my endless love

به نقل از خبرگزاریها در مورد my endless love : love belongs to all humans, it belongs to the entire existence and all the creatures. god is love, life is love, being and not being is love, hell and heaven is love, man and woman is love, young and old is love, all the children of the world are love, all the homeless of the world are love, all the addicts of the world are love, all the hungry people of the world are love, all the sick people in the world are love, all the individuals who strive to ist the poor, hungry, homeless, addicts and the sick are love, all the solids, plants and animals are love, the earth, the sky, the existence and. آره درسته من یه دخترم .... که ...در وجود مادری رشد کرده ام و روزی کودکی در وجودم رشد خواهد کرد... من دخترم... با تمام حساسیت های دخترانه ام... با تلنگری بارانی میشوم... با جمله ای رام میشوم... با کلمه ای عاشق میشوم... با فریادی میشکنم... با پشت ی ویران میشوم... ب راحتی وابسته میشوم... با پیروزی به اوج میرسم... هنوز هم با عروسکهایم حرف میزنم... هنوزم ه. the endless river آلبوم the endless river پانزدهمین و آ ین آلبوم گروه همیشه مانگار pink floyd شا اریست که مطمعنا تمام عاشقان ردیوهد هم دیوانه وار می پرستندش. radiohead بطور واضح شدیدا تحت تاثیر pink floyd بوده و در مصاحبه های مختلف صراحتا به این مهم اشاره کرده اند. گروه به یادماندنی و بی سابقه پینک فلوید برای پانزدهمین بار با اقتدار هر چه تمام تر نبوغ خود را بعد از چند ده سال فعالیت در موسیقی راک به رخ جهانیان کشید. این البوم پیش بینی می شود که یکی از پر فروشترین آلبوم های موسیقی در تاریخ راک رقم خورد. شایان ذکر است که اغلب آهنگ ها کارهای قدیمی اما پخش نشده ی گروه می باشند و غالبا instrumental هستند. the endless river شامل یک track با صدای دیوید گلیمور و یک قطعه با پس زمینه ی صدای پروفسور hawkins می باشد. از گوش به این آلبوم خسته نخواهید شد و امیدوارم لذت ببرید. برای کامل آلبوم اینجا کلیک کنید. حجم ۱۳۰ مگابایت .zip لینک کمکی i pretend to love people
it's embarr ing but real.
i think its a consequence of loving too much...
what do u expect when u love someone more than u love yourself? this ain't right and it wont come to something right.
this is why balance matters!
in the name of creator of love life totally has changed , i don’t know how can describe my feeling , all the writing is just related to you , after my thinking finally it’s just the way to keep my feeling and show you how to improve day by day , at the first it was a little hard to talk about this issue , because it was just from my side but gradually i can feel you feeling and understand it , too happy i am , why ? ….. because god gave you to me and put you in front of my way and life, honestly these days i can understand what is love , and how is love and what kind of actions and chan. i never knew love could be a silence in the heart,
a moment when the time is still,
and all i've been looking for is right here in my arms,
just waiting for the chance to begin; i never knew love could be the sunlight in your eyes,
on a day that you may not have seen,
and all i've been searching for, well words could never say,
when a touch is more than anything; maybe you will never know how much i love you,
but of this, be sure;
here is your paradise, here is your book of life,
where you and i will be forevermore,
here is your paradise, here . what is love – seasoned feelings
ask any teenager or senior citizen, “what is love?” and their answers reflect a similar influence. love involves feelings -- romanticized by , literature, and media. we all yearn to recreate that intimacy based on what seems so ideal. our deepest longings shape what defines love -- fervor (p ionate), flawless (perfect), and fulfillment (joy).

