star

به نقل از خبرگزاریها در مورد star : سخنان زیبا از دلنوشته های بزرگان جهان (بخوانید و لذت ببرید)

گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1395/5/30/delneveshte/01.jpg" cl ="aligncenter" /> گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1395/5/30/delneveshte/02.jpg" /> گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1395/5/30/delneveshte/03.jpg" /> گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.net" src="http://persian-star.net/1395/5/30/delneveshte/04.jpg" /> گروه اینترنتی پرشیـن استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1395/5/30/delneveshte/05.jpg" /> گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1395/5/30/delneveshte/06.jpg" /> گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1395/5/30/delneveshte/07.jpg" /> گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1395/5/30/delneveshte/08.jpg" /> گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1395/5/30/delneveshte/09.jpg" /> گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1395/5/30/delneveshte/10.jpg" /> گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1395/5/30/delneveshte/11.jpg" /> گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.net" src="http://persian-star.net/1395/5/30/delneveshte/12.jpg" /> گروه اینترنتی پرشیـن استـار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1395/5/30/delneveshte/13.jpg" /> گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1395/5/30/delneveshte/14.jpg" /> گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1395/5/30/delneveshte/15.jpg" /> گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1395/5/30/delneveshte/16.jpg" /> گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1395/5/30/delneveshte/17.jpg" /> گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1395/5/30/delneveshte/18.jpg" /> گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1395/5/30/delneveshte/19.jpg" /> گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1395/5/30/delneveshte/20.jpg" cl ="aligncenter" /> تصاویری از افتتاح خاص ترین هتل در ایران
نخستین هتل با استفاده از مصالح کپر به ظرفیت 60 نفر در 31 کپر، به سرمایه گذاری بنیاد مستضعفان شهرستان قلعه گنج در جنوب استان کرمان، 
star.net/1395/4/21/ elkhas/01.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" />
star.net/1395/4/21/ elkhas/02.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" />
star.net/1395/4/21/ elkhas/03.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" />
star.net/1395/4/21/ elkhas/04.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.net" />
star.net/1395/4/21/ elkhas/05.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشیـن استار www.persian-star.org" />
star.net/1395/4/21/ elkhas/06.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" />
star.net/1395/4/21/ elkhas/07.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" />
star.net/1395/4/21/ elkhas/08.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" />
star.net/1395/4/21/ elkhas/09.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" />
star.net/1395/4/21/ elkhas/10.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" />
star.net/1395/4/21/ elkhas/11.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" />
star.net/1395/4/21/ elkhas/12.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.net" />
star.net/1395/4/21/ elkhas/13.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشیـن استـار www.persian-star.org" />
star.net/1395/4/21/ elkhas/14.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" />
star.net/1395/4/21/ elkhas/15.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" />
star.net/1395/4/21/ elkhas/16.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" />
star.net/1395/4/21/ elkhas/17.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" />
star.net/1395/4/21/ elkhas/18.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" />
star.net/1395/4/21/ elkhas/19.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" />
star.net/1395/4/21/ elkhas/20.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" />
star.net/1395/4/21/ elkhas/21.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.net" />
star.net/1395/4/21/ elkhas/22.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" />
star.net/1395/4/21/ elkhas/23.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" />
star.net/1395/4/21/ elkhas/24.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" /> .:: رایگان زیرنویس سریال star crossed  ::..::فصل 01 کامل اضافه شد ::.

رایگان سریال star crossed, زیرنویس star crossed, star crossed, سریال star crossed با , زیرنویس سریال star crossed با , سریال  star crossed با حجم کم, سریال star crossed با کفیت بالا
برای و مشاهده اطلاعات کامل به ادامه مطلب مراجعه کنید تصاویری که نفس را در حبس می کنند
نیک وودمن (nick woodman)، متولد ۱۹۷۷، مؤسس شرکت گوپرو، از علاقه مندان جدی ورزش های هیجانی، شامل موج سواری، اتومبیل رانی، دوچرخه سواری، اسکی، کایت سواری و سقوط آزاد بوده و هست. او پس از فارغ حصیلی از کالیفرنیا واحد سن دیگو، در رشته ی هنرهای تجسمی، نتوانست شغل مناسبی برای خود دست وپا کند؛ اما اکنون جزء میلیاردرهای مشهور است.

زمانی که وودمن ۲۶ ساله، مشغول موج سواری در آب های اندونزی بود، مانند بسیاری از ورزشکاران ورزش های هیجانی، مسحور حرکت های خود در میان موج ها شده بود. او گفته است، که با خود فکر می کرده که چگونه می توان به شکلی منحصربه فرد، و با کنترل خود ورزشکار، از این حرکات، ع گرفت. اینگونه بود که رویایش به واقعیت پیوست و دوربین فوق حرفه ای و کوچک اما همه کاره ی وودمن ساخته شد. دوربینی که قادر است بر روی مچ دست، مچ پا یا روی هر وسیله ای نصب شود و مواقعی که هیجان حرف اول را می زند، دوربین کار خودش را انجام داده و تصاویری اینگونه حیرت انگیز را ثبت کند.
star.net/template/loading.gif" width=18>
لطفا تا باز شدن کامل ع ها شکیبا باشید
اگر تصاویر برای شما قابل نمایش نیست بر روی لینک موجود در ابتدای ایمیل کلیک کنید

گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1393/5/6/ turous/01.jpg" width=577 border=0>


گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1393/5/6/ turous/02.jpg" width=576 border=0>


گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1393/5/6/ turous/03.jpg" width=571 border=0>


گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.net" src="http://persian-star.net/1393/5/6/ turous/04.jpg" width=558 border=0>


گروه اینترنتی پرشیـن استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1393/5/6/ turous/05.jpg" width=548 border=0>


گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1393/5/6/ turous/06.jpg" width=549 border=0>


گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1393/5/6/ turous/07.jpg" width=529 border=0>


گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1393/5/6/ turous/08.jpg" width=522 border=0>


گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1393/5/6/ turous/09.jpg" width=515 border=0>


گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1393/5/6/ turous/10.jpg" width=512 border=0>


گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1393/5/6/ turous/11.jpg" width=524 border=0>


گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.net" src="http://persian-star.net/1393/5/6/ turous/12.jpg" width=552 border=0>


گروه اینترنتی پرشیـن استـار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1393/5/6/ turous/13.jpg" width=530 border=0>


گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1393/5/6/ turous/14.jpg" width=520 border=0>


گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1393/5/6/ turous/15.jpg" width=527 border=0>


گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1393/5/6/ turous/16.jpg" width=535 border=0>


گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1393/5/6/ turous/17.jpg" width=539 border=0>


گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1393/5/6/ turous/18.jpg" width=547 border=0>


گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1393/5/6/ turous/19.jpg" width=540 border=0>


گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1393/5/6/ turous/20.jpg" width=549 border=0>


گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.net" src="http://persian-star.net/1393/5/6/ turous/21.jpg" width=538 border=0>


گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1393/5/6/ turous/22.jpg" width=533 border=0>


گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1393/5/6/ turous/23.jpg" width=522 border=0>


گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1393/5/6/ turous/24.jpg" width=519 border=0>


گروه اینترنتـی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1393/5/6/ turous/25.jpg" width=520 border=0>


گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.net" src="http://persian-star.net/1393/5/6/ turous/26.jpg" width=527 border=0>


گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1393/5/6/ turous/27.jpg" width=537 border=0>


گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1393/5/6/ turous/28.jpg" width=524 border=0>


گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1393/5/6/ turous/29.jpg" width=512 border=0>


گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1393/5/6/ turous/30.jpg" width=523 border=0>


گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1393/5/6/ turous/31.jpg" width=538 border=0>


گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1393/5/6/ turous/32.jpg" width=512 border=0>


گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1393/5/6/ turous/33.jpg" width=508 border=0>


گروه اینترنتی پرشیـن استـار www.persian-<font style=star.net" src="http://persian-star.net/1393/5/6/ turous/34.jpg" width=508 border=0>


گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1393/5/6/ turous/35.jpg" width=514 border=0>


گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1393/5/6/ turous/36.jpg" width=521 border=0>


گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1393/5/6/ turous/37.jpg" width=510 border=0>


گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1393/5/6/ turous/38.jpg" border=0>


گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1393/5/6/ turous/39.jpg" border=0>


گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1393/5/6/ turous/40.jpg" border=0>

استقبال گرم مردم آلمان از برندگان جام جهانی 2014
تیم ملی فوتبال آلمان؛ قهرمان جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل با نشان طلایی جام جهانی بیستم به خانه بازگشت. بازیکنان این تیم حالا دیگر تبدیل شده اند به اولین تیم اروپایی که در قاره دستش به این جام طلایی رسیده و شیرینی این قهرمانی را برای مردم آلمان دوچندان کرده است.

