f u l l b l o g

f u l l b l o g از بین برترین، جدیدترین و آخرین خبر و مطالب فارسی جستجو و نتیجه آن به صورت خلاصه نمایش داده شده لذا مسئولیت آن بر عهده منبع مطلب f u l l b l o g میباشد. مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری نسبت به جاسوسی رها از برخی گوشی های آیفون با استفاده ازپروتکل مدیریت دستگاه موبایل (mdm ) هشدار داد. هافبک بلژیکی چلسی در اسپانیا به سر می برد و این احتمال زیاد است که با سران رئال مادرید وارد مذاکره شود. ویژگی جدیدی که عملیاتی شده، بدین ترتیب است که یک "x" کنار نام اکانت فرد موردنظر ظاهرشده و دو آپشن حذف و کنسل را می دهد.