livestock science

به نقل از خبرگزاریها در مورد livestock science : درس 1 - مواد و نقش آنها در زندگی درس 2 - رفتار اتم ها با یکدیگر درس 3 - به دنبال محیطی بهتر برای زندگی درس 4- حرکت چیست درس 5 - نیرو درس 6- فشار و آثار آن درس 7- ماشین ها درس 8- نگاهی به فضا درس 9- زمین ساخت ورقه ای درس 10- آثاری از گذشته زمین درس 11 - گوناگونی جانداران درس 12- دنیای گیاهان درس 13- جانوران بی مهره درس 14- مهرداران درس 15- با هم زیستن اکتشاف علمی ترسناک حقایق و یافته های علمی، در برخی موارد بسیار عجیب و غیر منتظره هستند. در همین راستا، توجه شما را به 13 اکتشاف علمی ترسناک و عجیب جلب می کنیم. علاقه مندان به دنیای علم، همواره به دنبال اکتشافات جدید و دستاوردهای تازه ای هستند که فهم ما را نسبت به محیط اطراف خود وارد مرحله تازه ای کند. اما ... نوشته معرفی 13 اکتشاف علمی ترسناک ؛ با ناشناخته های طبیعت آشنا شوید! اولین بار در گجت نیوز پدیدار شد. پس از پایان تدریس مقدمات آمار و احتمالات ی در ادامه درس آمار و احتمالات پیشرفته به مفاهیم فرایندهای تصادفی و کاربرد آن در ی و مدیریت خواهیم پرداخت، کتاب زیر می تواند به عنوان یک منبع کمک درسی استفاده شود: stochastic processes in science, engineering and finance https://www.crcpress.com/stochastic-processes-in-science-engineering-and-finance/beichelt/p/book/9781584884934

شبکه های کامپیوتری olympic gold meda jamie gray demonstrates the impact proper shooting positions can have with air guns. firearm science: air rif
لینک های : کیفیت 270p کیفیت 360p کیفیت
حسابداری علم نیست هنر است ، هنری که پنج علم مدیریت ، روانشناسی ، ریاضی ، حقوق و اقتصاد را به بازی گرفته است یک حسابدار خوب باید دستی در این پنج علم داشته باشد در غیر این صورت فقط اسم حسابدار را به یدک می کشد. accounting is an art not a science , art that is to play five science - mana ent , psychology , maths , law and economics. a good accountant should this is handy in five science , otherwise only the name of accountants to bear. آزمایشگاه مجازی زیست شناسی ۱- تشریح قورباغه ۲- بزرگنمایی ۳- رنگ آمیزی باکتری ها ۴- جدا رنگدانه های موجود در برگ اسفناج ۵- کشت میکروب ها(قارچ ها و باکتری ها) ۶- کلید شناسایی درختان سوزنی ۷- برش گیری ۹- تهیه محیط کشت میکروب ها ۱۰- برش گیری movie,size:48.70k تغییر طول سایه ی میله movie,size:262.65k سایه خورشید بر روی زمین) خورشید گرفتگی) movie,size:4.45m تصویر لامپ movie,size:2.93m تصویر در آیینه های کروی movie,size:8.48m تار های نوری movie,size:4.61m تصویر سکه در لیوان محتوی آب movie,size:4.45m تصویر مداد در لیوان محتوی آب بر اثر ش ت نور movie,size:4.31m تصویر ماهی در آکواریوم بر اثر ش ت نور movie,size:4.62m ش ت نور و بازتابش کلی movie,size:5.63m مشاهده مسیر ش ت نور بر اثر عبور از محیط شفاف movie,size:3.37m مشاهده تصویر هواپیما بر اثر ش ت نور movie,size:4.04m تصویر لامپ در عدسی محدب movie,size:5.80m (موج طولی در فنر (انتشار تراکم و انبساط در فنر movie,size:26.46k تجزیه نور در