پس از قهرمانی در سال های 54 ، 74 و 90 آنهم در قالب آلمان غربی، محقق شدن رویایی که آلمان متحد حدود ربع قرن انتظارش را می کشید حالا دیگر برآورده شده و استقبالی پرشور را برای برندگان جام 2014 بدنبال داشت. بطوریکه استقبال مردم آلمان از قهرمان چهار دوره جام جهانی در خیابان های برلین و در دروازه براندنبورگ بسیار بی سابقه بود.
star.net/template/loading.gif" alt="" width="18" height="18" />
لطفا تا باز شدن کامل ع ها شکیبا باشید

star.net/1393/4/25/germany/01.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />


star.net/1393/4/25/germany/02.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />


star.net/1393/4/25/germany/03.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />


star.net/1393/4/25/germany/04.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.net" border="0" />


star.net/1393/4/25/germany/05.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشیـن استار www.persian-star.org" border="0" />


star.net/1393/4/25/germany/06.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />


star.net/1393/4/25/germany/07.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />


star.net/1393/4/25/germany/08.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />


star.net/1393/4/25/germany/09.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />


star.net/1393/4/25/germany/10.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />


star.net/1393/4/25/germany/11.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />


star.net/1393/4/25/germany/12.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.net" border="0" />


star.net/1393/4/25/germany/13.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشیـن استـار www.persian-star.org" border="0" />


star.net/1393/4/25/germany/14.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />


star.net/1393/4/25/germany/15.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />


star.net/1393/4/25/germany/16.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />


star.net/1393/4/25/germany/17.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />


star.net/1393/4/25/germany/18.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />


star.net/1393/4/25/germany/19.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />


زیرنویس star wars the force awakens محصول سال 2015

star wars the force awakens, رایگان star wars the force awakens, زیرنویس star wars the force awakens2015, star wars the force awakens 2015, رایگان star wars the force awakens 2015, star wars the force awakens 2015 با ,


برای و مشاهده اطلاعات کامل به ادامه مطلب مراجعه کنید  بررسی دومین تریلر <font style=star wars: the last jedi" />
به تازگی دومین تریلر مورد انتظار star wars: the last jedi منتشر شد که در این مطلب،‌ به بررسی این تریلر و بیان نکات مخفی آن می‌پردازیم.  star-show-360-poster-(sjbluesubs).jpg" />

لینک فایل ها +
 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] استقبال گرم مردم آلمان از برندگان جام جهانی 2014
تیم ملی فوتبال آلمان؛ قهرمان جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل با نشان طلایی جام جهانی بیستم به خانه بازگشت. بازیکنان این تیم حالا دیگر تبدیل شده اند به اولین تیم اروپایی که در قاره دستش به این جام طلایی رسیده و شیرینی این قهرمانی را برای مردم آلمان دوچندان کرده است.

پس از قهرمانی در سال های 54 ، 74 و 90 آنهم در قالب آلمان غربی، محقق شدن رویایی که آلمان متحد حدود ربع قرن انتظارش را می کشید حالا دیگر برآورده شده و استقبالی پرشور را برای برندگان جام 2014 بدنبال داشت. بطوریکه استقبال مردم آلمان از قهرمان چهار دوره جام جهانی در خیابان های برلین و در دروازه براندنبورگ بسیار بی سابقه بود.


گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1393/4/25/germany/01.jpg" width=421 border=0>


گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1393/4/25/germany/02.jpg" width=517 border=0>


گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1393/4/25/germany/03.jpg" width=541 border=0>


گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.net" src="http://persian-star.net/1393/4/25/germany/04.jpg" width=559 border=0>


گروه اینترنتی پرشیـن استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1393/4/25/germany/05.jpg" width=514 border=0>


گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1393/4/25/germany/06.jpg" width=523 border=0>


گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1393/4/25/germany/07.jpg" width=527 border=0>


گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1393/4/25/germany/08.jpg" width=533 border=0>


گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1393/4/25/germany/09.jpg" width=527 border=0>


گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1393/4/25/germany/10.jpg" width=496 border=0>


گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1393/4/25/germany/11.jpg" width=483 border=0>


گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.net" src="http://persian-star.net/1393/4/25/germany/12.jpg" width=516 border=0>


گروه اینترنتی پرشیـن استـار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1393/4/25/germany/13.jpg" width=517 border=0>


گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1393/4/25/germany/14.jpg" width=523 border=0>


گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1393/4/25/germany/15.jpg" width=543 border=0>


گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1393/4/25/germany/16.jpg" width=501 border=0>


گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1393/4/25/germany/17.jpg" width=532 border=0>


گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1393/4/25/germany/18.jpg" width=460 border=0>


گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1393/4/25/germany/19.jpg" width=403 border=0>


گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-<font style=star.org" src="http://persian-star.net/1393/4/25/germany/20.jpg" width=438 border=0>
بازی star tank یکی از جدیدترین بازی های اندوید در سبک اکشن می باشد که در ایت پست قصد داریم بازی تانک ستاره ای را به شما معرفی کنیم. در این بازی با فضاپیمایی که در اختیار شما قرار می دهند باید به نقاط مختلف ک شان سفر کنید و با تجهیزاتی که در اختیار دارید در جنگ های سراسر هیجان انگیز شرکت کنید و دشمنان خود را ش ت دهید. در بازی star tank در هر سیاره و ک شانی که وارد می شوید باید با ب مهارت های جدید و ارتقا مهارت های خود با دشمنان متفاوت و پالش برانگیز نبرد داشته باشید. در این بازی برای ارتقا سلاح و ابزار جنگی باید کریستال هاییی که در سیاره ها موجود می باشد استفاده کنید.
<font style=star tank" width="755" height="400" / onload="resetwh(this,470);">
http://yazdapk.com/star-tank/ بررسی اولین تریلر solo: a <font style=star wars story " />
لوکاس اخیرا اولین تریلر solo: a star wars story را منتشر کرده است که در این مطلب به بررسی این تریلر می‌پردازیم. پیشگیـری از کـمردرد با تمـرینات ورزشـی سـاده+ع تاریخ : پنجشنبه سی ام شهریور ۱۳۹۱ نویسنده : maryam
اکثر ما بطور معمول تمام روز رو در اداره یا دیگر محیط های کاری به یک ح ثابت می نشینیم، در نتیجه آ شب، وقتی که می خوایم به رختخواب بریم خیلی از ما درد کمی رو در پشتمون احساس می کنیم
این مسئله رو نادیده نگیرید ... این درد مختصر بتدریج و براحتی ممکنه منجر به ناتوانیهای زیاد حرکتی یا حتی فوت بشه. نگران نباشید دوستان عزیز، سعی کنید تمرینات زیر رو برای 10 دقیقه
هر روز صبح انجام بدید و این درد مزمن رو از بین ببرید
و از یک زندگی سالم لذت ببرید ...
star.net/1391/6/29/varzesh/01.gif" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />


star.net/1391/6/29/varzesh/02.gif" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />


star.net/1391/6/29/varzesh/03.gif" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />


star.net/1391/6/29/varzesh/04.gif" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.net" border="0" />


star.net/1391/6/29/varzesh/05.gif" alt="گروه اینترنتی پرشیـن استار www.persian-star.org" border="0" />


star.net/1391/6/29/varzesh/06.gif" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />


star.net/1391/6/29/varzesh/07.gif" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />


star.net/1391/6/29/varzesh/08.gif" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />


star.net/1391/6/29/varzesh/09.gif" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />


star.net/1391/6/29/varzesh/10.gif" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />

