li oo toorssh

li oo toorssh از بین برترین، جدیدترین و آخرین خبر و مطالب فارسی جستجو و نتیجه آن به صورت خلاصه نمایش داده شده لذا مسئولیت آن بر عهده منبع مطلب li oo toorssh میباشد. معاون ظریف می گوید در وین از نمایندگان کشورهای اروپایی چیزهایی شنیده که تیم وزارت خارجه را به حفظ مطمئن تر کرده است. دهها هزار نفر از مردم غزه برای نهمین هفته پیاپی و پس از کشتار روز «النکبة» در شرق نواز غزه و در کنار چادرهایی که ب ا کرده اند، د. 50 نفر از افراد شرکت کننده در "بازگشت" زخمی شدند. اولین نشست کمیسیون مشترک پس از وج از در سطح معاونان ان خارجه پنج کشور (انگلیس، فرانسه، آلمان، چین و روسیه) و ایران در هتل کوبورگ وین برگزار شد.