when we express love, we develop a strong emotional attachment, anticipating our love to be returned. what do i receive out of the relationship? what’s my level of contentment? our feelings focus u. so often, it’s easy to get caught up in our to-do s of life. you might even have a spiritual check , so to speak, of all the things you think you need to do in order to please god. and we should have the desire to please him and follow his commands, but pleasing him starts with our heart condition. scripture tells us in 1 corinthians that only faith, hope and love will last into eternity. the point is that we have to adjust our focus and make sure that we aren’t just going through the motions in our spiritual walk. we can do a lot of “good” things, but if we don’t have love, they wo. 12000000 تــــوی این دنیـــا هر ی داره یه چیزی میکشه.12000000 یکی "درد" می کشه ؛ یکی "زجر" می کشه؛ یکی" نقاشی" می کشه ؛ 12000000 یکی" سیگار "می کشه؛12000000 یکی "داد" می کشه؛ یکی" سوت "می کشه ؛ یکی" ناز" می کشه ؛ 12000000 یکی" " می کشه ؛12000000 thumbhm-201368669107480917213888282747801.jpg 12000000 خلاصه میون اینهمه کشیدنـــــــــــی12000000 مــ ـ ـ ــن فقط می خوام نفــ ـ ـ ــس 12000000 بکشم...12000000 pure love has no conditions or boundaries. love does not restrain itself or hold back. love gives all the time and doesn't ask for anything in return. love is a continuous flow without any limits. and all of this is inside you عشق خالص و پاک هیچ شرط و محددیتی ندارد. عشق خود را محدود نمیکند به همه زمان میدهد و هیچ چیز در عوض آن نمیخواهد. عشق جریانی است مستمر و بدون هیچگونه محدودیت و همه اینها درون توست the mind of love is in the nature of inner peace. because it is only concerned with benefiting others, it is a selfless and contented mind. thus, regardless of our external situation, if our mind is filled with love then we are peaceful and happy. we have experience of love for our family and our friends. typically, this love is partially mixed with attachment. we may confuse the problems we experience with our friends and family as coming from our love for them, but it is our attachment for them to behave a certain way or achieve certain things that causes our problems. if we love our friends and family selflessly–wishing them to experience happiness without additional conditions–then love will never bring us problems. if we then extend our selfless love to all living beings, then our happiness will only increase until we are happy all the time.
god of love 2010
زیرنوس god of love 2010, رایگان god of love 2010, زیرنویس god of love 2010 با , god of love 2010 از سایت آسیا ساب,آسیا ساب, رایگان زیرنویس های 2017, god of love 2010, رایگان god of love 2010, god of love 2010 با ,اسیاساب جدید ترین زیرنویس ها,آسیا ساب جدید ترین های خارجی
برای زیرنویس و نمایش اطلاعات کامل به ادامه مطلب مراجعه نمایید infantile love follows the principle: "i love because i am loved."
mature love follows the principle: "i am loved because i love."
immature love says: "i love you because i need you."
mature love says: "i need you because i love you."

erich frommعشق ِ بچگانه از یک قاعدۀ کلی پیروی می کند:"به خاطر اینکه عاشق شده ام عاشق هستم."

عشق ِ کامل از یک قاعدۀ کلی پیروی می کند:"به خاطر اینکه عاشق هستم عاشق شده ام."
اینایی که باشگاه نرفتن و هزارتا قرص وامپول نزدن... اینایی که زیرابرو برنداشتن... اینایی که قدشون نه خیلی بلنده نه خیلی کوتاه... اینایی که موهاشون نه بلنده نه ...
اینایی که واسه جلب توجه دخترا تو خیابون هزار جور دلقک بازی درنمیارن... اینایی که تو کوچه تاریک دختر از روبروشون بیاد سرشون رو میندارزن پایین دختراحساس ارامش کنه... اینایی که توتا ی جمع میشینن دختره راحت باشه... اینایی که دوس دخترش وقتی بغلشه ب جای لباش پیشونیش رو بوس میکنن... ایا اینا هنوزم هستن؟؟؟؟؟؟.... من خودم یکی دارم قدرشو خوب میدونم محمد من جز ایناس... این بسرایی که ته ریش دارن... اینایی که باشکاه نرفتن و هزارتا قرص وامبول نزدن... اینایی که زیرابرو برنداشتن... اینایی که قدشون نه خیلی بلنده نه خیلی کوتاه... اینایی که موهاشون نه بلنده نه ...
اینایی که واسه جلب توجه دخترا تو خیابون هزار جور دلقک بازی درنمیارن... اینایی که تو کوجه تاریک دختر از روبروشون بیاد سرشون رو میندارزن بایین دختراحساس ارامش کنه... اینایی که توتا ی جمع میشینن دختره راحت باشه... اینایی که دوس دخترش وقتی بغلشه ب جای لباش بیشونیش رو بوس میکنن... ایا اینا هنوزم هستن؟؟؟؟؟؟.... من خودم یکی دارم قدرشو خوب میدونم محمد من جز ایناس... لینک آهنگ 320