خوشحالی یعنی ...
میدونید ش پیر چی میگه ؟!
میگه : من همیشه خوشحالم، می دونید چرا؟
برای اینکه از هیچ برای چیزی انتظاری ندارم،
انتظارات همیشه صدمه زننده هستند …
زندگی کوتاه است ...
پس به زندگی ات عشق بورز ...
خوشحال باش و لبخند بزن و فقط برای خودت زندگی کن و ...
قبل از اینکه صحبت کنی، گوش کن
قبل از اینکه بنویسی، فکر کن
قبل از اینکه ج کنی، درآمد داشته باش
قبل از اینکه دعا کنی، ببخش
قبل از اینکه صدمه بزنی، احساس کن
قبل از اینکه از چیزی یا ی متنفر بشی، عشق بورز
زندگی این است … احساسش کن، زندگی کن و از تمام دقایقش لذت ببر

star.net/1393/12/25/happy/01.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" width="469" height="407" border="0" />
star.net/1393/12/25/happy/08.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" width="484" height="442" border="0" />
star.net/1393/12/25/happy/10.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" width="490" height="487" border="0" />
star.net/1393/12/25/happy/12.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.net" width="491" height="425" border="0" />

star.net/1393/12/25/happy/13.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشیـن استـار www.persian-star.org" width="490" height="388" border="0" />
star.net/1393/12/25/happy/15.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" width="493" height="403" border="0" />
star.net/1393/12/25/happy/16.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" width="479" height="475" border="0" />
star.net/1393/12/25/happy/17.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" width="488" height="484" border="0" />
star.net/1393/12/25/happy/18.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" width="493" height="489" border="0" />
star.net/1393/12/25/happy/19.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" width="491" height="465" border="0" />
star.net/1393/12/25/happy/29.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" width="464" height="392" border="0" />

star.net/1393/12/25/happy/30.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" width="469" height="425" border="0" />

star.net/1393/12/25/happy/31.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" width="489" height="401" border="0" />
star.net/1393/12/25/happy/32.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" width="465" height="426" border="0" /> برگرفته از: پرشین استار و عاقبت، اوست که خواهد آمد ...

star.net/1393/3/21/imammahdi/01.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />

ی می آید از یک راه دور آهسته آهسته

شبی هم می کند زینجا عبور آهسته آهسته


غبار غربت از رخسار غمگین دور می سازد

و ما را می کند غرق سرور آهسته آهسته


دل دریایی ما را به دریا می برد روزی

به سان ماهی از جام بلور آهسته آهسته


ازین رخوت رهایی می دهد جانهای محزون را

درونها می شود پر شوق و شور آهسته آهسته


نسیم وحشت پاییز را قدری تحمل کن

بهار آید اگر باشی صبور آهسته آهسته


ی می آید و می گیرد احساس خ را

ز انسانهای سرشار از غرور آهسته آهسته


فنا می گردد این تاریکی و محنت ز دنیامان

ز هر سو می دمد صدگونه نور آهسته آهسته


به سر می آید این دوران تلخ انتظار آ

و ناجی می کند اینجا ظهور آهسته آهسته


ز الطاف خداوندی حضورش را تمنا کن

که او مردانه می یابد حضور آهسته آهسته

star.net/1393/3/21/imammahdi/02.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />

نیمه شعبان عید منتظران و چشم براهان است.

روزیست که در آن ندای خوش الحان رهائی و دورنمای منتظر زیبائی، یکرنگی، جانها را به هیجان می آورد.

روزی که منتظران راستین مولودش، جشن ها و شادمانی ها بر پا می کنند، شادند چرا که تولد شان است و جشن می گیرند، چرا که میلاد عد است ...

star.net/1393/3/21/imammahdi/04.gif" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />

خجسته میلاد یگانه عد گر و منجی عالم بشریت، حضرت مهدی صاحب ا مان(عج) بر شما همراهان گروه پرشین استار مبارک باد


star.net/1393/3/21/imammahdi/04.gif" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />

star.net/1393/3/21/imammahdi/03.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" /> و عاقبت، اوست که خواهد آمد ...

star.net/1393/3/21/imammahdi/01.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />

ی می آید از یک راه دور آهسته آهسته

شبی هم می کند زینجا عبور آهسته آهسته


غبار غربت از رخسار غمگین دور می سازد

و ما را می کند غرق سرور آهسته آهسته


دل دریایی ما را به دریا می برد روزی

به سان ماهی از جام بلور آهسته آهسته


ازین رخوت رهایی می دهد جانهای محزون را

درونها می شود پر شوق و شور آهسته آهسته


نسیم وحشت پاییز را قدری تحمل کن

بهار آید اگر باشی صبور آهسته آهسته


ی می آید و می گیرد احساس خ را

ز انسانهای سرشار از غرور آهسته آهسته


فنا می گردد این تاریکی و محنت ز دنیامان

ز هر سو می دمد صدگونه نور آهسته آهسته


به سر می آید این دوران تلخ انتظار آ

و ناجی می کند اینجا ظهور آهسته آهسته


ز الطاف خداوندی حضورش را تمنا کن

که او مردانه می یابد حضور آهسته آهسته

star.net/1393/3/21/imammahdi/02.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />

نیمه شعبان عید منتظران و چشم براهان است.

روزیست که در آن ندای خوش الحان رهائی و دورنمای منتظر زیبائی، یکرنگی، جانها را به هیجان می آورد.

روزی که منتظران راستین مولودش، جشن ها و شادمانی ها بر پا می کنند، شادند چرا که تولد شان است و جشن می گیرند، چرا که میلاد عد است ...

star.net/1393/3/21/imammahdi/04.gif" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />

خجسته میلاد یگانه عد گر و منجی عالم بشریت، حضرت مهدی صاحب ا مان(عج) بر شما همراهان گروه پرشین استار مبارک باد


star.net/1393/3/21/imammahdi/04.gif" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />

star.net/1393/3/21/imammahdi/03.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" /> اختصاصی از یاری فایل کامیک بوک batman all star جلد 1 با و پر سرعت .
کامیک بوک batman all <font style="color:red;background-color:#FFFF9F;">star</font> جلد 1
کامیک بوک batman all <font style=star جلد 1" src="../prod-images/915501.jpg" border="0"> کامیک بوک بتمن جدید برای باز به وین رار نیاز دارید کانال تلگرام @fill_sellha
با
کامیک بوک batman all star جلد 1
ارزش گذاری کارگردان سال اکران عنوان halfstar.gif" alt="star" /> tim burton 2014 big eyes star.gif" alt="star" /> oliver dahan 2014 grace of monaco star.gif" alt="star" />star.gif" alt="star" /> lynn shelton 2014 laggies half marc forster 2006 stranger than fiction halfstar.gif" alt="star" />star.gif" alt="star" /> paul thomas anderson 1999 magnolia star.gif" alt="star" /> david lynch 1980 the elephant man halfstar.gif" alt="star" />star.gif" alt="star" />star.gif" alt="star" /> howard hawks 1970 rio lobo star.gif" alt="star" />star.gif" alt="star" />star.gif" alt="star" /> stanley donen 1963 charade halfstar.gif" alt="star" />star.gif" alt="star" /> michelangelo antonioni 1962 l'eclisse / eclipse # بازبینی ها ... ارزش گذاری جدید ارزش گذاری قدیم کارگردان سال اکران عنوان star.gif" alt="star" />star.gif" alt="star" /> halfstar.gif" alt="star" />star.gif" alt="star" /> christopher nolan 2000 memento بدون تغییر halfstar.gif" alt="star" />star.gif" alt="star" />star.gif" alt="star" /> clint eastwood 2004 million dollar baby halfstar.gif" alt="star" /> star.gif" alt="star" /> david fincher 2008 the curious case of benjamin on بدون تغییر star.gif" alt="star" />star.gif" alt="star" /> christopher nolan 2010 inception star.gif" alt="star" />star.gif" alt="star" />star.gif" alt="star" /> halfstar.gif" alt="star" />star.gif" alt="star" /> john hillcoat 2012 lawless بدون تغییر halfstar.gif" alt="star" />star.gif" alt="star" /> ron howard 2013 rush وقتی قلب هایمان کوچک تر از غصه هایمان میشود
وقتی نمیتوانیم اشک هایمان را پشت پلک هایمان مخفی کنیم
و بغض هایمان پشت سر هم میشکند
وقتی احساس میکنیم
بدبختیها بیشتر از سهم مان است
و رنج ها بیشتر از صبرمان؛
وقتی امیدها ته میکشد
و انتظارها به سر نمیرسد
وقتی طاقتمان تمام میشود
و تحملمان هیچ ...

