمان را بدانن. هیس دختر ها فریاد نمیزنند!
هیس دخترها بلند نمیخندند!
هیس دخترها حقی ندارند!
هیس دخترها باید ارام زندگی کنند!
هیس دخترها باید درد را تحمل کنند!
هیس دخترها باید بسوزندو بسازند!
هیس دخترها باید ظلم و حرف زور را قبول کنند!
"فقط به جرم دختر بودنشون!!"
هیس دخترها باید تحمل کنند و اعتراض نکنند
هیس دخترها حتی حق اینو ندارن که ع شون روی اگهیه ترحیمشون چاپ بشه!
هیس دخترها باید ارام بمیرند!
هیس دخترها فریاد نمی زنند!!
و این داستان ادامه خواهد داشت .... d506d8b4079d5aa9d7a8aececcbd2f44-425 در کودکی:پسرها هر وقت شیطنت می د یک سیلی محکم صورتشان را نوازش میکرد
دخترها هر وقت شیطنت می د یک ضربه فانتزی به ماتحتشان میخورد.
خودتان قضاوت کنید : کدام ضربه درد بیشتری دارد؟
روزهای که مدرسه ها تعطیل بود :
پسرها برای ید نان مجبور به بیگاری در صف نان بودند
دخترها کنار عروسک هایشان لالا می د
هنگامی که کارنامه ها را به د. هیس دخترها فریاد نمیزنند...! هیس دخترها بلند نمیخندند... هیس دخترها حتی حق این را ندارند که ع شان روی آگهی ترحیمشان چاپ شود... هیس دخترها باید آرام بمیرند... فقط به جرم دختر بودنشان آره همیشه حق با توست حق حضانت برای تو درد زایمان برای من چهار عقد برای تو حسرت یک عشق برای من هزار برای تو حکم سنگسار برای من هوس برای تو ، برای من..............!!! هیس دخترها حق اعتراض ندارند! بر اساس تحقیقات پژوهشگران اروپایی، سالمندان بالای ۶۵ سالی که با همسرانشان زندگی می کنند در مقایسه با سالمندانی که جدا زندگی می کنند شادترند. زوج های سالمند شاد ترند به گفته محققان، افراد بالای ۶۵ سال، ۳۹ درصد وقت خود را با همسرشان می گذرانند و تنها ۲۳ درصد دوست دارند وقتشان را با فرزندان و ۱۵ […] سلام بر شما.
مدیر دوبلاژ (زنده یاد علی مایی)
گویندگان:
ماریا (جولی اندروز): «زنده یاد ژاله کاظمی»
کاپیتان فون تراپ (کریستوفر پلامر): «ابوالحسن تهامی نژاد»
بارونِس اِلسا شرایدر (النور پارکر): «رفعت هاشم پور»
ما (ریچارد هایدن): «خسرو خسروشاهی»
رولف (دانیل تروهیت): «مهدی آژیر»
لیزل فون تراپ، بزرگترین دختر خانواده (ش. آنها که رابطه ای دائمی دارند، راضی ترند و عمرشان بیشتر از مجردهاست. این نظریه ای قدیمی است اما آیا منطبق با واقعیت است؟ پژوهشگران به درستی این دیدگاه تردید دارند و مبنای تردیدشان نیز تحقیقات جدیدی است که جنبه مثبت زندگی مجردی بر احساس رضایت را تایید می کنند. بطور کلی معنا و مفهوم تجرد و تاهل تغییرات زیادی کرده است.
ﺎ ﺍﺯ ﻣﺎ ﻮﻟﺪﺍﺭﺗﺮﻧﺪ ﻪ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﻣﻢ ﻣﺎﻝ ﻣﺮﺩﻡ ﺧﻮﺭ!
ﺎ ﺑ ﻮﻝ ﺗﺮﻧﺪ ﻪ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﻣﻢ ﺪﺍ ﺸﻨﻪ!

ﺎ ﺍﺯ ﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺎﺭ ﻣﻨﻨﺪ ﻪ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﻣﻢ ﺧﺮ ﺣﻤﺎﻝ!
ﺎ ﻤﺘﺮ ﺎﺭ ﻣﻨﻨﺪ ﻪ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﻣﻢ ﺗﻨﺒﻞ!

ﺎ ﺍﺯ ﻣﺎ ﺳﺮﺳﺨﺖ ﺗﺮﻧﺪ ﻪ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﻣﻢ ﻠﻪ ﺧﺮ!
ﺎ ﺑﺨﺎﻝ ﺗﺮﻧﺪ ﻪ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﻣﻢ ﻣﺸﻨ!