منشور movie,size:10.06k رسم پرتوها در آینه های کروی و عدسی ها movie,size:10.05k رسم پرتوها در آینه های کروی و عدسی ها movie,size:3.70m تجزیه نور در منشور movie,size:13.87k بازتاب عبور نور در سطح دو محیط movie,size:20.48k نمایش موج طولی در فنر movie,size:28.72k امواج ایستاده عرضی movie,size:20.67k موج طولی در فنر movie,size:21.59k (بازتاب موج از مانع سخت (انتهای بسته movie,size:6.27k نمایش امواج ایستاده movie,size:93.28k برهم نهی دو موج movie,size:17.89k نمایش امواج صوتی یک دیتاپازون movie,size:43.32k نمایش حرکت ذره های محیط در انتشار موج عرضی movie,size:46.42k نمایش حرکت ذره های محیط در انتشار موج طولی movie,size:110.36k نمایش حرکت ذره های آب در انتشار امواج در سطح آب movie,size:103.65k نمایش انتشار امواج در سطح آب movie,size:62.94k نمایش نوسانات فنر movie,size:43.46k اثر حرکت وضعی زمین در حرکت نوسانی آونگ ساده movie,size:10.05k رسم پرتوها در آینه های کروی و عدسی ها movie,size:18.57k نمایش ذره های آب در انتشار امواج در سطح آب movie,size:21.75k بهم بستن فنر و نمایش نوسان آنها movie,size:110.36k برهم نهی امواج در سطح آب movie,size:16.58k انتشار امواج صوتی movie,size:26.42k انتشار امواج صوتی هنگامی که سرعت چشمه ی صوت بیش تر از سرعت صوت باشد movie,size:15.18k ترکیب رنگ های نور movie,size:20k (تصویر در عدسی هم گرا (محدب movie,size:13.87k عبور نور از منشور movie,size:39.98k امواج ایستاده movie,size:38.68k قانون اسنل در ش ت نور movie,size:29.24k ساختمان یک موتور ساده2 movie,size:39.98k ساختمان یک موتور ساده1 کارگاهی تحت عنوان "کارگاه آشنایی با پایگاه اطلاعاتی science direct " از طرف انجمن علمی علم اطلاعات و دانش شناسی شیراز برگزار شد . این کارگاه در تاریخ 13393/28/2 در مرکز کامپیوتر دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی شیراز توسط مدرسین خانم ها : زهرا عزیزی و ناهید جعفری برگزار شد . پیش نویس کتاب علوم تجربی پایه نهم متوسطه

2 درس (گوناگونی جانداران و ماشین ها ) افزوده شده است.

کتاب علوم تجربی پایه نهم متوسطه درس 1 - آثاری از گذشته زمین (16/12/93) درس 2 - گوناگونی جانداران (25/01/94) درس 3 درس 4- جانوران - بی مهرگان (05/12/93)
درس 5 درس 6- به دنبال محیطی بهتر برای زندگی (05/12/93)
درس 7- گیاهان (05/12/93)
درس 8- باهم زیستن (16/12/93) درس 9 درس 10- حرکت (05/12/93)
درس 11- نیرو (16/12/93) درس 12- ماشین ها (25/01/94) درس 13 درس 14 گرافن:
ماده خارق العاده و خالص است که به علت ساختار ساده و منظمش(برخاسته از چیدمان مرتب تنگاتنگ اتمهای کربن در آن)دارای ویژگیهای منحصر به فرد و قابل توجهی است، ویژگیهایی که هر یک میتوانند انقل بزرگ در حوزههای مختلف علم و صنعت ایجاد کنند.
اتمهای کربن در ساختار لانه زنبوری گرافن توسط نیروی کوالانسی با هم پیوند دارند. نیروی کوالانسی یکی از قویترین نیروهای بین اتمی موجود در طبیعت است به همین دلیل، گرافن با وجود نازکی، یکی از سختترین مواد به حساب میآید. گرافنهای چند لایه با ضخامتی بسیار بسیار کمتر از فولاد، استحکامی تا 200 مرتبه بیشتر دارند.