me and my broken heart

all i need is a little love in my life all i need is a little love in the dark a little but i'm hoping it might kick start me and my broken heart i need a little loving tonight hold me so i'm not falling apart a little but i'm hoping it might kick start me and my broken heart yeah s gun, aimed at my heart, you got one tear me apart in this song how do we call this love i tried, to run away but your eyes tell me to stay a while why do we call this love it seems like we've been losing control so bad it don't mean i'm not alone wh. دلمان خوش است که مینویسیم و دیگران میخوانند وعدهای میگوینه :اه چه زیبا وبعضی ها میخندند و بعضی اشک میریزند دلمان خوش است به دروغ هایی که از راست بودن قشنگترند... به شاخه گلی دل میبندیم و با جمله ای دل میکنیم.... دلمان خوش میشود به بر اوردن خواهشی و چشیدن لذتی.... وقتی چیزی مطابق میل ما نبود چقدر راحتپشت پا میزنیم به همه چیز... و چه ساده میشکنیم همه چیز را.... حتی دلی را..... دلمان خوش است ... اما کدام دل؟؟؟؟ والپیپر قلب و دل heart love wallpapers love is the highest power we possess to be in complete harmony with the law of attraction. the more love we feel the greater our power. the more selfless love we feel, the more unfathomable our power. the law of attraction has been called the law of love, because the law itself is a gift of love to humanity. it is the law by which we can create incredible lives for ourselves. the more love we feel the greater our power to create a magnificent life of love, joy, and harmony give my sight to the man who has never seen a sunrise, a baby's face or love in the eyes of a . woman. give my heart to a person whose own heart has caused nothing but endless days of pain. give my blood to the teenager who was pulled from the wreckage of his car, so that he might live to see his grandchildren play. give my kidneys to one who depends of a machine to exist from week to week. take my bones, every muscle, every fiber and nerve in my body and find a way to make a crippled child walk. if you must bury something, let it be my faultsm, my weaknesses, and all prejudice against my fell. fainly i e homei went to my love's hometuched her foot,her body and ....she like it.i'm sureit was good.i miss her nowi love her , because she is too love understands two things: that we rely on others for all of our well being, and that caring for others brings us enormous benefit. everything we have–including money, food, education, entertainment, and even spiritual teachings–comes from the kindness of others. since we rely on others for everything, it is only logical to consider their happiness and freedom from suffering to be as important as our own. if we do so our relationships with others will be harmonious and stable, whereas if we use others solely for our own benefit we will encounter many problems. to improve our mind of love, we can concentrate on how much benefit we receive from others throughout our daily life and how much the mind of love benefits us.
05200000پـــــــــــــــرواز را دوســــت دارم 05200000 05200000وقتـــــے از ارتفاعــــات لبانــــــت 05200000 05200000به عمــــق آغوشـــت سقـــوط میکنــــم 05200000 05200000چـــه سقــــوط دلنشینــــے 05200000 05200000راستــــے 05200000 05200000میدانستــــے پــــــــــــــرواز 05200000 05200000را تـــو یـــادم دادے 05200000 من آبنبات چوبی موووخوووام .... عاغا داشتم موزیک ویدیو lolly عخشمو با این یارو کی بود ؟؟؟ m_ae_jor_a_li_ گوش میدادمممم ینی نگاه می ... وووووویی من میخوام ..... چقد از آهنگش خوشم میاد فقط ی تیکه شو حفظمممممم she say she love my lolly
she wanna make it pop
she say she love my lolly
she wanna kiss the top
she say she love my lolly
she love my lollipop
she say she love my lolly
she say she love my lolly خب ادامه شو هم . به رم با عشق یا to rome with love
to rome with love جدید وودی آلن ساز خلاق و ساحب سبک یی است که علی رغم پر کاری اش(تقریبا سالی یک ) با هر حرف جدیدی دارد.او که چند سالی است شیفته زندگی و سازی در اروپا شده ...ادامه مطلب ... یف نون به زنش میگه اگه من مردم حتما زن چراغعلی شو,زنش میپرسه چرا؟؟؟؟حیف نون جواب میده:آخه چند سال پیش بهم یه ه پیر و بدرد نخور بهم انداخت میخوام تلافی کنم! حیف نون پاش خواب میره پتو می کشه روش! حیف نون به همسرش میگه: i love you
همسرش میگه : i love you too
حیف نون میگه : i love you three
همسرش با تعجب میگه : what 05200000پـــــــــــــــرواز را دوســــت دارم 05200000 05200000وقتـــــے از ارتفاعــــات لبانــــــت 05200000 05200000به عمــــق آغوشـــت سقـــوط میکنــــم 05200000 05200000چـــه سقــــوط دلنشینــــے 05200000 05200000راستــــے 05200000 05200000میدانستــــے پــــــــــــــرواز 05200000 05200000را تـــو یـــادم دادے the most effective way to improve our love is to engage in meditations contemplating the above points and trying to take them to heart. through becoming more and more familiar with the experience of pure love in our mind, it will remain with us throughout our day and we will remain peaceful and happy. our relationships will improve and our problems will decrease. in eight steps to happiness, geshe kelsang gyatso says “this precious mind of love is the supreme method for solving all problems and fulfilling all wishes.” گردنبند طرح love