star.net/1390/4/15/02.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" />

آن وقت است که مطمئنیم به تو احتیاج داریم
و مطمئنیم که تو
فقط تویی که کمکمان میکنی ...

star.net/1390/4/15/03.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" width="632" height="472" />

آن وقت است که تو را صدا میکنیم
و تو را میخوانیم
آن وقت است که تو را آه میکشیم
تو را گریه میکنیم
و تو را نفس میکشیم

star.net/1390/4/15/04.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" />

وقتی تو جواب میدهی،
دانه دانه اشک هایمان را پاک میکنی
و یکی یکی غصه ها را از دلمان برمیداری
گره تک تک بغض هایمان را باز میکنی
و دل ش ته مان را بند میزنی
سنگینی ها را برمیداری
و جایش سبکی میگذاری و راحتی؛
بیشتر از تلاشمان خوشبختی میدهی
و بیشتر از حجم لب هایمان، لبخند

star.net/1390/4/15/05.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" />

خواب هایمان را تعبیر میکنی
و دعاهایمان را مستجاب
آرزوهایمان را برآورده می کنی؛
قهرها را آشتی میدهی
و سخت ها را آسان
تلخ ها را شیرین میکنی
و دردها را درمان
ناامیدی ها، همه امید میشود
و سیاهی ها سفید سفید ...

star.net/1390/4/15/06.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" /> خداوندا !
تنها تو را صدا میکنیم
و فقط تو را می خوانیم در تمام دنیا، ناوگان های هوایی و شرکت های هواپیمایی، تابع قوانین بین المللی پروازی هستند. یکی از این قوانین رعایت سن بازنشستگی هواپیماهایی است که بدلایلی اعم از نقص فنی غیرقابل رفع یا به صرفه نبودن تعویض قطعات، فرسودگی سیستم های الکترونیکی، تغییر در سازه بدلیل فرود اضطراری، رسیدن زمان c-check و یا اتمام عمر پروازی دیگر قادر به انجام پرواز نیستند و باید زمینگیر شوند ... فرودگاه ویکتور ویل در کالیفرنیای یکی از ده ها مرکزی است که هواپیماهای بازنشسته و خارج از سرویس در آن نگهداری می شوند تا دوران استراحت مطلق خود را بگذرانند.
star.net/1394/10/5/havapeyma/01.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" width="544" height="362" border="0" />


star.net/1394/10/5/havapeyma/02.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" width="494" height="329" border="0" />


جهت ورود و ثبت نام به روی نام مدرسه زیر کلیک نمایید مدرسه مجازی قران کریم موارد خواسته شده جهت ثبت نام : * کد ملی: * کلمه عبور: * نام: * نام خانوادگی: * نام استان: * منطقه آموزش و پرورش: * محل تحصیل: ایمیل: شماره شناسنامه: محل صدور: تاریخ تولد: تلفن: همراه: تحصیلات: رشته تحصیلی: شغل: star-wars-europe/ 4x111/gsmarena_001.jpg" width="184" height="111" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> rejoice, young padawans - the oneplus 5t star wars edition is coming to europe. it is not exclusive to india as previously thought. europe even gets it a day early - december 14 (there will be an event on the 13th at 16:00). but there's a catch - only finland, sweden and denmark. the phones cost €500 for the 6gb/64gb model and €560 for 8gb/128gb. yes, the same prices as the regular midnight black model. in case you haven't noticed, the star wars edition is the only way to buy a white oneplus 5t. europeans outside the three countries might need to jump through an extra shipping hoop,... star-and-star-2.jpg" cl ="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="گل ی اس 9 پلاس" /> بنابر گزارش های جدید، سامسونگ کار توسعه گوشی های گل ی اس 9 (samsung galaxy s9) و گل ی اس 9 پلاس (samsung galaxy s9 plus) را با اسامی رمز star و star2 آغاز کرده است. به نظر می رسد اسم رمز star مربوط به نسخه استاندارد گل ی اس 9 و star2 نیز بیانگر نسخه پلاس باشد. به علاوه، خبرگزاری کره ای “the bell” مدعی ... نوشته سامسونگ در حال توسعه گل ی اس 9 و گل ی اس 9 پلاس است اولین بار در گجت نیوز پدیدار شد. star.org/template/line/k16a.gif" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" /> 1 - قلم ِعقیم ، باد می نگارد. star.org/template/line/k16a.gif" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" /> 2 - نام همه ی دخترانِ مردِ فقیر ، آرزو بود. star.org/template/line/k16a.gif" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" /> 3 - سر مدادها را خدمت نرفته می تراشند. star.org/template/line/k16a.gif" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" /> 4 - سایه‎ام بدون اجازه‎ام ، ‎آب ‎نمی ‎خورد. star.org/template/line/k16a.gif" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" /> 5 - پارکینسون ،آدم را روی ویبره می گذارد. star.org/template/line/k16a.gif" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" /> 6 - مشکل اشتغال با بی کاری حل می شود. star.org/template/line/k16a.gif" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" /> 7 - عده ای خط فقر را بدون قلم تمرین می کنند. star.org/template/line/k16a.gif" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" /> 8 - فرصت طلب از رابطه ی شکر آب ، مربا می پزد. star.org/template/line/k16a.gif" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" /> 9 - هنرمند در سرزمین مرده پرستان بعد از مرگ متولد می شود. star.org/template/line/k16a.gif" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" /> 10 - دلاک ، پاک ترین نان را از چرک ترین تن بدست می آورد. star.org/template/line/k16a.gif" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" /> 11 - گربه هم برای تکه ای گوشت ، سگ دو می زند. star.org/template/line/k16a.gif" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" /> 12 - شاید رویای فرهاد ، دیابتی ترین رویا باشد. star.org/template/line/k16a.gif" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" /> 13 - جنگ ، دست و پاگیر ترین اتفاق روزگار است. star.org/template/line/k16a.gif" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" /> 14 - امیدوارم شام هسته ای دندان شکن نباشد. star.org/template/line/k16a.gif" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" /> 15 - انگشت حسرت ، قاتل مینای ‎دندانم بود. star.org/template/line/k16a.gif" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" /> 16 - یادمان باشد بی کاری ، کم کاری نیست. star.org/template/line/k16a.gif" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" /> 17 - عصر بی خبری ، صبحی ندارد. star.org/template/line/k16a.gif" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" /> 18 - گل قالی ، بر دار می شکفد. star.org/template/line/k16a.gif" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" /> حسین ناژفر مقایسه ی کتاب ، تاپ ناچ با اینت نج تنوع موضوع هااینترچینج: rating: ★star.png" />★star.png" />★star.png" />★star.png" />★star.png" /> تاپ ناچ: rating: ★star.png" />★star.png" />★star.png" />★star.png" />☆star.png" /> شنیدن و درک مطلباینترچینج: rating: ★star.png" />★star.png" />★star.png" />★star.png" />★star.png" /> تاپ ناچ: rating: ★star.png" />★star.png" />★star.png" />☆star.png" />☆star.png" /> مکالمهاینترچینج: rating: ★star.png" />★star.png" />★star.png" />★star.png" />★star.png" /> تاپ ناچ: rating: ★star.png" />★star.png" />★star.png" />★star.png" />★star.png" /> خواندناینترچینج: rating: ★star.png" />★star.png" />★star.png" />★star.png" />☆star.png" /> تاپ ناچ: rating: ★star.png" />★star.png" />★star.png" />★star.png" />☆star.png" /> نوشتناینترچینج: rating: ★star.png" />★star.png" />★star.png" />★star.png" />☆star.png" /> تاپ ناچ: rating: ★star.png" />☆star.png" />☆star.png" />☆star.png" />☆star.png" /> موضوع: رازهای احساسی از زندگی خوراکی ها !


