wwwlonginqom iauacir

wwwlonginqom iauacir از بین برترین، جدیدترین و آخرین خبر و مطالب فارسی جستجو و نتیجه آن به صورت خلاصه نمایش داده شده لذا مسئولیت آن بر عهده منبع مطلب wwwlonginqom iauacir میباشد. دایم ایران در آژانس اعلام کرد: گزارش جدید آژانس برای دهمین بار از زمان اجرای تایید می کند که اقدامات و فعالیت های هسته ای ایران کاملا منطبق با است. بهداشت گفت: کشور از واردات دو قلم داروی دیگر بی نیاز شد. مدیرکل دفتر عملیات هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری خبر پیدا شدن جعبه سیاه هواپیمای atr آسمان را تکذیب کرد.