قیمت : 15000 تومان


گردنبند طرح love

جنس زنجیر و پلاک از استیل

رنگ بندی نقره ای و طلایی

طراحی فوق العاده و چشم نواز 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] اختصاصی از هایدی نقد نمایشنامه fool for love by sam shepard با و پر سرعت .
نقد نمایشنامه fool for love by sam shepard
نقد نمایشنامه fool for love by sam shepard نوع فایل :  pdf     زبان : انگلیسی  تعداد صفحات:  17
با
نقد نمایشنامه fool for love by sam shepard
breathe your smoke into my lungsin the back of a car with you i stare into the sun still not too old to die young (x2) but lovers hold on to everything and lovers hold on to anything chorus: i chase your love around a figure 8 i need you more than i can take you promised forever and a day and then you take it all away(then you take it all away) place a kiss upon my cheekbone then you vanish me, i'm buried in the snow but something tells me i'm not alone (x2) but lovers hold on to everything and lovers hold on to anything chorus: i chase your love around a figure 8 i need you more than i can ta. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * my night has become a sunny dawn because of you. شبم همچون روزی آفت شده است به خاطر تو * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * love is composed of a single soul inhabiting two bodies. عشق از یک روح تشکیل شده که در دو بدن قرار دارد * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * there is no remedy for love than to love more. درمانی برای عشق وجود ندارد مگر بیشتر عشق ورزیدن * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ali-mahsa تجسم یـاد تـو در مـ ـن... ali-mahsa ali-mahsa آغـ ـاز دلتنگی است!ali-mahsa ali-mahsa در سکوتـ ـی شیرینali-mahsa ali-mahsa دیده بـه آسمان دوختـه ام...ali-mahsa ali-mahsa این یـادهای گـاه وبیگـاه تـ ـ ـوali-mahsa ali-mahsa از جانـ ـم چـ ـه میخواهنـد!!ali-mahsa ali-mahsa ایـن دردهـ ـایی کـه تیـ ـر میکشـد...ali-mahsa ali-mahsa از یـادآوری حـرفهای پـر کنایـ ـه ی توali-mahsa ali-mahsa در قلـب خستـه از تپیـدنـ ـمali-mahsa ali-mahsa از جانـم چـ ـه میخـواهند؟!ali-mahsa ali-mahsa اما تو ای خاطـره تلخ...ali-mahsa ali-mahsa در یـاد من بمـانali-mahsa ali-mahsa بـا همه درد آلـودگیتali-mahsa ali-mahsa دوستــت دارم ali-mahsa ali-mahsa تجسم یـاد تـو در مـ ـن... ali-mahsa ali-mahsa آغـ ـاز دلتنگی است!ali-mahsa ali-mahsa در سکوتـ ـی شیرینali-mahsa ali-mahsa دیده بـه آسمان دوختـه ام...ali-mahsa ali-mahsa این یـادهای گـاه وبیگـاه تـ ـ ـوali-mahsa ali-mahsa از جانـ ـم چـ ـه میخواهنـد!!ali-mahsa ali-mahsa ایـن دردهـ ـایی کـه تیـ ـر میکشـد...ali-mahsa ali-mahsa از یـادآوری حـرفهای پـر کنایـ ـه ی توali-mahsa ali-mahsa در قلـب خستـه از تپیـدنـ ـمali-mahsa ali-mahsa از جانـم چـ ـه میخـواهند؟!ali-mahsa ali-mahsa اما تو ای خاطـره تلخ...ali-mahsa ali-mahsa در یـاد من بمـانali-mahsa ali-mahsa بـا همه درد آلـودگیتali-mahsa ali-mahsa دوستــت دارم ali-mahsa michael buble - you'll never know