یک هنرمند ما یایی پروژه ای را در دست اقدام دارد که طی آن با تخیل درباره خوراکی ها و نوشیدنی ها، اقدام به بازسازی حس آنها می کند؛ حسی که اگر آن خوراکی ها قوانین زندگی آدمیان را تجربه می د، بدست می آوردند. این تخیل زیبای او منجر به خلق نقاشی های زیبا و طنزگونه ای شده است که تعدادی از آنها را در ادامه ایمیل می بینید.
star.net/1394/5/28/khoraki/01.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />


star.net/1394/5/28/khoraki/02.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />


star.net/1394/5/28/khoraki/03.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />


star.net/1394/5/28/khoraki/04.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.net" border="0" />


star.net/1394/5/28/khoraki/05.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشیـن استار www.persian-star.org" border="0" />


star.net/1394/5/28/khoraki/06.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />


star.net/1394/5/28/khoraki/07.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />


star.net/1394/5/28/khoraki/08.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />


star.net/1394/5/28/khoraki/09.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />


star.net/1394/5/28/khoraki/10.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />


star.net/1394/5/28/khoraki/11.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />


star.net/1394/5/28/khoraki/12.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.net" border="0" />


star.net/1394/5/28/khoraki/13.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشیـن استـار www.persian-star.org" border="0" />


star.net/1394/5/28/khoraki/14.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />


star.net/1394/5/28/khoraki/15.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />


star.net/1394/5/28/khoraki/16.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />


star.net/1394/5/28/khoraki/17.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />


جاده مرگ، خطرناک ترین جاده جهان بنابر گزارش انجمن بین المللی سفرهای امن جاده ای، عنوان خطرناک ترین جاده دنیا به جاده یونگاس در بولیوی ی جنوبی تعلق می گیرد. اگر جاده های دیگر خطرناک به نظر می رسیدند، پا گذاردن در این جاده نوعی خودکشی محسوب می شود. این جاده دهه 1930 توسط زندانیان جنگ پاراگوئه ساخته شد. یونگاس با اسم مستعار "جاده مرگ" تنها مسیری است که از اعماق جنگل آمازون و رشته کوه های بلند آَندز و دره های عمیق آن می گذرد تا دو شهر ز و کورویکو را به هم متصل کند. رانندگی در طول مسیر جاده یونگاس همانند رانندگی بر روی ترن هوایی است. در بعضی از نقاط ارتفاع جاده به 3600 متر از سطح دریا می رسد حال آنکه دره ای با عمق 2800 متر به فاصله چند سانتی متر از کنار جاده قرار دارد و کوچکترین خطا باعث سقوط به آن دره عمیق مرگبار می شود. star.org/1389/11/12/10in1/26.jpg" alt="" width="478" height="314" /> star.org/1389/11/12/10in1/32.jpg" alt="" width="480" height="627" /> star.org/1389/11/12/10in1/31.jpg" alt="" width="476" height="679" /> star.org/1389/11/12/10in1/29.jpg" alt="" width="479" height="312" /> star.org/1389/11/12/10in1/27.jpg" alt="" width="476" height="315" /> star.org/1389/11/12/10in1/28.jpg" alt="" width="480" height="355" /> star.org/1389/11/12/10in1/33.jpg" alt="" width="485" height="618" /> star.org/1389/11/12/10in1/30.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" width="485" height="324" border="0" /> بالا ه، پس از مدت ها انتظار اولین تریلر رسمی star wars: the last jedi «جنگ ستارگان: آ ین جدای» که هشتمین اصلی در سری محبوب و مشهور جنگ ستارگان است، منتشر شد.
star.net/1390/6/01/02.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" width="316" height="245" border="0" />
خدایا! در این خلوت انس از تو می طلبم تا برکت این ماه را بر من ارزانی بداری تا بهره مند از الطاف تو گردم. شادمانه در این روز برکت ناب های دعا و نیایش در خلوت با تو را جستجو می کنم که خدایا آن که تو را دارد چه ندارد و آن که تو را ندارد چه دارد؟

آفریدگار من! مهمانی و ضیافت به پیشگاه تو در این ماه رحمت، مایه برکت حیات و زندگی من است، برکت عبادت، تهجد، شب زنده داری، تلاوت آیات نورانی. با همین زبان دعا که به من داده ای و آموخته ای، راز هستی ام را جستجو می کنم، از کجا آمده ام، به کجا می روم و آمدنم بهر چه بود ... و این از برکات این ماه است که معرفت آموزی در واژه واژه دعای ابوحمزه، بر جان تشنه و عطش زاده وجود من خانه می کند.
star.net/1390/6/01/03.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" width="314" height="227" border="0" />
خدایا! رمضان باغ پرطراوت دعا بر شاخسار نیایش و بهشت پربرکت من است، تو توفیق را رفیق راهم کن تا از جویبار زلال رمضان سیراب شوم، راهم را به سمت و سوی خیرات در این ماه هموار کن. مرا از قبول نیکی ها محروم نکن، می خواهم مرد میدان فتوت و جوانمردی باشم، در دستگیری از مستمندان، کمک به محرومان، عیادت از بیماران، صله رحم خویشان و نزدیکان، یتیم نوازی ک ن و کمک به درماندگان ...
star.net/1390/6/01/04.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" width="307" height="190" border="0" />
خدایا! در این روز به من توفیقی عطا کن تا به مولا و مقتدای خود تاسی کنم و در راه عدل و انصاف گام بردارم، همان راه شهید رمضان، حضرت علی علیه السلام. - سلامٌ قولاً مِن رَبِّ رحیم.( یس/۵۸)
۲- سلامٌ علی نوح ٍ فی العالمین. ( صافات /۷۹)
۳- سلامٌ علی اِبراهیم . ( صافات/۱۰۹)
۴- سلامُ عَلی موُسی و هارون . (صافات/۱۲۰)
۵- سلامُ علی آلِ یاسین . ( صافات/۱۳۰)
۶- سَلامٌ عَلَیْکُمْ بِما صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَی الدَّارِ(رعد/۲۴)
۷- سلامُ هیَ حتّی مَطلَعِ الفَجر. ( قدر/۵)
star.net/1392/12/24/ajil.jpg" /> star.net/1393/3/17/01.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />
ماهی ها چه قدر اشتباه می کنند ؛ قلاب علامت کدام سؤال است که به آن پاسخ میدهند ؟ آزمون زندگی ما پر از قلابهایی است که وقتی اسیر ط اش می شویم، تازه می فهمیم ماهی ها بی تقصیرند ! حسد ، کینه ، خشم ، لذت ، غرور، انزجار، انتقام ، ترس ، ... خداوندا دانشی عطا فرما تا از کنار این قلابها بگذرم که شاید دگر فرصتی برای برگشتن به پاکی دریا نباشد . راب گونسالوز (rob gonsalves)، نقاش ۵۶ ساله کانا ، سالهای زیادی از عمرش را صرف کشیدن نقاشی هایی کرد که با ذهن هر شخص بیننده بازی می کنند. سبک کار این نقاش رئالیسم جادویی است، همان سبکی که گابریل گارسیا مارکز با استفاده از آن داستان می نوشت. با نگاه به نقاشی های اعجاب انگیز راب، ذهن تان مردد می ماند که دقیقاً چه برداشتی از این تصاویر زیبا د. آیا می توانید با دیدن این تصاویر، بین واقعیت و خیال یک خط قطعی بکشید؟ این گوی و میدان: star.net/1394/1/26/amazingpics/01.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" width="550" /> star.net/1394/1/26/amazingpics/02.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" width="550" /> star.net/1394/1/26/amazingpics/03.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" width="550" /> star.net/1394/1/26/amazingpics/04.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.net" width="550" /> star.net/1394/1/26/amazingpics/05.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشیـن استار www.persian-star.org" width="550" /> *دوستان اینم بخشی از کلاس روانشناسی مون هست یک وقت نگین از مسیر وب درسی خارج شدین star.org/template/line/k16a.gif" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" /> کاریکلماتور نامی‎است که پرویز شاپور در سال 1347 بر نوشته های خود که در مجلّه «خوشه» به سردبیری احمد شاملو چاپ می‎شد گذاشت. این کلمه حاصل پیوند «کاریکاتور» و «کلمه» است. به نظر شاملو، نوشته های شاپور کاریکاتورهایی است که با کلمه بیان شده است star.org/template/line/k16a.gif" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" /> - به دلم آمد می‎آیی آمدی دلم رفت star.org/template/line/k16a.gif" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" /> - راننده عجول را دست می‎اندازد جاده ناهموار star.org/template/line/k16a.gif" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" /> - دست و پای عزراییل را می‎بندد کمربند ایمنی star.org/template/line/k16a.gif" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" /> - عرض خیابان را به طول عمرم اضافه می‎کنم از روی پل عابر پیاده star.org/template/line/k16a.gif" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" />
- راننده با زبان بوق تکلم می‎کند star.org/template/line/k16a.gif" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" /> - شاید عاشق ثریا شده باشد خشت اول را کج نهاده است star.org/template/line/k16a.gif" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" /> - تمامی خداحافظی‎ها را به سلام ختم می‎کند گردی زمین star.org/template/line/k16a.gif" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" /> - نمی‎دانم چرا هرچقدر به قربانت می‎روم نمی رسم star.org/template/line/k16a.gif" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" /> - دختر با نمک شیرین است star.org/template/line/k16a.gif" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" /> - نانوا هم جوش شیرین می‎زند بیچاره فرهاد star.org/template/line/k16a.gif" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" /> - چشمانت را به مناظره دعوت می‎کنم star.org/template/line/k16a.gif" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" /> - کاش گره سبزه عید گره از ابروانت باز کند star.org/template/line/k16a.gif" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" /> مهدی فرج الهی star-wars-battle-1.jpg" cl ="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="پهپاد جنگ ستارگان پروپل" srcset="http://gadgetnews.ir/wp-content/uploads/2017/09/star-wars-battle-1.jpg 620w, http://gadgetnews.ir/wp-content/uploads/2017/09/star-wars-battle-1-150x80.jpg 150w, http://gadgetnews.ir/wp-content/uploads/2017/09/star-wars-battle-1-300x160.jpg 300w, http://gadgetnews.ir/wp-content/uploads/2017/09/star-wars-battle-1-110x58.jpg 110w" sizes="(max-width: 620px) 100vw, 620px" /> پهپاد جنگ ستارگان پروپل (propel star wars battle) که نسخه جدید آن به تازگی معرفی شده است، اکنون به همراه یک برنامه شبیه ساز پرواز ارائه می شود که کاربردهای زیادی دارد. پهپاد star wars شرکت propel، سال گذشته بعد از رونمایی نگاه افراد زیادی را به خود خیره کرد. اکنون این شرکت تصمیم گرفته پهپادهای ... نوشته پهپاد جنگ ستارگان پروپل یک برنامه شبیه ساز پرواز جدید دریافت کرد اولین بار در گجت نیوز پدیدار شد. star.net/1393/3/19/artists/01.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" width="531" height="352" border="0" />
لاله اسکندری با محمدرضا حیاتی و همسرش