دراینجا مجموعه کتاب 6 جلدی هندبوک گرافن را در دو بخش تهیه نموده ایم. عناوین کتابها بدین شرح هستند:

g hene science handbook, applications and industrialization
g hene science handbook, fabrication methods
g hene science handbook, nano structure and atomic arran ent


g hene science handbook, size-dependent, properties
g hene science handbook, electrical and optical properties
g hene science handbook, mechanical and chemical propertiesبرای مشاهده فهرست مطالب می توانید فایل دمو را فرمایید.
ورود به صفحه بخش اول
ورود به صفحه بخش دوم
new trends in mechanism and machine science: theory and industrial applicationsnew trends in mechanism and machine science: theory and industrial applicationsphilippe wenger, paulo flores (eds.) ...دریافت فایل
انیمیشن های علوم کلاس ششم دبستان انواع انرژی تاثیرات آنتی بیوتیک انرژی حرکتی انرژی ها زنجیره غذایی شبکه غذایی نیروی مغناطیسی ضایعات کاغذ فتوسنتز فواید زباله ها اسیدها جلبک ها فتوسنتز نیرو نیرو گرانشی سلول گیاهی و جانوری جذب تکه های آهن اثر متقابل دو جسم نیرو (1) نیرو (2) نیرو گرانشی آهن ربا تغییر انرژی انواع انرژی میکروسکوپ نوری(1) میکروسکوپ نوری(2) سلول گیاهی و جانوری نشاسته در برگ فتوسنتز (2) عوامل بیماری زا
multicriteria decision analysis in geog hic information sciencemulticriteria decision analysis in geog hic information sciencejacek malczewski, claus rinner (auth.) ...دریافت فایل
3d geoinformation science: the selected papers of the 3d geoinfo 20143d geoinformation science: the selected papers of the 3d geoinfo 2014martin breunig, mulhim al-doori, edgar butwilowski, paul v. kuper, joachim benner, karl heinz haefele (eds.) ...دریافت فایل
proceedings of the 1982 academy of marketing science (ams) annual conferenceproceedings of the 1982 academy of marketing science (ams) annual conferencevinay kothari (eds.) ...دریافت فایل
proceedings of the 1998 academy of marketing science (ams) annual conferenceproceedings of the 1998 academy of marketing science (ams) annual conferencejohn b. ford, earl d. honeycutt, jr. (eds.) ...دریافت فایل اختصاصی از هایدی کتاب principles of neural science - ویرایش پنجم (2013) با و پر سرعت .
کتاب principles of neural science - ویرایش پنجم (2013)
کتاب principles of neural science - ویرایش پنجم (2013) کتاب principles of neural science - ویرایش پنجم (2013)ناشر کتاب: mcgraw-hillس رست نویسندگان: e.r. kande و j. h. schwartzفایل pdf کتاب به زبان انگلیسی و در 1761 صفحه است.فایل pdf با بهترین کیفیت، به صورت تمام رنگی و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است.    توضیحات بیشتر در سایت ناشر کتاب 
با
کتاب principles of neural science - ویرایش پنجم (2013)
انواع انرژی تاثیرات آنتی بیوتیک انرژی حرکتی انرژی ها زنجیره غذایی شبکه غذایی نیروی مغناطیسی ضایعات کاغذ فتوسنتز فواید زباله ها اسیدها جلبک ها فتوسنتز نیرو نیرو گرانشی سلول گیاهی و جانوری جذب تکه های آهن اثر متقابل دو جسم نیرو (1) نیرو (2) نیرو گرانشی آهن ربا تغییر انرژی انواع انرژی میکروسکوپ نوری(1) میکروسکوپ نوری(2) سلول گیاهی و جانوری نشاسته در برگ فتوسنتز (2) عوامل بیماری زا brain theory from a circuits and systems perspective: how electrical science explains neuro-circuits, neuro-systems, and qubitsbrain theory from a circuits and systems perspective: how electrical science explains neuro-circuits, neuro-systems, and qubitsjohn robert burger (auth.) ...دریافت فایل
not a bad story but it's can't be compared to other seven books and it has nothing new to say. in the first book we see a good and valuable literature and less in the other six. but here nothing special in literature, and the story is so simple and easy to reach. i think in some way it gets out of a wizardry fantasy and becoming a science fiction about time traveling. and even before reaching the middle of the book somehow the story is so obvious. also it's out of creativity, and rowling wasn't smart enough as like as the other stories of hers. you know you could write fantasy or science-fiction but it should reveal something in the society, philosophy or something ontologically. in this book unlike the other rowling writings its just a play with time and its not even logical. in the harry potter third book we could see this playing with time but its completely logical and acceptable. the story has to keeps its science-fictional or fantasies logic. this shows rowling has wrong understanding of time concept. however... it's harry potter so, i think it has it's sweetness also.