you'll never know just how much i love you,
you'll never know just how much i care.
and if i tried
i still couldn't hide
my love for you
you ought to know
for haven't i told you so
a million or more times?

you went away and my heart went with you
i speak your name in my every prayer
if there is some other way
to prove that i love you
i swear i don't know how
you'll never know if you don't know now.

ali-mahsa تجسم یـاد تـو در مـ ـن... ali-mahsa ali-mahsa آغـ ـاز دلتنگی است!ali-mahsa ali-mahsa در سکوتـ ـی شیرینali-mahsa ali-mahsa دیده بـه آسمان دوختـه ام...ali-mahsa ali-mahsa این یـادهای گـاه وبیگـاه تـ ـ ـوali-mahsa ali-mahsa از جانـ ـم چـ ـه میخواهنـد!!ali-mahsa ali-mahsa ایـن دردهـ ـایی کـه تیـ ـر میکشـد...ali-mahsa ali-mahsa از یـادآوری حـرفهای پـر کنایـ ـه ی توali-mahsa ali-mahsa در قلـب خستـه از تپیـدنـ ـمali-mahsa ali-mahsa از جانـم چـ ـه میخـواهند؟!ali-mahsa ali-mahsa اما تو ای خاطـره تلخ...ali-mahsa ali-mahsa در یـاد من بمـانali-mahsa ali-mahsa بـا همه درد آلـودگیتali-mahsa ali-mahsa دوستــت دارم ali-mahsa asemooni.com love only god عشق تنها خداست ... آموخته ام که خدا عشق است … وعشق تنهاخداست آموخته ام که وقتی ناامیدمی شوم خداباتمام عظمتش عاشقانه انتظارمی کشد دوباره به رحمت او امیدوارشوم آموخته ام اگرتاکنون به آنچه خواستم نرسیدم خدابرایم بهترش رادرنظرگرفته آموخته ام که زندگی دشواراست ولی من ازاوسخت ترم…
all you need is love 2015
زیرنویس all you need is love 2015, all you need is love 2015, رایگان all you need is love 2015, زیرنویس all you need is love 2015,

برای و مشاهده اطلاعات کامل به ادامه مطلب مراجعه کنید mary's last words:
"sherlock holmes and dr watson"
they are the guys who can give u a motivation and a new thing to daydream about...
i do love it...
it was really really good...
how much i was shocked when i watched s04: e01 e02 that i saw sherlock in that situation... now it's o.k!
i'm so glad to get a chance during my examination and watched all 4 seasons in about 1 month...
u know what?! there is another think that i love so... so... so much!
oh gosh! i wish there will be s05!!! i love it's craziness...
i love it's logic...
i love it at all!!!
i was thinking about shak who really was a fan about it...
who loved james moriarty and even had a pin of it...(oh i remmember what i've did in front of mr.madahian with my pin and i felt literly embarrecing...such an idiot i was!)
she asked me that if i knew sherlock or not i saied yes but i was wrong...now she is gone and there is no hope to see her again and have a chat about it!!! ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ بعد از چند وقت بالا ه یه خوب دیدم , عشق سالهای وبا , وقتی ش انقدر جذاب بود معلوم نیست که چقدر رمانش جذاب بوده ...


من هیچی نیستم .
یام نخواهم یافت ...
هیچ وقت .
من با صاعقه عشق صدمه دیدم ...
و جوری سوختم که قابل یام نیست
فرمینا، مثل یه خورده شیشه ست که نمیشه درش آورد
هر جا که برم فرقی نمی کنه، اون قسمتی از من شده
هر جا که، اون هست ...