star.net/1393/3/19/artists/02.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" width="522" height="331" border="0" />
محمدعلی کشاورز و الهام حمیدی


star.net/1393/3/19/artists/03.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" width="534" height="356" border="0" />
آزاده صمدی


star.net/1393/3/19/artists/04.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" width="534" height="356" border="0" />
پوریا پور سرخ


star.net/1393/3/19/artists/05.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشیـن استار www.persian-star.org" width="553" height="368" border="0" />
مهدی پاکدل و همسرش بهنوش طباطبایی


star.net/1393/3/19/artists/06.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" width="531" height="397" border="0" />
سحر تشاهی


star.net/1393/3/19/artists/07.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" width="515" height="320" border="0" />
بهنام تشکر


star.net/1393/3/19/artists/08.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" width="527" height="527" border="0" />
ترلان پروانه


star.net/1393/3/19/artists/09.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" width="515" height="515" border="0" />
فریبا نادری و رامسین کبریتی


star.net/1393/3/19/artists/10.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" width="538" height="538" border="0" />
سپند سلیمانی و همسرش


star.net/1393/3/19/artists/11.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" width="504" height="504" border="0" />
مونا فرجاد و هوشنگ حریرچیان


star.net/1393/3/19/artists/12.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" width="524" height="524" border="0" />
حدیثه تهرانی


star.net/1393/3/19/artists/13.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشیـن استـار www.persian-star.org" width="535" height="803" border="0" />
اشکان خطیبی


star.net/1393/3/19/artists/14.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" width="524" height="786" border="0" />
مهناز افشار


star.net/1393/3/19/artists/15.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" width="513" height="770" border="0" />
شه فولادوند


star.net/1393/3/19/artists/16.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" width="533" height="765" border="0" />
بهنوش بختیاری


star.net/1393/3/19/artists/17.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" width="539" height="809" border="0" />
آزاده ریاضی


star.net/1393/3/19/artists/18.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" width="536" height="744" border="0" />
احمد مهران فر و محسن تنابنده


star.net/1393/3/19/artists/19.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" width="551" height="827" border="0" />
جواد عزتی


star.net/1393/3/19/artists/20.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" width="539" height="809" border="0" />
حمید فرخ نژاد و پسرش


star.net/1393/3/19/artists/21.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" width="519" height="779" border="0" />
شبنم قلی خانی در کنار خواهر و برادرش


star.net/1393/3/19/artists/22.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" width="545" height="792" border="0" />
شیرین بینا


star.net/1393/3/19/artists/23.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" width="532" height="828" border="0" />
طناز طباطبایی


star.net/1393/3/19/artists/24.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" width="512" height="769" border="0" />
آشا محر


star.net/1393/3/19/artists/25.jpg" alt="گروه اینترنتـی پرشین استار www.persian-star.org" width="527" height="787" border="0" />
رضا کیانیان


star.net/1393/3/19/artists/26.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" width="544" height="874" border="0" />
کتایون ریاحی


star.net/1393/3/19/artists/27.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" width="525" height="761" border="0" />
لادن مستوفی


star.net/1393/3/19/artists/28.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" width="529" height="794" border="0" />
لیلا اوتادی


star.net/1393/3/19/artists/29.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" width="507" height="763" border="0" />
لیندا کیانی


star.net/1393/3/19/artists/30.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" width="545" height="820" border="0" />
نرگس محمدی


star.net/1393/3/19/artists/31.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" width="525" height="788" border="0" />
مصطفی زمانی


star.net/1393/3/19/artists/32.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" width="527" height="791" border="0" />
مهتاب کرامتی


star.net/1393/3/19/artists/33.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" width="493" height="741" border="0" />
مریم کاویانی


star.net/1393/3/19/artists/34.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشیـن استـار www.persian-star.org" width="522" height="773" border="0" />
مجید مظفری و دخترش نیکی


star.net/1393/3/19/artists/35.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" width="540" height="813" border="0" />
مریم معصومی


star.net/1393/3/19/artists/36.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" width="542" height="865" border="0" />
نگار جواهریان


star.net/1393/3/19/artists/37.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" width="538" height="958" border="0" />
نگار جواهریان و ریما رامین فر


star.net/1393/3/19/artists/38.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" width="537" height="716" border="0" />
هدی زین العابدین


star.net/1393/3/19/artists/39.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" width="544" height="788" border="0" />
هانیه توسلی و علی سر


star.net/1393/3/19/artists/40.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" width="508" height="775" border="0" />
مهران احمدی

هنوز هم از اینکه دستاتون وقتی ظرفای خودتون رو میشورین آسیب میبینه نگران هستین؟
star.net/1393/7/5/difference/13.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشیـن استـار www.persian-star.org" border="0" />
پـس دسـتـای کـوچـیـک ایـن چـــی ؟!
star.net/1393/7/5/difference/14.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />

star.org" src="http://persian-star.net/template/line/separator22.gif" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />

louis vuitton کافی نیست؟ مارک های جدید تر میخواین؟
star.net/1393/7/5/difference/15.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />
پـس ایـن چـــی ؟!
star.net/1393/7/5/difference/16.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />
star.org" src="http://persian-star.net/template/line/separator22.gif" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />

از بازی های تکراری خسته شدین؟
star.net/1393/7/5/difference/17.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />
پـس ایـن چـــی ؟!
star.net/1393/7/5/difference/18.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />
star.org" src="http://persian-star.net/template/line/separator22.gif" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />

کار دیگه ای برای انجام دادن ندارین؟
star.net/1393/7/5/difference/19.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />
پـس ایـن چـــی ؟!
star.net/1393/7/5/difference/20.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />
star.org" src="http://persian-star.net/template/line/separator22.gif" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />همیشه به یاد داشته باش:
درست زمانی که از وضعیت زندگیت شکایت میکنی، مردمانی هم هستند که
برای داشتن زندگی مثل تو و بودن به جای تو حاضرند به هر کاری دست بزنند ...
چی ته اون چشمات داری که اینقدر واسم عزیزه کوهم ولی چیزه نمونده با اشک تو قلبم بریزه star-image-0014" src="http://www.animatedimages.org/data/media/280/animated-star-image-0014.gif" alt="animated-star-image-0014" width="16" height="16" border="1" />star-image-0014" src="http://www.animatedimages.org/data/media/280/animated-star-image-0014.gif" alt="animated-star-image-0014" width="16" height="16" border="1" />star-image-0014" src="http://www.animatedimages.org/data/media/280/animated-star-image-0014.gif" alt="animated-star-image-0014" width="16" height="16" border="1" /> دستای من میخواد از امشب دست تو رو محکم بگیره خدا تو رو به من ببخشه هر چی که دارمو بگیره star-image-0014" src="http://www.animatedimages.org/data/media/280/animated-star-image-0014.gif" alt="animated-star-image-0014" width="16" height="16" border="1" />star-image-0014" src="http://www.animatedimages.org/data/media/280/animated-star-image-0014.gif" alt="animated-star-image-0014" width="16" height="16" border="1" />star-image-0014" src="http://www.animatedimages.org/data/media/280/animated-star-image-0014.gif" alt="animated-star-image-0014" width="16" height="16" border="1" /> سخته که نشکنم نبارم سخته با این حال پریشون بغضم که امشب گیر یه جایی بین ابر و بارون animated-rain-image-0009animated-rain-image-0009animated-rain-image-0009animated-rain-image-0009animated-rain-image-0009 واقعیت های دهگانه جذاب در مورد مغز انسان star.net/1393/6/3/brain.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" /> همواره انسان یک نمونه شگفت انگیز برای شناخت به شمار می رود و موارد بی شماری در مورد انسان ناگفته باقی مانده است. در این مقاله به ده واقعیت جذاب درباره ی مغز انسان خواهیم پرداخت، تا شاید دید بهتری نسبت به مهمترین عضو بدن خود داشته باشید. طنازی های ایرونی جماعت - قسمت اول
نوشته های طنزِ حاصل ذهن خلاق هموطنان ایرانی از ابتدای پیدایش اس.ام.اس و ایمیل، حتی پیش تر در مجله های فکاهی و همچنین تا امروزه در شبکه های اجتماعی حضور همیشگی و پررنگی داشته و دارند. در این بخش که شاهد آن هستید گزیده ای از طنز نوشته ها را در قالب تایپوگرافی دریافت خواهید کرد که امیدواریم خوشتون بیاد و مورد استقبال شما دوستان قرار گیرد.


star.net/1393/9/8/irooni-jamaat/01.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />


star.net/1393/9/8/irooni-jamaat/02.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" />


star.net/1393/9/8/irooni-jamaat/03.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" /> تبلیغات

تصاویـر زیبا از طبیـعت شگفت انگیـز نـروژ مربوط به موضوع » تصاویر زیبا

نروژ، کشوری کوهستانی است و قسمت عمده ای از اراضی نروژ حتی در منطقه کوهستانی پوشیده از جنگل است. قسمتی از مرزهای نروژ و فنلاند را رود "تانا" تشکیل داده است و مدار قطب شمال از نواحی شمالی این کشور عبور می کند. هیچ کشوری به اندازه نروژ در سواحل خود، بریدگی های کوچک و بزرگ ندارد، این بریدگی ها متعلق به دوران یخچالی است. مشخصه خط ساحلی نروژ وجود آبدره ها (فیوردها) و یک رشته خلیجک های طویل، عمیق و باریک که از جریان یخچال ها شکل یافته است.

قسمت اعظم نروژ را ارتفاعاتی از سنگ سخت تشکیل می دهد. در شمال اقیانوس منجمد شمالی با آب و هوای سرد در مناطق شمالی و نسبتاً سرد در مناطق مرکزی و آب و هوای معتدل در مناطق جنوبی قرار دارد. میانگین دما از ? درجه زیر صفر در دی ماه تا ?? درجه سانتی گراد بالای صفر در داد، نوسان دارد و میزان بارش سالانه در همین منطقه، ??? سانتی متر است. ریزش برف و باران به بیش از ???? میلی‏متر در غرب می‏رسد. بعضی نواحی دور از دریا به واسطه کوه ها، در حد محسوسی، باران کمتری دارند. ??/? درصد خاک این کشور زمین قابل کشت است.

در بیشتر مناطق شمالی نروژ معمولاً شش ماه شب است و شش ماه روز است. اکثر مناطق شمالی نروژ معمولاً ? ماه در سال بارش برف و باران را به همراه دارد. تقریباً ?? ? خاک نروژ به دلیل سرمای شدید و همجواری با قطب شمال غیر قابل سکنی می باشد و هرچه از شمال به طرف جنوب نروژ پیش برویم از سرمای هوا کاسته و به تراکم جمعیت افزوده می شود.

star.net/1392/8/13/norvej/norvej_persian-star.org_01.jpg" alt="" border="0" />


star.net/1392/8/13/norvej/norvej_persian-star.org_02.jpg" alt="" border="0" />


star.net/1392/8/13/norvej/norvej_persian-star.org_03.jpg" alt="" border="0" />


star.net/1392/8/13/norvej/norvej_persian-star.org_04.jpg" alt="" border="0" />


star.net/1392/8/13/norvej/norvej_persian-star.org_05.jpg" alt="" border="0" />


star.net/1392/8/13/norvej/norvej_persian-star.org_06.jpg" alt="" border="0" />


star.net/1392/8/13/norvej/norvej_persian-star.org_07.jpg" alt="" border="0" />


star.net/1392/8/13/norvej/norvej_persian-star.org_08.jpg" alt="" border="0" />


star.net/1392/8/13/norvej/norvej_persian-star.org_09.jpg" alt="" border="0" />


star.net/1392/8/13/norvej/norvej_persian-star.org_10.jpg" alt="" border="0" />


star.net/1392/8/13/norvej/norvej_persian-star.org_11.jpg" alt="" border="0" />


star.net/1392/8/13/norvej/norvej_persian-star.org_12.jpg" alt="" border="0" />


star.net/1392/8/13/norvej/norvej_persian-star.org_13.jpg" alt="" border="0" />


star.net/1392/8/13/norvej/norvej_persian-star.org_14.jpg" alt="" border="0" />


star.net/1392/8/13/norvej/norvej_persian-star.org_15.jpg" alt="" border="0" />


star.net/1392/8/13/norvej/norvej_persian-star.org_16.jpg" alt="" border="0" />


star.net/1392/8/13/norvej/norvej_persian-star.org_17.jpg" alt="" border="0" />


star.net/1392/8/13/norvej/norvej_persian-star.org_18.jpg" alt="" border="0" />


star.net/1392/8/13/norvej/norvej_persian-star.org_19.jpg" alt="" border="0" />


star.net/1392/8/13/norvej/norvej_persian-star.org_20.jpg" alt="" border="0" />


star.net/1392/8/13/norvej/norvej_persian-star.org_21.jpg" alt="" border="0" />


star.net/1392/8/13/norvej/norvej_persian-star.org_22.jpg" alt="" border="0" />


star.net/1392/8/13/norvej/norvej_persian-star.org_23.jpg" alt="" border="0" />


star.net/1392/8/13/norvej/norvej_persian-star.org_24.jpg" alt="" border="0" />


star.net/1392/8/13/norvej/norvej_persian-star.org_25.jpg" alt="" border="0" />


star.net/1392/8/13/norvej/norvej_persian-star.org_26.jpg" alt="" border="0" />


star.net/1392/8/13/norvej/norvej_persian-star.org_27.jpg" alt="" border="0" />


star.net/1392/8/13/norvej/norvej_persian-star.org_28.jpg" alt="" border="0" />
star.net/1394/2/7/01.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" /> شما با چه روش هایی به کودکتان ابراز علاقه می کنید؟ همه ما گاهی آنقدر سرمان با چیزهای مختلف مشغول است که یادمان می رود برای چیزهای مهم زندگی، مانند ابراز علاقه به فرزندان، وقت بگذاریم. اما نگران نباشید، حتی اگر شما وقت کافی برای این کار ندارید، ما به شما راههای ساده ای را نشان می دهیم که معنی "دوستت دارم" می دهد