انواع انرژی تاثیرات آنتی بیوتیک انرژی حرکتی انرژی ها زنجیره غذایی شبکه غذایی نیروی مغناطیسی ضایعات کاغذ فتوسنتز فواید زباله ها اسیدها جلبک ها فتوسنتز نیرو نیرو گرانشی سلول گیاهی و جانوری جذب تکه های آهن اثر متقابل دو جسم نیرو (1) نیرو (2) آهن ربا تغییر انرژی انواع انرژی میکروسکوپ نوری(1) میکروسکوپ نوری(2) سلول گیاهی و جانوری نشاسته در برگ فتوسنتز (2) عوامل بیماری زا physical anthropology is a biological science that deals with the adaptations, variability, and evolution of human beings and their living and fossil relatives. because it studies human biology in the context of human culture and behavior, physical anthropology is also a social science. the aapa is the world's leading professional organization for physical anthropologists. formed by 83 charter members in 1930, the aapa now has an international membership of over 1,700. the ociation's annual meetings draw more than a thousand scientists and students from all over the world. انیمیشن های علوم کلاس ششم دبستان انواع انرژی تاثیرات آنتی بیوتیک انرژی حرکتی انرژی ها زنجیره غذایی شبکه غذایی نیروی مغناطیسی ضایعات کاغذ فتوسنتز فواید زباله ها اسیدها جلبک ها فتوسنتز نیرو نیرو گرانشی سلول گیاهی و جانوری جذب تکه های آهن اثر متقابل دو جسم نیرو (1) نیرو (2) نیرو گرانشی آهن ربا تغییر انرژی انواع انرژی میکروسکوپ نوری(1) میکروسکوپ نوری(2) سلول گیاهی و جانوری نشاسته در برگ فتوسنتز (2) 1- essential oil compositions and antibacterial properties of mint (mentha longifolia l.) and rosemary (rosmarinus officinalis), annual research & review in biology 2- application of isfarzeh seed (plantago ovate l.) mucilage as a fat "imetic in mayonnaise, journal of food science and technology springer 3- comparison of antimicrobial power of tomato skin lycopene oleoresin and rosemary (rosmarinus officinal) extract, african journal of microbiology research 4- the first report of antimicrobial property of lycopene oleoresin on food pathogens (antibacterial potent report), african journal of f.
تا همین چند میلیون سال پیش ک شان عجیبی که در این ع می بینید یک ک شان کاملا معمولی ما یچی… زندگی مورچه ها حیوانات دریایی آموزش حیوانات جانوران دریایی ماده شکل ها فصل ها سفر دانه ها کرم ابریشم پوشش جانوران اجزاء گل نیاز گیاهان پاکیزگی محیط سه ح مواد تغییر ح مواد بهداشت فردی اشیاء نورانی نیاز جانداران قسمت های گل میوه و دانه گل،میوه و دانه زندگی جنوران و گیاهان پوشش بدن جانوران جامد،مایع،گاز پوشش بدن جانداران نیرو نیرو و کشش زمین چشمه نور تغییرات هوا جا به جایی هوا
کالیفرنیا، ای ی که مدت ها بود با خش الی دست به گریبا شده بود در این زمستان با حجم… علوم شناختی، شاخه ای از جامعه شناسی که به فرایندهای مغزی توده ها می پردازد! چیزی که مدتی است خیلی بهش فکر می کنم شاید از اول امسال که انتخابات بود و فضای شنیدن اقوال فراهم بود و به مدد تلگرام بدون رگ گردنی شدن و بالارفتن ضربان قلب و قضاوت و قضاوت شدن از جام شیشه ای گروهها حرفهای رد و بدل شونده را می شنیدم یک معمای بزرگ برایم کلید خورد!.