لینک i'll make love to you - boyz ii men لینک you must love me (from evita) - lana del rey دوستای گلم من قراره تا دوهفته برم کرمانشاه وهمدان وتو این دو هفته نمیتونم پستی بزارم امروز یک روز قبل از هید فطر هست ومن ده روز بعد عید بر میگردم .....به یادتون هستم هر جایی اینترنت گیرم اومد حتما به نظراتتون جواب میدم ولی نمیتونم پست بزارم پون باید با گوشی بیام ... بــــــــــــــــــــــــــــــــای 12800000128000001280000012800000128000001280000012800000128000001280000012800000 دوست دار شـــــــــــــــــــما زهره جوجو eipai makes video creation ever easier.
meipai instantly and automatically transforms your everyday moments into gorgeous videos! it’s the simplest way to capture, share and discover life’s wonderful moments. in one tap, meipai intelligently edits, applies stunning video (mv) effects and adds cool to your otherwise plain-looking video!
get inspiration for your next video by exploring those from your friends and others around the world. == exclusive mv effects & smart editing==
- pick one effect and your video will turn into a professional-like mv!
- dozens of incredibly stunning mv effects such as “love letter”, “ er”, and “barcelona”.
- personalize your video with effects that contain built-in timestamps and location.
- state-of-the-art filters and editor-picked . mix and match for endless ways to stylize your video. 10800000دختر: جدیدت خوشگله؟(در ذهنش میگوید:آیا واقعا از من خوشگلتره؟)
10800000پسر:آره خوشگله...!(در ذهنش:اما تو هنوز زیباترین دختری هستی ک میشناسم)
10800000دختر:شنیدم دختر شوخ طبع و جالبیه(درست اون چیزی ک من نبودم)
10800000پسر:آره همینطوره(اما در مقایسه با تو اون دختر هیچی نیس)
10800000دختر:خب پس امیدوارم شما دو تا با هم بمونید(اتفاقی ک برای ما رخ نداد)
10800000پسر:منم برات آرزوی خوشبختی میکنم(چرا این پایان رابطه ی ما شد؟؟؟؟!)
10800000دختر:خب...من دیگه برم...(قبل از اینکه گریه ام بگیره)
10800000پسر:اره منم همینطور...(امیدوارم گریه نکنی)
10800000دختر:خ ظ(هنوزم دوستت دارم و دلم برات تنگ میشه)
10800000پسر:باشه خ ظ...(هیچوقت عشقت از قلبم بیرون نمیره...هرگز)

12800000
لعنت به غ...ر...و...ر p o-love (55) ﻭَﻗﺘﺎﻳـے ﻫَﺴﺖ …✖
√ ﻧﻪ " ﮔﺮِﻳـــــﻪ ﻛَﺮﺩﻥ " ﺁﺭﻭﻣﺖ ﻣﻴــــ ﻜﻨﻪ …ツ
√ ﻧﻪ " ﻧـــــــــفـﺲ ﻋﻤﻴﻖ " 〇
√ ﻧﻪ " ﻳﻪ ﻟﻴـــــﻮﺍﻥ ﺁﺏ ﺳَــــــــﺮﺩ …" ∝
√ ﻧﻪ " ﺩٰاﺩ ﺯﺩَﻥ " …⌛
√ﻳﻪ ﻭﻗﺘﺎﻳــــــــے ﻫﺴـــــﺖ ﻛﻪ
√ﻓﻘﻂ…↯↯↯~
√نــــیاز داری↯↯↯
√یکى بهت بگه من هنوز هستم چه مرگته✔. ع های عاشقانه بیت دیس لاو رایگان با تنظیم حسن لاو لارن حسن لاو لارن برای به ادامه مطلب بروید ادامه مطلب guys i spent 5 years of my life with you, i grew old with you, following every tragedy that happened to you, laughing with everything that made you laugh, crying with everything that made you guys blue, i was there for every big moment and i remembered what you guys taught me about real life that can be combined with fantasy.today i with my friends and watched our last himym memory together and truth to be told i didn't expect the way you ended our story. i am not saying i didn't like it, i am not saying i fall in love with it. but maybe you guys didn't have a choice or maybe you really wanted.