فرگشت و کیهان شناسی star wars: the last jedi: official teaser movie trailer تریلر رسمی آ ین جدای star wars: the last jedi آ ین جدای,جنگ ستارگان
لینک های : کیفیت 270p کیفیت 360p کیفیت pinball fx2 star wars pinball rogue one pc-hi2u star-wars-pinball-rogue-one-1-1024x630.jpg" alt="pinball fx2 star wars pinball rogue one" width="499" height="307"> بازی شبیه سازی pinball fx2 توسط استودیوی zen studios ساخته شده و برای رایانه های شخصی عرضه گشته است. این نسخه به نوعی یک بسته الحاقی برای بازی محبوب pinball fx2 بوده که در سال ۲۰۱۳ منتشر شد. همانطور که می دانید، سری بازیهای شبیه سازی و سرگرم کننده pinball در سال های گذشته محبوبیت بسیاری داشتند و حال دی ال سی جدید آن تحت عنوان “star wars pinball rogue one” امکانات و ویژگی های جدیدی را به بازی اضافه می کند، از جمله این تغییرات افزودن میزهای زیبا و جدید می باشد. میزهای تعبیه شده در این نسخه جدید مربوط به طرح بازیهای معروف جنگ ستارگان هستند و مطمئنا این شماره جدید تجربه ای کاملا جدید را در اختیارتان قرار می دهد.
ادامه مطلب star.net/1393/11/27/hen.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" border="0" /> مقاله ای که در پیش روی شماست برای اولین بار در سایت ها و رسانه های کشورمان منتشر می شود. این متن ترجمۀ چندین مقاله و کتاب معتبر اروپایی و یی است که بسیاری از مراجع (رفرنسهای) این مقالات فقط در مراکز علمی و ی جهان منتشر شده و در دسترس عموم مردم نمی باشد. ما از هر گونه دخل و تصرف علمی در محتوای این مقالات پرهیز کرده و فقط آن را ترجمه و ویرایش ادبی نموده ایم: تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل که عاقل را اشارتی کافی است.
 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
ی مکانیک به زبان سادهstar.net/1392/7/08/gif/gif_persian-star.org_01.gif" alt="alt" style="-webkit-transform: scale(0.9); -webkit-transition: 0.5s; transition: 0.5s;" />جل الخالق! غذاخورتر از این دیده بودین ؟star.net/1392/7/08/gif/gif_persian-star.org_02.gif" alt="alt" style="-webkit-transform: scale(0.9); -webkit-transition: 0.5s; transition: 0.5s;" />اما این یکی که به این سادگی ها غذا نمی خوره ...star.net/1392/7/08/gif/gif_persian-star.org_03.gif" alt="alt" style="-webkit-transform: scale(0.9); -webkit-transition: 0.5s; transition: 0.5s;" />صف مدادهایی که داوطلبانه سرشان تراشیده شدstar.net/1392/7/08/gif/gif_persian-star.org_04.gif" alt="alt" style="-webkit-transform: scale(0.9); -webkit-transition: 0.5s; transition: 0.5s;" />گهی پشت به زین و گهی زین به پشت که میگن اینه
گهی پشت به زین و گهی زین به پشت که میگن اینهstar.net/1392/7/08/gif/gif_persian-star.org_07.gif" alt="alt" style="-webkit-transform: scale(0.9); -webkit-transition: 0.5s; transition: 0.5s;" />هیچکی دلش میخواد جای اون آ یه باشه ؟altstar.net/1392/7/08/gif/gif_persian-star.org_16.gif" id="yui_3_13_0_ym1_1_1391626787570_11693" style="-webkit-transform: scale(0.9); -webkit-transition: 0.5s; transition: 0.5s;" />آخیش، به کلاس آموزش کمک های اولیه خوش اومدیدaltstar.net/1392/7/08/gif/gif_persian-star.org_17.gif" id="yui_3_13_0_ym1_1_1391626787570_12122" style="-webkit-transform: scale(0.9); -webkit-transition: 0.5s; transition: 0.5s;" />ای وله، ای ول ... altstar.net/1392/7/08/gif/gif_persian-star.org_18.gif" id="yui_3_13_0_ym1_1_1391626787570_12126" style="-webkit-transform: scale(0.9); -webkit-transition: 0.5s; transition: 0.5s;" /> yıldızlar şahidim 2.bölüm fragmanı, yıldızlar şahidim 2.bölüm fragmanı 3 şubat cuma. yıldızlar şahidim yeni bölüm fragmanı seyret star tv. yapımcılığını ali gündoğdu ve asena bülbüloğlu / süreç filmin üstlendiği 'yıldızlar şahidim' başladı. yıldızların hayatlarını, aşklarını ve yaşadıkları zorluklarını anlatan, farklı bir hikaye ile ekranlara gelecek dizinin senaryosunu pınar bulut kaleme alırken, yönetmen koltuğunda ise; yıldız hülya bilban bulunuyor. hem genç, hem de deneyimli oyuncuları kadrosunda toplayan yıldızlar şahidim ,s. ارمغانی از سلامت در فصل سرما

star.net/1392/9/01/fruit.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.net" />
سرمای هوا روز به روز بیشتر خود را نشان می دهد و شاید این هوای سرد و خنک برای خیلی ها چندان خوشایند نباشد. با این حال برای اینکه به خشکی سرما غلبه کنید انتخاب های خوراکی جالب توجهی پیش روی شما قرار دارد...

شرکت نیسان در جریان نمایشگاه اتومبیل شیکاگو ماه فوریه تصمیم گرفت نسخه منحصربفردی از شاسی بلند محبوب rogue را با پسوند star wars معرفی کند. نسخه ای که تم سری های star wars را داشته و ناهموار به نظر می رسید. star.net/images/files/product/1493880444.jpg" alt="تی مردانه g-star" title="تی مردانه g-star" cl ="img-responsive" />
قیمت : 25000 تومان
تی مردانه g-star
از جنس پنبه با کیفیت
در سایزبندی لارج/ای لارج/دو ای لارج 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
خاطرات کــــــــــــودکی زیبـــــا ترند
یادگاران کــــــــــــــــــهن مانا تـــرند

درس های ســــــال اول ســاده بود
آب را بابا بــــــــــــــه سارا داده بود

star.net/1394/7/1/dabestani/02.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" width="431" height="256" border="0" />

درس پــــــند آمــــــوز روباه و کلاغ
روبـــــــه مکار و دشـــــت و باغ

روز مهمانی کــــــــوکب خانم است
ســفره پــر از بوی نان گندم است

star.net/1394/7/1/dabestani/03.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" width="338" height="391" border="0" />

کاکلی گنجشککی با هــــــوش بود
فیل نادانی بــــــــرایش موش بود

star.net/1394/7/1/dabestani/04.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.net" width="340" height="204" border="0" />

با وجود ســــــوز و ســـرمای شدید
ریــــــز علی پیراهن از تن میدرید

star.net/1394/7/1/dabestani/05.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشیـن استار www.persian-star.org" border="0" />

تا درون نیمکت جــــــــا می شـدیم
ما پر از تصـــــمیم کبری میــشدیم

star.net/1394/7/1/dabestani/06.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" width="360" height="270" border="0" />

پاک کــــن هایی ز پاکی داشـتــیم
یک تــــراش ســـرخ لاکی داشتیم

star.net/1394/7/1/dabestani/07.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" width="395" height="247" border="0" />

کیـــفمان چفتی به رنگ زرد داشت
دوشمان از حلقه هایش درد داشت

گـــــــــــــــرمی دستان ما از آه بود
بــــرگ دفتــــــرها به رنگ کاه بود

star.net/1394/7/1/dabestani/08.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" width="355" height="227" border="0" />

مانده در گوشم ص چون تگرگ
خش خش جاروی بـا پـا روی بـــرگ

هم کلاسی های مــــــن یادم کنید
باز هــــــــم در کوچه فریادم کنید

star.net/1394/7/1/dabestani/09.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" width="418" height="266" border="0" />

هم کلاسی های درد و رنــــج و کار
بـچه های جــــامه های وصـــله دار

بــــــچه های دکــــــه خوراک سـرد
ک ن کوچــــــــــــه اما مـرد مــرد

کاش هــــــــــرگز زنگ تفریحی نبود
جمع بودن بـــود و تفـــــــریقی نبود

کاش می شد باز کوچک می شدیم
لااقل یک روز کــــودک می شدیم

star.net/1394/7/1/dabestani/10.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" width="373" height="203" border="0" />

یاد آن آمــــــــوزگار ســــــاده پـوش
یاد آن گچ ها که بــودش روی دوش

ای معلم یاد و هــم نامـــــــت بخیر
یــاد درس آب و بابایـــت بخـــــــیر

star.net/1394/7/1/dabestani/11.jpg" alt="گروه اینترنتی پرشین استار www.persian-star.org" width="408" height="473" border="0" />

ای دبستانی تـــــرین احساس من
بازگــرد این مشق ها را خط بــــزن