ﺎ ﺍﺯ ﻣﺎ ﻫﻮﺷﺎﺭﺗﺮﻧﺪ ﻪ ﺑ. هوش انسان به شکل های مختلفی بروز می یابد. اما یکی از اَشکال هوش هست که باعث بروز خلاقیت شده و می تواند همه را ضربه فنی کند! آیا افرادی که کنایه می زنند خلاق ترند؟ در مقابل بالاترین شکل هوش تعظیم کنید: کنایه! همه از کنایه خوش شان می‏ آید. کنایه پتوی گرم و نرمی است که همه دلشان می‏ خواهد بروند زیرش […] آیا واقعا فرزندان اول باهوش ترند؟ آیا بزرگ ترین و باهوش ترین فرزند خانواده هستید؟ یا جوان ترین و سرکش ترین عضو خانواده محسوب می شوید؟ هم از لحاظ علمی هم از لحاظ باورهای عمومی، اینکه […] نوشته آیا واقعا فرزندان اول باهوش ترند؟ اولین بار در چطور پدیدار شد. محسن مسلمان هافبک خلاق تیم پرسپولیس در دیدار برابر الوحده بار دیگر شایستگی ها و توانمندی های خود در میانه میدان را به رخ کشید؛ مسلمان دقیق ترین بازیکن در میان بازیکنان زمین بود. آیا مسلمانها تروریست هستند؟ ۱-جنگ جهانی اول با ۱۷میلیون کشته(بدون دخ مسلمان ها)
۲-جنگ جهانی دوم با ۵۰-۵۵ میلیون کشته(بدون دخ مسلمان ها)
۳-بمب اتمی ناکازاکی با ۲۰۰هزار کشته(بدون دخ مسلمان ها)
۴-جنگ ویتنام با ۵ میلیون کشته(بدون دخ مسلمان ها)
۵-جنگ در بوسنی با ۵۰۰هزار کشته(شروع کننده جنگ مسلمان ها نبودند)
۶-جنگ در عراق با . 10تفاوت ظریف در موضوع یاد گیری بین دخترها و پسرها
1 – استدلال قیاسی و استقراثی پسرها استدلال قیاسی می کنند و از کل شروع می کنند و به جز می رسند . سرعت استدلال قیاسی پسرها از دخترها سریع تر است . به همین دلیل است که پسرها در آزمون های سریع چند جو موفق تر عمل می کنند . هر چه ی در تصمیم گیری سریع تر باشد در آزمون هایی که به سرعت عمل احتیا. پسرها اصولاً نسبت به دخترها اشتیاق کمتری به کتاب خواندن نشان می دهند؛ تحقیقات جدید نشان می دهد اگر الگوهای مذکر پسران در زندگی اهل کتاب خواندن باشند آنان علاقه بیشتری به کتاب خواندن نشان می دهند. به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) به نقل از گاردین ـ تحقیقات جدید در غرب، نظر برخی از معلمان و والدین را تأیید کرد که عموما پسرها نسبت . خبرنگار آلبانیایی تبار و مسلمان آسوشیتدپرس به جرم مسلمان بودن از پوشش دیدار شاهزاده انگلیس با «بنیامین نتانیاهو» باز ماند. خبرنگار آلبانیایی تبار و مسلمان آسوشیتدپرس به جرم مسلمان بودن از پوشش دیدار شاهزاده انگلیس با «بنیامین نتانیاهو» باز ماند. برانکو با نشان دادن عدد 2 مسائل فنی رابه مسلمان گوشزدکرد و مسلمان هم به وی عدد 3 را نشان می داد. وقتی من از برانکو در مورد مسلمان می پرسیدم او می گفت که از نظر من در تمرینات آمادگی کامل را ندارد. ما هم که نمی توانیم به زور بگوییم که بازیکنی را بازی بدهد اما برانکو از ما خواسته که قرارداد محسن مسلمان را تمدید کنیم   خلیج فارس در توییتر ترند شد اعتراض گسترده کاربران توییتر به اظهارات امورخارجه هشتگ انگلیسی پرشین گلف (خلیج فارس) را در توییتر ترند کرد. ر تیلرسون امورخارجه در اظهارات اخیرش با به کار بردن واژه‌ای مجعول به جای خلیج فارس موجی از اعتراضات را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخت. به گزارش فردای لرستان به نقل از اقتصاد آنلاین ،بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی به ویژه توییتر برای اعتراض به این موضوع از هشتگ انگلیسی «persiangulf» استفاده د. همین موضوع سبب شد که این هشتگ مدتی در توییتر ترند شود حزب هلند به تازگی نیز گفته بود: می خواهیم در ک نه باشیم. متعهد به پایان دادن به مسلمان سازی اروپا هستیم. ع العمل دخترها وقتی براشون ش میفرستی... ع العمل دخترها وقتی واسشون شارژ میفرستی:
هزار تومانی= وای مرسی عزیزم
دو هزار تومانی= وای؛وای مرسی گلم؛فدات شم
پنج هزار تومانی=وای ،قربونت برم؛عجیجم؛نفسم؛عقشم
ده هزار تومانی=وای مرسی نفسم؛قربوووونت بشم؛عمرم؛گل نازم؛کجایی بغلت کنم اصلا بوست کنم ، بندازمت رو تخت ..
بیست هزار تومانی=نه دیگه؛هیشکی دیگه اینقدر احمق نشده که شارژ بیست هزار تومانی بفرسته! منتظر جوابهای دندان شکنم... حسگر اثر انگشت یکپارچه با نمایشگر به ترند سال ۲۰۱۸ بدل می شود
گزارش‌ها حکایت از آن دارند که در سال ۲۰۱۸، شرکت‌های بیشتری از حسگر اثر انگشت یکپارچه با نمایشگر در محصولات خود استفاده خواهند کرد. آ ین باری که محسن مسلمان در ترکیب اصلی تیم پرسپولیس به میدان رفت، به 62 روز قبل بر می گردد. یک رو مه اسپانیایی روز از زخمی شدن یک زن مسلمان بر اثر حمله نژادپرستانه چند مرد جوان خبر داده است.