این که همان مدل قبلی است که چراغ هایش عوض شده، مدل قبلی بهتر بود و ... این حرف ها… اختصاصی از اینو دیدی کتاب ایجاد آزمایشگاه علمی برای ک ن در فضای بیرونی(پارک، باغ، محوطه ) با عنوان لاتین outdoor science lab for kids با و پر سرعت .
 کتاب ایجاد آزمایشگاه علمی برای ک ن در فضای بیرونی(پارک، باغ، محوطه ) با عنوان لاتین outdoor science lab for kids
 کتاب ایجاد آزمایشگاه علمی برای ک ن در فضای بیرونی(پارک، باغ، محوطه ) با عنوان لاتین outdoor science lab for kids در این بخش کتاب ایجاد آزمایشگاه علمی برای ک ن در فضای بیرونی(پارک، باغ، محوطه) با عنوان لاتین outdoor science lab for kids: 52 family-friendly experiments for the yard, garden, playground, and park برای قرار داده شده است. این کتاب به فرمت epub و به زبان انگلیسی می باشد. در ذیل صفحه مشخصات، فهرست مطالب و همچنین تعدادی از صفحات نمونه آن آورده شده است.   
با
کتاب ایجاد آزمایشگاه علمی برای ک ن در فضای بیرونی(پارک، باغ، محوطه ) با عنوان لاتین outdoor science lab for kids
گروه weed science در تلگرام به جهت هم شی وتبادل نظر واشتراک گذاری مطالب تشکیل شده است. حضور اساتید و فرهیختگان این رشته و مشارکت و ارشادات ایشان باعث گردید که بحث های بسیار خوب و علمی در این گروه مطرح وپاسخ داده شود . هر هفته پانل تخصصی با مدیریت اساتید و دانشجویان ا و صاحب نظران برگزار می گردد.به جهت استفاده علاقمندان خلاصه مطالب مطرح شده در این پانل ها در وبلاگ پژوهش علم علف های هرز منتشر می گردد. پانل تخصصی گروه علمی weed science عنوان پانل :» مدیریت کود دهی در کنترل علف های هرز» مدیر پانل سرکار خانم معصومه دهقان دانشجوی ای علوم علف های هرز بوعلی سیناهمدان زمان پانل :پنج شنبه ۱۳ آبان ماه 95ساعت 20 تا 22

بدینوسیله به نمایندگی از گروه علمی weed science مراتب سپاس و قدردانی خود را از سرکار خانم دهقان چهت مدیریت سومین پانل تخصصی در گروه اعلام می دارد.
محققان موفق به تولید یک ژاکت شدند که از هوش و فناوری رباتیک استفاده کرده تا به طور خ ر… this volume of our orthopaedic surgery essentials series presents all the information residents need during orthopaedic oncology rotations and the essential basic science needed for board preparation, clinical practice, and orthopaedic research, including molecular and cellular biology, growth and development, the genetic basis of musculoskeletal disorders, biomaterials and biologic response to orthopaedic implants, and neoplastic disorders.
the book can easily be read cover to cover during a rotation or used for id review before boards or quick reference in clinical practice. the user-friendly, visually stimulating format features numerous tables and ample illustrations, including color plates showing tumor histopathology حجم: 69.3 mb
محققان هیوستون در جریان تجزیه و تحلیل یک نمونه شهاب سنگ مریخی دریافتند این سیاره حداقل به… کتاب the science and engineering of materials (علم و ی مواد) از معروفترین کتاب ها در زمینه علم مواد است. این کتاب کاری از دو نفر از اساتید بنام ی مواد در ایالات متحده است که donald askeland از میسوری و pradeep phule از پیستبورگ ویرایش اول آن را ارائه کرده اند. این برنامه به دو صورت نصب نرم افزاری و استفاده از طریق صفحات وب قابل مطالعه است. فهرست کتاب شامل معرفی انواع مواد، ساختارهای کریستالی و یونی، تقسیم بندی ف ات، پلیمرها و سرامیک ها، بحث روی کامپوزیت ها، فرآیندهای ساخت و تولید و نیز خواص مواد مختلف است.

برای راحتی شما عزیزان این برنامه در دو فایل برای آماده شده است که در ابتدا باید هر دو فایل را کرده و سپس از ح فشرده خارج سازید.
لینک پارت 1 با حجم 200mb:http://uploadboy.com/mt89u4fc6fuz
لینک پارت 2 با حجم 175mb:http://uploadboy.com/rd76wruzf4ru


محققان در تگزاس در آرلینگتون موفق به ساخت یک دستگاه تست تنفس شدند که می تواند وجود…
یک سلفی ۴هزار ساله متعلق به دوران عصر حجر از دل یکی از ترسناک ترین مناطق بریتانیا کشف…
با وجود این که هنوز نتیجه مطالعات ناسا درمورد دوقلوها به طورکامل منتشر نشده است، نتایج اولیه این…
فروشگاه زنجیره ای ایکو (ico) در سوئد، تصمیم گرفته به جای استفاده از برچسب های پلاستیکی، نشان…
وقتی صحبت از اسپرت ها به میان می آید هیچ نیست که یادی از لامبورگینی نکند. این شرکت حالا با…
اس ان ۱۹۸۷ای ( sn 1987a) آ ین ابرنواختری بود که توسط بشر با چشم غیر مسلح رصد شد. یان شلتون،…
محققان از یک ویروس برای رفع این ایرادها استفاده د. دانشمندان یی با کمک ژن درمانی…
دانشمندان کانا می گویند اساس نظری پاک حافظه را با آزمایش هایی که روی موش ها…
رییس انجمن نجوم آماتوری ایران ماه گرفتگی نیم سایه، هم نشینی ناهید و ماه و رویت هلال ماه جمادی الاول…
تصویر طرح مفهومی پژو اینستینکت پیش از معرفی رسمی آن در ماه مارس و در نمایشگاه خودروی جنوا ۲۰۱۷،لو… انیمیشن های علوم کلاس دوم دبستان زندگی مورچه ها حیوانات دریایی آموزش حیوانات جانوران دریایی ماده شکل ها فصل ها سفر دانه ها کرم ابریشم پوشش جانوران اجزاء گل نیاز گیاهان پاکیزگی محیط سه ح مواد تغییر ح مواد بهداشت فردی اشیاء نورانی نیاز جانداران قسمت های گل میوه و دانه گل،میوه و دانه زندگی جنوران و گیاهان پوشش بدن جانوران جامد،مایع،گاز پوشش بدن جانداران نیرو نیرو و کشش زمین چشمه نور تغییرات هوا جا به جایی هوا اختصاصی از یاری فایل جزوه ترمودینامیک1 صنعتی شریف با و پر سرعت .
جزوه ترمودینامیک صنعتی شریف
با
جزوه ترمودینامیک1 صنعتی شریف
http://c ini-2.jpl.nasa.gov/ ets/science/moons/images/main_flash_image.jpg مطالعات جدید نشان می دهد در کمال تعجب احتمالاً تایتان قمر کیوان (زحل) قبل از شکل گرفتن این سیاره تشکیل شده و احتمالاً از سیاره مادرش پیرتر است.نیتروژن موجود در جو این قمر باعث این کشف شده است.پیش از این تصور میشد قمر ها همگی بعد از سیاره مادر شکل گرفته اند. http://scitechdaily.com/images/natural-color-view-of-titan-and- urn-from-nasas-c ini-spacecraft.jpg
تعداد دانشمندان مشهور جهان و چهره های آکادمیک که با امضای بیانیه ای به دستور جدید دونالد…
محققان شیوه جدیدی را برای گرم اعضای منجمد شده یافتند که با حل بحران کمبود اهداکنندگان اعضا…